پیام های ترویجی 1398/3/1

1-بازديد از مزارع غلات بويژه گندم به منظور بررسي وضعيت نرم پوره سن غلات جهت كنترل آفت با توجه به افزايش دما در چند روز آينده .

2-كنترل لارو پروانه بيد پشت الماسي در مزارع كلزا با سموم مناسب با مشورت كارشناسان .

3-ادامه عمليات كاشت محصولات بهاره و آماده سازي بستر بذر ساير محصولات بهاره .

4-كنترل آفات و بيماريها و علف هاي هرز در باغات و درختان ميوه .

5-توجه ويژه به دما و رطوبت در گلخانه ها به منظور بررسي وضعيت زنگ زرد و به محض مشاهده نسبت به كانون كوبي و جلوگيري از اپيدمي شدن بيماري اقدام شود .

طرح ارتقاي مهارتهاي شغلي زنان متناسب با نيازهاي جامعه و خانواده در راستای تولید محصول سالم کشاورزی ( همکاری با سازمان ملی استاندارد )

مقدمه:

 در راستاي اجرايي سازي برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه ، موضوع برنامه توسعه و ساماندهی امور اقتصادی و معیشتی زنان روستایی ، طرح ارتقاي مهارتهاي شغلي زنان متناسب با نيازهاي جامعه و خانواده در راستای تولید محصول سالم کشاورزی بر اساس دستور العمل اجرایی طرح ، در 29 استان کشور  و دفتر مرکزی به اجرا در آمد . هدف ازهمکاری دفتر امور زنان روستایی و عشایری با سازمان ملی استاندارد این بود که زنان روستایی تولید کننده محصول کشاورزی با فرایندهای تولید و دریافت گواهی نامه محصول سالم و ارکانیک آشنا شوند. مهمترین هدف دفتر عبارت بود از :

1-    ترویج فرهنگ استاندارد و تولید محصول سالم در بین زنان روستایی

2-    آموزش استاندارد سازی محصولات کشاورزی در بین زنان کشاورز ،  تسهیلگران کشاورزی، زنان عضو سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه اقتصاد و زنان کارآفرین نخبه

3-    ارتقا سطح مهارت های حرفه ای زنان و دختران در بخش کشاورزی

4-    فراهم کردن زمینه ایجاد و توسعه کسب و کارهای پایدار با تولید محصول کشاورزی سالم یا ارگانیک

5-    افزایش درآمد و بهبود معیشت خانوار روستائی

6-    افزایش سطح زیر کشت محصول سالم

7-    فراهم کردن زمینه ایجاد تشکل محلی ویژه زنان کارآفرین روستایی   

اهداف کمی:

1.      همکاری با سازمان ملی استاندارد جهت انتخاب،آموزش،ارائه خدمات مشاوره و ساماندهی و خوشه سازي زنان کشاورز در 29 استان

2.      همکاری با سازمان ملی استاندارد جهت پوشش 30 نفر از تسهیل گران کشاورزی و زنان عضو سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه اقتصاد و زنان کارآفرین نخبه در هر استان و 30 نفر در حوزه ستادی سازمان مجموعا  900 نفر

3.      همکاری با سازمان ملی استاندارد جهت برگزاری 4 كارگاه آموزشي 10 ساعته در 29 استان و 4 کارگاه آموزشی در حوزه ستادی سازمان مجموعا 120 كارگاه آموزشي با موضوعات

4.       همکاری با سازمان ملی استاندارد جهت آشنایی زنان تولید کننده روستایی با عملیات خوب کشاورزی و محصول سالم

5.      همکاری با سازمان ملی استاندارد جهت آشنایی زنان تولید کننده روستایی با مبانی تولید مواد غذایی ارگانیک،

6.       همکاری با سازمان ملی استاندارد جهت آشنایی زنان تولید کننده روستایی با استاندارد های ملی و  روند اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد

7.        همکاری با سازمان ملی استاندارد جهت آشنایی زنان تولید کننده روستایی با بسته بندی استانداردو قوانین مقررات و الزامات استاندارد سازی در حوزه صادرات و واردات

8.      همکاری با سازمان ملی استاندارد جهت ارائه  مشاوره تخصصی به زنان روستایی در زمینه شبکه سازی، بسته بندی استاندارد، استاندارد سازی محصول، تجاری سازی و قوانین مقررات و   الزامات استاندارد سازی در حوزه صادرات و واردات به اعضای خوشه های شغلی توسط كارشناسان خبره استاندارد  به میزان9660نفر ساعت

9.      همکاری با سازمان ملی استاندارد جهت تشکیل 30 خوشه شغلی حداقل 6 نفره متشکل از  تسهیل گران کشاورزی و زنان عضو سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه اقتصاد و زنان کارآفرین نخبه در هر استان و مجموعا  870خوشه شغلي در  29استان(مجموعا 5220نفر)

10.  همکاری با سازمان ملی استاندارد جهت تشکيل یک تشکل استانی در قالب صندوق کارآفرینی در هر استان (از تجميع 30 خوشه شغلي ،180 نفر ) در هر یک از 29  استان و مجموعا 870  خوشه شغلی 5220 نفر در سطح کشور

11.  همکاری با سازمان ملی استاندارد جهت حرفه آموزي زنان تولید کننده روستایی برای ايجاد کسب و کار پایدار اشتغال براي  5220 نفر از زنان روستایی واجد شرایط با اولویت زنان سرپرست خانوار، دختران فارغ التحصیل رشته کشاورزی و زنان تسهیلگر تحت پوشش پروژه در سطح کشور

همکاری با سازمان ملی استاندارد جهت فراهم کردن زمینه ایجاد  حداقل یک سمن یا سازمان مردم نهاد محلی ویژه زنان کارآفرین در هر استان با دامنه کاری اقتصاد و 29  سمن در سطح کشور

نتایج و دستاوردها :

 بر اساس گزارش ارسالی از 21  استان کشور تعداد افراد آموزش دیده 1413 نفر می باشد با توجه به اهداف طرح که قرار بود تعداد 5220 نفر آموزش ببیند حدود 27 درصد آن محقق شده است . و73 درصد بقیه مربوط به آموزش تولید کنندگان روستایی است که قرار بود هر یک نفر تسهیلگر به 6 نفر در روستای خودشان آموزش بدهند . که متاسفانه بدلیل عدم تامین اعتبار این کار انجام نشده است.

 

تعداد افراد آموزش دیده (نفر)

نام استان

ردیف

تعداد افراد آموزش دیده (نفر )

نام استان

ردیف

41

سیستان و بلوچستان

16

30

دفتر مرکزی

1

226

فارس

17

 

آذربایجانشرقی

2

 

قزوین

18

30

آذربایجانغربی

3

 

قم

19

60

اردبیل

4

 

کردستان

20

84

اصفهان

5

35

کرمانشاه

21

40

ایلام

6

30

کهکیلویه و بویر احمد

22

 

البرز

7

46

گلستان

23

60

بوشهر

8

223

گیلان

24

60

تهران

9

 

لرستان

25

192

چهارمحال و بختیاری

10

24

مازندران

26

35

خراسان جنوبی

11

29

مرکزی

27

27

خراسان رضوی

12

32

هرمزگان

28

47

خراسان شمالی

13

32

همدان

29

 

خوزستان

14

30

یزد

30

 

زنجان

15

1413

جمع کل

 

 

 

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری