پیش بینی وضعیت هوا

برای دریافت توصیه های کشاورزی اینجا کلیک فرمایید.

پیام های ترویجی 1395/12/1

بهره برداران گرامي با توجه به پيش بيني هاي هواشناسي به توصيه هاي زير توجه داشته باشند:

1-تداوم مواظبت از پوشش گلخانه ها و توجه ويژه به دماي گلخانه ها در روز و  طول شب .

2-مواظبت و تنظيم دماي سرد خانه ها و سالن هاي نگهداري ميوه ها و سالن هاي پرورش قارچ.

3-تغذيه دامها و طيور با غذاهاي مقوي و مناسب .

4-هدايت آبهاي سطحي به بندهاي خاكي -رودخانه ها جهت تغذيه سفره هاي زيرزميني و قنوات و چشمه ها.

 

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری