پیام های ترویجی 1398/3/1

1-بازديد از مزارع غلات بويژه گندم به منظور بررسي وضعيت نرم پوره سن غلات جهت كنترل آفت با توجه به افزايش دما در چند روز آينده .

2-كنترل لارو پروانه بيد پشت الماسي در مزارع كلزا با سموم مناسب با مشورت كارشناسان .

3-ادامه عمليات كاشت محصولات بهاره و آماده سازي بستر بذر ساير محصولات بهاره .

4-كنترل آفات و بيماريها و علف هاي هرز در باغات و درختان ميوه .

5-توجه ويژه به دما و رطوبت در گلخانه ها به منظور بررسي وضعيت زنگ زرد و به محض مشاهده نسبت به كانون كوبي و جلوگيري از اپيدمي شدن بيماري اقدام شود .

فرآیند شناسایی و انتخاب تولید کنندگان برتر
تدوین : محمدهادي انصاري
مدیریت هماهنگي ترويج كشاورزي

شناسایی ،انتخاب،معرفی و بکارگیری تولید کنندگان نمونه در فرآیند ترویج کشاورزی تحریک علایق و ایجاد انگیزه میان عامه تولید کنندگان به عنوان یک حلقه مهم در سلسله مراتب زنجیره تبادل دانش بین کشاورزان و تولید کنندگان از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است. نقش الگویی برگزیدگان کشاورزی در رشته های مختلف با توجه به ویژگیهای مهارتی و فنی آنان،پیشرو بودن در پذیرش ایده های نو،ارتباط با مراکز ترویجی و تحقیقی، انگیزه بالا برای پیشرفت خلاقیت ،ابتکار و نوآوری و از همه مهمتر مقبولیت و ارتباط گسترده با همقطاران از نقش مهمی در پیشبرد اهداف ترویج کشاورزی در میان سایر تولیدکنندگان برخوردار می باشند به همین منظور و در راستای تحقق اهداف توسعه کشاورزی و روستایی،ایجاد انگیزه و رقابت سالم بین اقشار مختلف تولید کننده و بهره بردار روستایی ،معاونت ترویج و نظام بهره برداری سالانه اقدام به انتخاب و معرفی تولید کنندگان و بهره برداران نمونه در سطح کشور می نماید. با توجه به اهمیت و حساسیت فرآیند شناسایی ،انتخاب ،معرفی و بکارگیری برگزیدگان کشاورزی دستورالعمل اجرایی استانی در مجموعه حاضر تدوین و جهت اجراء ابلاغ می شود تا فرآیند انتخاب حداکثر سودمندی و حداقل اثر منفی را به دنبال داشته باشد.

اهمیت و ضرورت
از دلایل مهم انتخاب و معرفی کشاورزان نمونه، ایجاد رقابت سالم بین تولید کنندگان جهت تولید بیشتر و بهتر محصول ،الگو قرار دادن کشاورزان نمونه و بکارگیری آنها در فرآیند اشاعه اطلاعات نوین است. تولید کنندگان برتر می توانند در اشکال مختلف در فعالیتهای ترویجی، شرکت جسته و بر دامنه دسترسی کارکنان ترویجی بر اقشار مختلف روستایی و عشایری بیافزایند. این نیروها در زمینه های مختلف و در تمام مراحل کار ترویج می توانند یار و یاور عاملین ترویج بوده و یکی از عوامل موثر در پیشبرد فعالیتهای آموزشی – ترویجی باشند.

اهداف انتخاب نمونه ها
-ارج نهادن به زحمات و تلاشهای روستاییان ،تولیدکنندگان و بهره برداران در بخش کشاورزی و ارتقاءشان و جایگاه و اهمیت حرفه کشاورزی در جامعه
- ایجاد انگیزه و رقابت سالم میان شاغلین بخش کشاورزی و تشویق آنان به ادامه فعالیت سازنده
-معرفی الگوی عملی و قابل اعتماد در بین تولیدکنندگان ،روستاییان و عشایر به منظور تاسی سایر افراد
-معطوف نمودن افکار عمومی جامعه به ابعاد مختلف فعالیتهای جهاد کشاورزی
-مطرح نمودن مسائل و مشکلات روستاییان در سطوح ملی ،استانی و محلی با مسئولین اجرایی
-خارج کردن روستاییان و عشایر و تولیدکنندگان از انزوا و آشنا شدن با حقوق خود به وسیله ایجاد تشکلهای صنفی
-فراهم نمودن زمینه مساعد برای تبادل تجربیات
-تشویق و ترغیب فعالیتهای تولیدی در مناطق روستایی
-فرآهم نمودن زمینه مساعد جهت برقراری ارتباط تولیدکنندگان با مسئولین عالیرتبه کشوری

سیاستهای تحولی در فرآیند انتخاب تولید کنندگان برتر 
-شناسایی و انتخاب نمونه ها به روش المپیادی
-تفکیک گروههای بهره بردار بر اساس مدل شماره (1) و ارزیابی و انتخاب و رقابت هر یک در گروه خود
-تجدید نظر در ساختار و سازمان کار انتخاب نمونه ها در سطوح ملی،استانی،شهرستان و دهستان از طریق تشکیل کمیته های داوری
-توجه به تفاوتهای واحدهای تولیدی بهره برداران با یکدیگر به لحاظ شرایط آب و خاک ،اقلیم،وضعیت اقتصادی منطقه و بهره بردار،مقدار مصرف نهاده های مصرف شده توسط بهره بردار و... همچنین تعیین ضرایب مناسب برای کمی نمودن و در نتیجه قابل ارزیابی نمودن موارد فوق
-مشارکت مراکز تحقیقاتی و علمی در کمیته های داوری و مشارکت تشکلهای بخش کشاورزی سازمانهای نظام مهندسی و مشاورین مزرعه در فرآیند شناسایی
-تعیین قطبهای تولیدی هر محصول و رقابت استانها بر اساس ظرفیت و توانایی در رشته های خاص در استان

انتخاب و آموزش مجریان طرح در تمام سطوح استان ،شهرستان و دهستان
-اصلاح شاخصها و ملاکهای انتخاب با مشارکت مراکز تحقیقاتی ،علمی و بخشهای اجرایی

-استفاده از پشتیبانی کارخانجات تولید کننده نهاده های کشاورزی و صنایع تبدیلی در تعیین بخشی از هزینه های برگزاری مراسم تجلیل از نمونه ها
-تهیه شناسنامه فنی برای کلیه بهره برداران شرکت کننده در المپیاد بر اساس شاخص هایی نظیر اطلاعات فنی بهره بردار ، قدرت تطبیق بهره بردار با شرایط نامناسب تولید، استفاده از کارشناسان متخصص ،نوآوری و...
-تشکیل دبیر خانه دائمی ستاد انتخاب نمونه ها در معاونت ترویج و نظام بهره برداری
-اصلاح سیستم اطلاع رسانی
-تجدید نظر در روشهای تشویق نمونه ها
- تهیه برنامه جامع جهت استفاده از تجارب علمی و فنی نمونه ها بعد از انتخاب در گروههای فنی معاونت ترویج و سایر معاونتهای اجرایی
-راه اندازی سایت خبرگان کشاورزی و تهیه بانک اطلاعات نمونه های ادواری کشور در مرکز و استانها

روش المپیادی
فرآیند انتخاب کشاورزان نمونه در گذشته به گونه ای طراحی گردیده بود که عملا منجر به انتخاب کشاورزان تجاری و بزرگ می گردید.یعنی بسیاری از کشاورزان و بهره برداران کشاورزی حتی توان حضور در میدان رقابت را پیدا نمی کردند. با توجه به این که اکثریت بهره برداران کشاورزی را کشاورزان خرده پا تشکیل می دادند و از این نظر سهم بیشتری از کل بهره برداران کشاورزی کشور و هم چنین سطح زیر کشت کشور را به خود اختصاص داده اند . از آنجائیکه توسعه پایدار کشاورزی مستلزم تلاش در جهت افزایش سطح کمی و کیفی تولیدات این گروه از کشاورزان می باشد.
در همین راستا به منظور بستر سازی برای حضور تمامی اقشار کشاورزان کشور در میدان رقابت و انتخاب نمونه گان از درون طبقات مشابه ،شیوه انتخاب بصورت یک انتخاب طبقه ای بر اساس نظام بهره برداری با روش المپیادی طراحی و مورد اقدام قرار گرفت. به این ترتیب کشاورزان صرف نظر از نوع تولیداتشان بر اساس میزان اراضی در اختیار در طبقه خودشان وارد رقابت گردیده و بر اساس شاخص های مورد نظر ،مورد آزمون قرار می گیرند و هر طبقه نمونه گان خاص خود را دارا می باشد.
در روش المپیادی کشاورزان به سه گروه تقسیم می شوند:
1-واحدهای خرد و کوچک
2- واحد های متوسط
3-واحدهای بزرگ
و هر گروه در طبقه خود به رقابت می پردازد و در هر رشته 3 نفر انتخاب می شوند. ملاحظه می شود که در روش قبل زمینه رقابت تنها برای بیست درصد از تولید کنندگان بخش می توانند در رقابتها شرکت نمایند و به عنوان نمونه رشته خود انتخاب شوند . در چنین روشی اثر ترویجی کاملا فراگیر خواهد بود.

تعریف روش المپیادی
المپیاد فرآیند رقابتی شناسائی و انتخاب تولیدکنندگان برتر به صورت فراخوان و داوطلبانه بر اساس شاخصها و استانداردهای تعریف شده است.

در روش المپیادی داوطلبان و تولید کنندگان به صورت جامع در جریان رقابت قرار گرفته و بر اساس دامنه باز خود را داوطلب حضور در رقابت می نمایند. تطبیق شرایط شرکت کنندگان با شاخصهای تعیین شده تنها وظیفه تیم اجرائی است.

مزایای روش المپیادی
-پوشش فراگیر و جامع تمامی یهره برداران در فرآیند انتخاب
-رقابتی کردن فرآیند انتخاب
-اعمال نظارت فنی بر فرآیند تولید
-اعمال ضریب متناسب با شرایط اقلیمی،نظام بهره برداری و توسعه یافتگی و یا محرومیت مناطق مختلف
-انتخاب نمونه ها بر اساس شاخصهای فنی
-توجه به امور کیفی در کنار تولید محصول به منظور پایداری تولید و حفظ محیط زیست
-عدالت محوری در فرآیند انتخاب

شرایط شرکت در المپیاد
شرایط شرکت در المپیاد محصولات زراعی

-داشتن سطح کشت حداقل یک هکتار زمین آبی برای محصولات زراعی و 10 هکتار اراضی دیم(محصول برنج حداقل یک هکتار)
-پیش بینی حداقل دو برابر میانگین عملکرد شهرستان در مقایسه با سال زراعی (83-84) (تبصره : متوسط عملکرد هر منطقه توسط مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی تعیین و ابلاغ می شود)
- ارائه برگه نتایج آزمون خاک
- اجرای صحیح عملیات خاکورزی و کاشت،داشت و برداشت طبق توصیه مراکز تحقیقاتی
- استفاده از بذر اصلاح شده به تایید مراجع ذیصلاح(مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی و مراکز تحقیقات)
- استفاده از سیستمهای آبیاری تحت فشار
- تولید محصول سالم با گواهی کلینیکهای گیاهپزشکی یا حفظ نباتات استان
- بیمه محصول
- استفاده از مشاورین مزرعه
- میانگین عملکرد شهرستان در سال 83-84 برابر ... کیلوگرم بوده و پیش بینی عملکرد اراضی تحت پوشش متقاضی ذر سال 84-85 برابر با ... کیلوگرم در هکتار می باشد.
تبصره: شرایط اختصاصی بر اساس فرمهای ارزیابی خواهد بود.

شرایط شرکت در المپیاد محصولات باغی
- داشتن حداقل 1 هکتار زمین زیر کشت
- پیش بینی تولید حداقل 5/2 برابر میانگین متوسط عملکرد شهرستان
- ارائه برگه نتایج آزمون خاک و برگ
- تولید محصول سالم(ارائه تایید و گواهی سلامت محصول)
- استفاده از نهالهای سالم و استاندارد و تایید سلامت نهال و گواهی آن از مراجع ذیصلاح
- سیستم آبیاری مناسب
- جمع آوری و نگهداری مناسب محصول
- میانگین عملکرد شهرستان در سال 83-84 برابر ... کیلوگرم در هکتار بوده و پیش بینی عملکرد اراضی تحت پوشش متقاضی در سال 84-85 برابر ... کیلوگرم در هکتار می باشد.
تبصره:شرایط اختصاصی در غالب فرمهای ارزیابی اعلام می شود.

شرایط شرکت در المپیاد انتخاب گاودار نمونه صنعتی
- دارا بودن مدیر فنی تمام وقت و استفاده از مدیر بهداشتی نیمه وقت
- داشتن بیمه نامه معتبر از صندوق بیمه محصولات کشاورزی
- ثبت رکورد گله ، تحت پوشش مرکز اصلاح نژاد دام کشور
- عضویت در تشکلهای تولیدی استان مربوطه
- تایید از مراکز اصلاح نژاد مبنی بر خلوص 100% گله مولد
- پیش بینی حداقل 10% بالاتر از میانگین تولید شیر در یک دوره شیر دهی در شهرستان مربوطه
- ارائه مدارک مستند عاری بودن گاوداری از بیماریهای مشترک(سل و بروسلوز و غیره)
- بار میکروبی شیر تحویلی به کارخانجات و مراکز جمع آوری شیر از میانگین شهرستان مربوطه پایین تر باشد
- 50% علوفه خشبی مورد نیاز توسط خود واحد کشت گردد
- واحد دارای سیلوی ذخیره علوفه باشد.

شرایط شرکت در المپیاد انتخاب پروار بند نمونه گوساله
- داشتن پروانه معتبر حداقل 50 راسی از سال 1380
- استفاده کارشناس دامپروری بصورت نیمه وقت
- داشتن بیمه نامه معتبر از صندوق بیمه محصولات کشاورزی
- عضویت در تشکلهای تولیدی استان مربوطه
- پروار بندی شغل اصلی دامدار باشد
- جایگاه دام کاملا بهداشتی باشد
- میانگین افزایش وزن زنده حداقل 10% بالاتر از میانگین استان مربوطه باشد
- اولویت اول با پروار بندی است که از گوساله های پس از شیرگیری در بدو پروار استفاده نماید
- دامداری دارای سیلوی ذرت باشد
- حداقل 5 سال تجربه کار پرواربندی داشته باشد

شرایط شرکت در المپیاد انتخاب مرغدار نمونه گوشتی
- دارا بودن پروانه معتبر بهره برداری مرغ گوشتی با ظرفیت حداقل 10 هزار قطعه
- حداقل جوجه ریزی 4 نوبت در سال
- داشتن تلفات کمتر از 6% در هر دوره (سه ماهه)بر اساس تایید دامپزشکی منطقه
- دارا بودن ضریب تبدیل دان به گوشت کمتر از 2/2 باشد
- دارا بودن قرارداد بیمه کامل مرغ گوشتی در طول دوره پرورش
- عضویت در تشکلهای تولیدی مربوط
- دارا بودن سیستم آبخوری اتوماتیک و دانخوری حداقل نیم اتوماتیک
- عدم وجود سیستم گرم کننده ناقص نظیر بخاری باغی و چهار شاخ
- دارا بودن حداقل مدیر فنی نیمه وقت

شرایط شرکت در المپیاد انتخاب زنبور دار نمونه:
ضمن دارابودن بیش از سه سال سابقه زنبور داری همچنین دارای شناسنامه زنبورداری با ظرفیت حداقل 100 کلنی و عضویت بیش از دو سال در تشکلهای زنبور داری دارای شرایط زیر باشد:
- دارای کارت بازدید و ثبت مشخصات کلنی باشد
- بالاترین راندمان تولید زنبورستان از میانگین استان محل سکونت بالاتر باشد
- رعایت اصول نگهداری و بهداشت کلنی
- عرضه محصول طبیعی در ظروف بهداشتی
- تعویض بموقع ملکه کلنی(جوان سازی ملکه ها)
- عدم استفاده از شانهای سیاه و آلوده
- تعویض بموقع کندو،بدنه و قابهای مستعمل
- استفاده از برنامه کوچ با هماهنگی واحدهای ذیریط
- تولید سایر فرآورده های زنبور عسل
- حسن همکاری با زنبور داران ،مراکز اجرایی و تشکلها

شرایط شرکت در المپیاد انتخاب مرغدار نمونه واحد مرغ مادر
- دارا بودن پروانه معتبر بهره برداری مرغ مادر با ظرفیت حداقل 20 هزار قطعه
- وجود مدیر فنی تمام وقت در واحد مرغ مادر
- داشتن بیمه نامه معتبر برای گله موجود و همچنین جوجه های تولیدی گله مربوطه
- عضویت در یکی از تشکلهای تولیدی مربوطه(تعاونی ،انجمن صنفی تولید کنندگان جوجه یکروزه)
- تولید جوجه یکروزه از هر قطعه مرغ مادر در واحد مربوطه از میانگین تولید منطقه ای پایین تر نباشد
- گواهی رضایتمندی معاونت امور دام استان از ارسال اطلاعات و آمار مربوط به تولید واحد پرورش مرغ مادر
- جوجه تولیدی واحد مرغ مادر از نظر mg باید منفی باشد
- درصد هماهنگی گله مادر ،در درون پرورش حداقل معادل 90% استاندارد نژاد مربوطه باشد

شرایط شرکت در المپیاد انتخاب پرورش دهنده ماهیان گرمابی:
- مشارکت در دوره های آموزشی
- داشتن حداقل 5 هکتار مساحت مفید فعال در مزارع گرمابی
- تولید بیش از متوسط کشوری
- رعایت اصول و موازین بهداشتی ،تولید محصول سالم،تولید محصول با ترکیب مناسب،بطوریکه از تولیدات طبیعی استخر حداکثر بهره برداری شود
- روش مناسب حمل ماهی با استفاده از تکنولوژی جدید در افزایش تولید و ارتقاء کیفیت محصول
- مشارکت در مدیریت و بهره برداری و بازسازی ذخایر منابع آبی ،ثبت آمار و اطلاعات ،ارتقاءسطح زندگی اعضای تعاونی
- گسترش مصرف آبزیان در منطقه و رعایت موازین بهداشتی در صید و عرضه آبزیان
- کاهش بار آلودگی به محیط زیست
- عضویت در اتحادیه سراسری
- استفاده از پوشش بیمه آبزیان
امید است با مشارکت فعال همه مراکز ذیربط بتوانیم تولید کنندگان برتر را به عنوان نمونه هر رشته انتخاب و مورد تشویق قرار دهیم و از این طریق به بهبود مدیریت واحدهای تولیدی کشاورزی که منجر به افزایش تولید و نتیجتا به بهبود معیشت و رونق اقتصادی می گردد کمک نماییم.

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری