پیام های ترویجی 1398/3/1

1-بازديد از مزارع غلات بويژه گندم به منظور بررسي وضعيت نرم پوره سن غلات جهت كنترل آفت با توجه به افزايش دما در چند روز آينده .

2-كنترل لارو پروانه بيد پشت الماسي در مزارع كلزا با سموم مناسب با مشورت كارشناسان .

3-ادامه عمليات كاشت محصولات بهاره و آماده سازي بستر بذر ساير محصولات بهاره .

4-كنترل آفات و بيماريها و علف هاي هرز در باغات و درختان ميوه .

5-توجه ويژه به دما و رطوبت در گلخانه ها به منظور بررسي وضعيت زنگ زرد و به محض مشاهده نسبت به كانون كوبي و جلوگيري از اپيدمي شدن بيماري اقدام شود .

پروژه در یک نگاه:

هدف: ظرفیت سازی اجتماعی و اقتصادی در خانوار روستایی برای حرکت در مسیر توسعه پایدار روستایی

زمان اجرا: 1390

با همکاری مشترک: مراکز تحقیقات کشاورزی، دانشگاه تهران و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

محل اجرا: سراسر کشور

مخاطبین: کارشناسن ، زنان و دختران روستایی

مقدمه

 در پی اجرای پروژه مدیریت ایمنی شیمیایی و آشنائی با کلینیک های گیاهپزشکی و در راستای توجه به برنامه های استفاده بهینه از نهاده های شیمیایی و کاهش مصرف سموم، پروژه مدیریت ضایعات کشاورزی و تولید محصول سالم مورد توجه این دفتر قرار گرفت. راه اندازی سایتهای تولید محصول سالم؛  بهره برداري از كود آلی توليد شده از سايت هاي پرورش ورمي كمپوست؛ توجه به برنامه بهداشت حرفه اي كشاورزان و دستيابي به اهداف اجتماعي، اقتصادي، زيست بوم در مديريت جامع محصولات كشاورزي با تاكيد بر شعار " کود سالم، محصول سالم، انسان سالم" در دستور کار دفتر می باشد.

اهداف

- ایجاد فرهنگ زیست محیطی

- توجه به اصل خودگردانی در طبیعت و چرخه های طبیعی

- مدیریت پایدار كاهش آسيب پذيري انساني در خانوار روستایی

- حفظ و پایداری محیط زیست در فعالیت های كشاورزي

- ارتقای امنیت و سلامت غذایی فرآورده های کشاورزی

نتایج و دستاوردها

- اجراي 25 مورد كارگاه توانمند سازي زنان روستايي در جهت توسعه كشاورزي پايدار  

- ترویج فرهنگ مدیریت صحیح استفاده از منابع تولید در کشاورزی

- افزایش بهروری اقتصادی بر اساس مدیریت تولید روستایی.

 

 

 

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری