1-    متون فایلهای ارسالی برای نشریات ترویجی در قالب فایل word و در سایز A4با فونت یکسان در تمام متن و ترجیحا   BNAZANIN  و با سایز 14 آماده شود.


2-    تیتر و زیر تیتر و... با تفکیک مشخص رنگی تنظیم شود.


3-    تصاویر ارسالی با کیفیت DPI300 ودر ابعاد بزرگتر از 600*400پیکسل آماده شود .از ارسال تصاویر مات وبدون کیفیت خودداری شود.


4-    از تصاویری که با اسکرین شات گرفته شده ویا تصاویری که از قالب wordدریافت شده و همچنین ادیت تصاویر وکلیه کارهایی که مربوط به صفحه آرایی است جدا خودداری شود.


5-    تصاویر و نمودارها و توضیحات آنها در قالب table قرار داده نشود .


6-    نوشته ها و توضیحات و اعداد در تصاویر صرفا فارسی درج شود.

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری