پیام های ترویجی 1398/3/1

1-بازديد از مزارع غلات بويژه گندم به منظور بررسي وضعيت نرم پوره سن غلات جهت كنترل آفت با توجه به افزايش دما در چند روز آينده .

2-كنترل لارو پروانه بيد پشت الماسي در مزارع كلزا با سموم مناسب با مشورت كارشناسان .

3-ادامه عمليات كاشت محصولات بهاره و آماده سازي بستر بذر ساير محصولات بهاره .

4-كنترل آفات و بيماريها و علف هاي هرز در باغات و درختان ميوه .

5-توجه ويژه به دما و رطوبت در گلخانه ها به منظور بررسي وضعيت زنگ زرد و به محض مشاهده نسبت به كانون كوبي و جلوگيري از اپيدمي شدن بيماري اقدام شود .

 •  مقدمه

زنان تسهیلگر توسعه روستایی به عنوان رابط بين مردم و كارگزاران دولتي، در زمینه سازي براي توسعه فعاليت هاي زنان روستايي وعشايري در بخش كشاورزي نقش مهمي بر عهده دارند تا جايي كه استان ها كمبود كارشناس هاي شهرستاني را با وجود تسهيلگران تا حدودي جبران مي كنند. از نظر اين دفتر، وجود تسهيلگر در روستا به عنوان نماینده زنان روستایی که بستر لازم را براي اجراي ساير پروژه ها فراهم می کند ضروري است.

 

 • هدف کلی طرح

 توانمندی و تقویت روحیه مشارکت پذیری زنان روستایی وعشايري به منظور ارتقا و بهبود وضعیت معیشت آنان و واگذاری اداره امور زندگی به خودشان

 

 • مراحل اجرای طرح

-       زمینه یابی

    (شناسايي روستاهایی که مشارکت افراد در حد قابل قبول است و زنان روستایی و عشايري  از مشارکت پذیری بالایی برخوردارند. ،  ... )

-       زمینه سازی 

*  جلسه با شورا و معتمدین محلی ( این جلسه بسیار ضروری می باشد)

   (بیان اهداف و ضرورت طرح  و درخواست همکاری و حمایت از آن ها)

*  جلسه با زنان روستایی وعشايري

   (تبیین طرح از سوی کارشناسان امور زنان به منظور توجیه زنان روستایی )

 

     -  انتخاب تسهیلگر

در زیر نمونه ای از نحوه شروع جلسه و سؤالات خاص انتخاب تسهیل گران آمده است که استان با توجه به تجارب و شرایط خود می تواند سؤالات فوق را تعدیل نماید.

 1. بیان مقدمه کوتاه و هدف از برگزاری جلسه
 2. معرفی خودمان که از کجا آمده ایم و از کدام اداره هستیم.

3.روستای شما چقدر جمعیت دارد؟

4.شما زنان این روستا چه کارهایی انجام می دهید؟

5.آیا در چند سال اخیر دوره های آموزشی داشتید؟ اگر داشتید این دوره ها شامل چه چیزهایی بوده است؟

6.چه فعالیت های گروهی یا دسته جمعی را شما زنان در روستا انجام داده اید؟ (مشارکت)

7.چه کسی بیشترین نقش را در این فعالیت داشته است؟

8.چگونه شما می توانید با هم همکاری بیشتری داشته باشید و برای بهبود وضعیت خود و روستاییان کارهای زیادتری انجام دهید؟

 1. فکر می کنید حضور یک نماینده (تسهیل گر) از بین خودتان باعث مشارکت بیشتر بین شما زنان روستایی خواهد شد؟

 

در صورتیکه جواب سؤال بالا مثبت است، بپرسید:

 

 1.   به نظر شما این نماینده (تسهیل گر) چه ویژگی و خصوصیتی باید داشته باشد؟روی این سؤال تأکید شود تا زنان روستایی ویژگی ها را با دقت بیان کنند.
 2.  حالا فکر می کنید از بین خودتان چه کسانی این ویژگی ها را دارند؟

      این افراد  می توانند کاندیدا شوند. در ضمن هر فرد می تواند خودش، خودش را       کاندیدا نماید.

 1. داوطلبان خود را به زنان روستایی مجدداً  معرفی کنند و اسم خود را روی تابلو بنویسند.
 2.  انتخابات با رأی گیری به صورت مکتوب انجام شود.
 3.  بر اساس نتایج رأی گیری، دو نفر تسهیلگر (یک نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل) انتخاب شود.

 

 

    نکاتی که لازم است در جریان طرح رعایت شود:

-        در جلسه انتخاب تسهیلگر ویژگی هایی که باید تسهیلگر داشته باشد مانند داشتن روابط عمومی قوی، روحیه همکاری، سواد، سن، علاقه به فعالیت، رضایت خانواده و سایر ویژگی ها مورد تاکید قرار گیرد.

-        سن تسهیلگر بین 50- 18 سال باشد.

-        در جلسه انتخاب تسهیلگر تاکید گردد که تسهیلگر جهت کارهایی که انجام می دهد دستمزدی دریافت نمی کند و در صورت امکان مطلوبست از سوی مردم روستا  مورد حمایت قرار گیرد.

-        مدت زمان فعالیت هر تسهیلگر، حداکثر 5 سال می باشد. (پس از پنج سال انتخابات مجدد صورت پذیرد)

-        هر روستا به 2 تسهیلگر (اصلی و علی البدل) نیاز دارد.

 

 • نقش تسهیـلگر 

-        تسهیل روند اجرای پروژه های مرتبط با زنان

-        تشویق و ترغیب زنان روستایی و عشايري به مسئولیت پذیری در اجرای طرح ها

-        توجیه زنان روستایی و عشايري در خصوص پروژه ها

-        پیشرو یا هماهنگ کننده در اجرای پروژه ها

-        هماهنگی در اجرای کارهای گروهی

-        جلب مشارکت افراد و اعتماد سازی

 

 • فعـالیت ها

فعالیت هایی که توسط تسهیلگر در روستا قابل انجام است به شرح زیر می باشد:

-        مسئله یابی، نیازسنجی، ارائه راه حل و اقدام جهت حل مسئله با مشارکت ساير زنان

-        شناخت کلی نسبت به وضعیت روستا

-        ارتباط با سایر ارگانها

-        برگزاری جلسات با زنان روستایی در خصوص شناسايي پتانسيل هاي كاري و نحوه استفاده از آن براي راه اندازي كسب و كارهايي براي زنان با مشاركت آن ها

-        ارتباط با تسهیلگران روستاهای همجوار به منظور تبادل تجربیات

-        برگزاری جلسات منظم و مستمر با زنان روستایی به ويژه افراد با تجربه وسالمند جهت بهره گيري ازدانش بومي

-         بررسی و تلفیق دانش بومی و دانش روز با کمک کارشناسان

-        احداث مزارع نمایشی پس از گذراندن آموزش های تخصصی

-        جذب منابع مالی از سازمان های موثر در روستاها و جوامع محلی جهت اجرای پروژه ها

-        آموزش زنان روستایی ( با توجه به آموزش هایی که گذرانده است.)

 

 

 

 

 • آمـوزش

آموزش تسهیلگران در قالب موارد زیر انجام شود:

 • ·        آموزش های  تسهیلگری

-         مفهوم  مشارکت و انواع آن

-         توسعه روستایی – توسعه پایدار

-         جامعه شناسی زنان روستایی

-         تعریف تسهیلگری وتسهیلگر

-         ویژگی های تسهیلگر

-         نقش تسهیلگر

-         نیاز سنجی به شیوه مشارکتی

-         روش حل مسئله به شیوه مشارکتی 

 • آموزش های کارآفرینی

-         کارآفرینی و خلاقیت

-         بازاریابی و بازار رسانی  

-         زنجیره عرضه و زنجیره ارزش

-         طرح کسب و کار

 • آموزش های تشكيل صندوق هاي اعتبارات خرد

-         آشنایی با تشکل ، ضرورت ایجاد و سازماندهی آن (مفاهیم و تعاریف) 

-         آشنایی با روش های ایجاد و ساماندهی تشکل های محلی

-         معرفی و فرآیند ایجاد تشکل های مختلف محلی موفق (تعاونی ، صندوق اعتبارات خرد و ...)

-         اعتبارات خرد، تأمين مالی خرد (تعاریف و مفاهیم)

-         چگونگی و مراحل تشکیل صندوق اعتبارات خرد زنان روستايی

 • آموزش های مهارتی کشاورزی

این آموزش ها با تاکید بر تولید محصول سالم در چارچوب برنامه ها و سیاست های معاونت در سال1394 بر اساس شرایط اقلیمی و الگوی کاشت هر منطقه تعیین می شود.

 

 • حمـایت

-         زمینه سازی جهت دسترسی تسهیلگران به ابزار و وسایل کار و نهاده های کشاورزی

-         فراهم آوردن زمینه های لازم جهت بیمه حوادث وکارت شناسایی تسهیلگران

-         ایجاد شرایط لازم جهت شرکت تسهیلگران در بازدیدهای استانی و خارج از استان به منظور تبادل نظر بین تسهیلگران

-         فراهم آوردن زمینه های لازم جهت ایجاد مزارع الگویی و ترویجی کشاورزی توسط  تسهیلگران

 

 • نظارت  طرح

طرح بر اساس چک لیست ها نظارت شود.

 

 

 

 

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری