پیش بینی وضعیت هوا

برای دریافت توصیه های کشاورزی اینجا کلیک فرمایید.

پیام های ترویجی 1397/04/24

1-كشاورزان و روستائيان از ايجاد آتش در حاشيه مزارع و مراتع اكيدا خودداري نمايند .

2-باغداران نسبت به آبياري منظم باغات و در صورت امكان آبياري در شب و ساعات خنك روز اقدام نمايند .

3-گلخانه داران نسبت به تنظيم دما و تهويه و سايه دهي گلخانه ها و مبارزه با كنه ها اقدام نمايند .

4-آبزي پروران با توجه به شروع قطعي برق در سطح استان از سلامت و آماده به كار بودن ژنراتور مولد برق مزرعه خود در فصل تابستان اطمينان حاصل نمايند .

5-باغداران با توجه به اطلاعيه هاي پيش آگاهي مديريت هاي جهاد كشاورزي و مراكز جهاد كشاورزي نسبت به كنترل كرم سيب و خوشه خوار انگور و سفيدك اقدام كنند.

6-كشاورزان نسبت به برداشت به موقع گندم اقدام كنند .

کیل گیری از گندم دیم در روستای سفید آب در روز سه شنبه مورخ 94/4/23 برگزار گرديد.

کیل گیری از گندم دیم در روستای سفید آب به وسعت 200 هکتار مربوط به آقای حاج حسن ترابی سفیدآبی که در روز سه شنبه مورخ 94/4/23 باحضور نمایندگان مدیریت همانگی ترویج سازمان مهندس زمانی و نماینده مدریریت زراعت سازمان مهندس خسروی و نماینده ترویج شهرستان آقای شاوردیان ونماینده زراعت شهرستان مهندس واشقانی انجام گردید و میزان محصول برداشت شده جهت کیل گیری 465متر مربع و وزن محصول برداشت شده 90 کیلو گرم و عملکرد در هکتار 1935  کیلو گرم می باشد.           

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری