پیش بینی وضعیت هوا

برای دریافت توصیه های کشاورزی اینجا کلیک فرمایید.

پیام های ترویجی 1396/12/27

1-كشاورزان در صورت مشاهده علايم خسارت شته مومي كلزا و شته روسي نسبت به مبارزه به موقع با مشورت كارشناسان اقدام نمايند .

2-كشاورزان نسبت به بازديد منظم از مزارع گندم و جو اقدام و در صورت ريزش سن مادر و رسيدن جمعيت آن به نرم مبارزه نسبت به سم پاشي اقدام نمايند .

3-كشاورزاني كه قصد احداث باغ جديد را دارند نهال را از مراكز معتبر كه داراي نهال شناسه دار مي باشند تهيه نمايند .

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری