پیش بینی وضعیت هوا

برای دریافت توصیه های کشاورزی اینجا کلیک فرمایید.

پیام های ترویجی 96/1/30

با توجه به پيش بيني هاي هواشناسي بهره برداران گرامي به نكات ذيل توجه داشته باشند:

1- مبارزه جدي و همه جانبه با ، سن مادر در تمام مناطقي كه به نرم مبارزه رسيده است قبل ازخسارت و تخم ريزي سن مادر .

2-مبارزه به موقع و اصولي علف هاي هرز باريك برگ و پهن برگ در مزارع گندم و جو .

3-كنترل شته مومي كلزا و سرخرطومي برگ يونجه در تمام مناطق استان در اسرع وقت .

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری