پیام های ترویجی 1398/3/1

1-بازديد از مزارع غلات بويژه گندم به منظور بررسي وضعيت نرم پوره سن غلات جهت كنترل آفت با توجه به افزايش دما در چند روز آينده .

2-كنترل لارو پروانه بيد پشت الماسي در مزارع كلزا با سموم مناسب با مشورت كارشناسان .

3-ادامه عمليات كاشت محصولات بهاره و آماده سازي بستر بذر ساير محصولات بهاره .

4-كنترل آفات و بيماريها و علف هاي هرز در باغات و درختان ميوه .

5-توجه ويژه به دما و رطوبت در گلخانه ها به منظور بررسي وضعيت زنگ زرد و به محض مشاهده نسبت به كانون كوبي و جلوگيري از اپيدمي شدن بيماري اقدام شود .

  مقدمه :

بر اساس اهداف طرح صندوق  اعتبارات خرد زنان روستايي و عشایری که بر محور توانمندی اجتماعی و اقتصادی این گروه هدف   می باشد  ، نياز است اين اقدام در چارچوب دستورالعمل و  مكانيزم اجرايي مشخص انجام شود.

اين دستورالعمل وفرآيند اجرايي را مي­توان به چند مرحله تقسيم كرد

1)زمينه يابي و زمينه سازي تشكيل صندوق

تشكيل تيم اجرايي براي تأسيس صندوقهاي اعتبارات خرد يكي از شيوه­هاي اجرايي اين صندوقها مي­باشد در طول مدتي كه اقدام به ايجاد صندوقهاي اعتبارات خرد گرديد كارشناساني كه داراي انگيزه كافي براي پيگيري فعاليت­هاي توسعه جامعه محلي در سطح ستاد مركزي، استان شهرستان و دهستان بودند مورد شناسايي قرار گرفتند و سپس با برگزاري كارگاههاي متعدد آموزشي و مشاركتي تلاش گرديد تا از جنبه­هاي نگرش و حرفه­اي اين افراد به اصول مشتركي رسيده و در اين چارچوب تلاش خود را متمركز كنند. بنابراين مي­توان گفت كه تشكيل تيم كه در برخي جنبه­هاي نگرشي و اجرايي به هماهنگي لازم رسيده باشند يكي ديگر از نكاتي است كه مي­توان ساير پروژه­هاي توسعه­اي در سطح جوامع محلي از آن براي موفقت بيشتر سود ببرند.

 

2)انتخاب منطقه و گروه هدف

در محله اول بر اساس مطالعه، منطقه جغرافيايي و گروه هدف ما كه زنان روستایی وعشایری مي­باشند، انتخاب مي­شوند در اين مرحله تطبيق شرايط جغرافيايي منطقه گروه هدف با اهداف برنامه اعتبارات خرد، زمينه­هاي طراحي و اجراي پروژه­ها، منابع و پتانسيل­هاي موجود در منطقه، توانايي­ها، سطح آگاهي، ميزان مشاركت و كار گروهي هدف (زنان) و مورد مطالعه قرار مي­گيرد كه اگر نتايج اين مطالعه در راستاي اهداف برنامه اعتبارات خرد باشد، منطقه و گروه هدف برنامه انتخاب مي­شوند، براي انتخاب محل بايد منطقه روستایی وعشایری داراي شرايطي باشد كه امكان تشكيل صندوق ميسر گردد و پايدار بماند. اين شرايط عبارتند از:

1-منطقه روستایی و عشایری داراي جمعيت بين 200-150 خانوار باشد تا تعداد اعضاي صندوق در حدي باشد كه از هر خانوار فقط يك نفر عضو شود:

2-منطقه روستایی وعشایری كم درآمد (فقير)  باشند تا آثار ايجاد صندوق طي چند سال در كاهش فقر آنها اثر بگذارد.

3-امكان ايجاد مشاغل خانگي به خصوص در زمينه دامداري، مرغداري و گوسفند داراي كه با سرمايه كمتري ايجاد مي­شوند، وجود داشته باشد، زيرا وام­هاي پرداختي به حدي كوچك است كه با آن مي­توان يك گوسفند يا چند مرغ خريد.

4-مشاركت زنان روستایی وعشایری آن منطقه بالا باشد. هرچه اين شاخص در منطقه بالاتر باشد امكان جذب آنان بيشتر خواهد بود. بطور معمول مشاركت و فقر رابطه معكوس با يكديگر دارند. هرچه روحية مشاركت در منطقه روستایی  بيشتر باشد احتمال بالا بودن سطح درآمد آنان بيشتر است و دليل آن، همكاري در اجراي طرح­هاي جديد و جذب تكنولوژي برتر است كه موجب افزايش درآمد و رفاه مي­شود.

5-نبود نهادهاي مالي رقيب – بانكها – قرض الحسنه­ها و ...

6-ضرورت وجود تسهيلگر زن روستایی وعشایری در منطقه روستایی وعشایری:

 از آنجائي كه انتخاب تسهيلگر توسط زنان روستایی وعشایری با توجه به نياز جامعه روستایی وعشایری انجام گرديده و سعي بر آن شده تا سازماندهي و تعيين نيازهاي آموزشي زنان روستایی وعشایری نيز با مشاركت مستقيم تسهيلگران صورت پذيرد و از طرفي سياست دفتر مركزي بر آن بوده است كه طرح اعتبارات خرد در مناطقي به اجرا درآيد كه طرح تسهيلگران (طرح بازنگري مروجين) انجام شده باشد تا از مروجين به عنوان تسهيل گر كليه ارتباط مردم با سازمانهاي دولتي و غير دولتي و بالعكس استفاده شود.

بدين ترتيبي يكي از سوالات گروهي تحقيق عملكرد تسهيلگر در طول دوره انتخاب وي در منطقه روستایی وعشایری بوده است

 

3-شناخت منطقه روستایی وعشایری، اساسي­ترين مرحله تشكيل و راه­اندازي صندوق اعتبارات خرد

 

گام اول: برگزاري يك نشست مذاكراتي اوليه

در ابتدا با توجه به فاكتورهاي مشخص شده جهت انتخاب منطقه روستایی وعشایری، شايد در بعضي از استانها بيش از  منطقه روستایی وعشایری داراي شرايط و فاكتورهاي آورده شده جهت تأسيس صندوق باشند كه جهت انتخاب نهايي لازم است تيم اجرائي (كارشناس ستاد / استان / شهرستان) در منطقه حضور يابند و بر اساس تكنيك­هاي مشاركتي (PRA) اقدام به شاخت عميق­تر راجع به روستا صورت گيرد.

 

گام دوم : -نحوه فرآيند تدوين برنامه كار قبل از عزيمت به منطقه روستایی وعشایری

پس از انتخاب منطقه روستایی وعشایری قبل از عزيمت به آنجا تدوين برنامه كار ضرورت  دارد جهت تدوين برنامه براي ما موضوع كاملا بايد روشن باشد. اول اينكه نتيجه اين مطالعه ميداني مي­بايست در جهت پاسخ به سوالات پروژه جهت انتخاب نهايي باشد دوم اينكه بر اساس تجارب و توافق گروه حتي الامكان از تكنيكهاي مشاركتي به ويژه PRA براي پاسخگويي به سوالات استفاده شود.

*نكته: -بهتر است فعاليت PRA را طبق علاقه تحليل گران روستايي انجام داد. در صورتي كه روستائيان احساس خستگي كرده و نياز به استراحت داشته باشند بهتر است به طور موقت كار متوقف شود.

-در انتقال هدف و شيوه كار بايد خيلي دقت كرد. اگر موفق شويم اين دو اصل را درست انتقال دهيم (حتي به تعداد محدودي از روستایی وعشایری) ادامه كار آسان خواهد شد.

 

 

تكنيك های مشارکتی که در این طرح به کار گرفته می شود عبارتند از : 

-تكنيك نقشه اجتماعي

-تكنيك تحليل معيشتي (رتبه بندي از لحاظ فاه)

-تكنيك سطح رفاه

-تكنيك سوالات اجتماعي

- بررسي عملكرد تسهيلگر

-تكنيك روند تاريخ منابع وام / قرض الحسنه در روستا

-تكنيك ماتريس فعاليت­هاي زنان روستايي

-تكنيك ماتريس زوجي

-تكنيك ماتريس مقايسه­اي

 

مرحله دوم : تشكيل صندوق

1)بررسي امكان­يابي تأ سيس صندوق

پس از زمين يابي بوسيله تكنيك­هاي مشاركتي PRA و مشخص شدن منطقه روستایی  (مشاركت بالاي زنان روستایی و روستایی وعشایری، داشتن تسهيلگران پتانسيل بالقوه و بالفعل توليد، نبود يا كمرنگ بودن نهاده­هاي مالي رقيب، تقاضاي زنان جهت ايجاد تشكل و ... (اقدام بررسي ايجاد صندوق در منطقه روستایی وعشایری  انتخاب شده صورت مي­گيرد. براي جذب زنان روستایی و روستایی وعشایری  به ايجاد صندوق در مرحله اول نياز به جلب اعتماد آنان بود. صحبت با مردان روستایی وعشایری  در ابتدا و سپس با زنان، در مورد ايجاد صندوق و آثار مثبت آن، گونه­اي كه بتواند آنان را جلب كند، مهم­ترين قسمت تشكيل صندوق مي­باشد. كه در اين راستا معيارهاي لازم جهت ايجا صندوق عضوگيري (ثبت نام متقاضيان جهت عضويت در صندوق) و مشخص شدن مقدار سهام اعضاء جهت پرداخت در صندوق، سازماندهي نشست­هاي عمومي در محل مناسب و انتخاب تيم فعال (هيئت مديره) كه به ترتيب به شرح آنها مي­پردازيم.

 

1-2-عضوگيري:

در مرحله فوق جلسات توجيهي براي توجيه طرح متقاضيان، اعضاء شوراهاي اسلامي و تسهيلگر زن روستایی وعشایری بعنوان نماينده مردم در منطقه و نيز محله گردشي و دعوت از گروه­هاي كم درآمد خانوارهاي روستایی وعشایری  بطور موردي صورت مي­گيرد، قابل ذكر است عضوگيري صندوق تابع شرايطي به شرح ذيل مي­باشد.

-تعداد اعضاء هر صندوق حداقل 30 و حداكثر 50 نفر مي­باشد.

-از هر خانوار تنها يك نفر مي­تواند عضو صندوق باشد.

-اولويت عضويت در صندوق با خانوارهاي كم درآمد در هر منطقه روستایی وعشایری است

-سن اعضاء حداقل 15 و حداكثر 60 سال است

-اعضاء را بايد توانايي فعاليت درآمدزا را دار باشند.

-اعضاء هر صندوق مي­بايد ساكن همان منطقه باشند.

-اعضاء مي­بايد متعهد به شركت در جلسات صندوق باشند.

 

2-2-تجهيز پس انداز:

هدف ايجاد صندوق، جذب پس اندازهاي كوچك زنان روستایی وعشایری و تبديل آن به سرمايه هاي بزرگ براي نيازهاي زنان روستایی وعشایری  به ويژه افراد كم درآمد تر به تسهيلات مالي و كاهش سختي كار زنان و توانمند ساختن آنان مي­باشد. در صورتيكه تشكيل صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی وعشایری، افراد يا اعضاء اقدام به جمع آوري پس انداز به ميزان معين خواهند نمود. بر اين اساس هر دو هفته يكبار يا هر ماه يكبار كه بستگي به تشخيص اعضاء دارد.

لازم به ذكر است حداقل پس انداز توسط اعضاء در جلسه اول تعيين خواهد شد.

 

3-2مشخص شدن مقررات جلسات:

پس از ثبت نام قطعي متقاضيان، اعضاء به جهت اداره شدن بهتر جلسات اقدام به تصويب آئين نامه داخلي مي­نمايند. در اين زمان روز و ساعت جلسات و تعداد غيبت اعضاء در سال و ... مشخص مي­گردد و جلسات بعدي بر اساس آئين نامه­هاي داخلي كه توسط اعضاء تصويب شده اداره مي­گردد.

 

4-2-تشكيل هيئت مديره:

جهت تشكيل و اداره جلسات صندوقهاي فوق بصورت هيئت مديره توسط رأي اكثريت اعضاء صندوق از بين كانديدهاي كه از حسن شهرت و توانايي جلب همكاري ديگران و نيز از اعضاء صندوق مي­باشند انتخاب مي­شوند اين اعضاء از سه نفر مدير، حسابدار و منشي تشكيل مي­شوند هر كدام داراي وظايفي مي­باشند، كه به شرح ذيل مي­باشد.

الف)مدير

-تشكيل و اداره جلسات صندوق

-برنامه­ريزي براي بهبود فعاليت صندوق و ارتباط با نهادها و سازمانهاي محلي و شهرستاني

-امضاء تقاضاي وام، اسناد هزينه و غيره

-ارائه گزارش كار ماهانه و سالانه به دفتر و نهاد مركزي (شبكه)

-نظارت بر هزينه كرد وام

ب)خزانه دار

-دريافت اقساط و پس انداز ماهانه و ثبت در دفتر محل و صدور دفترچه

-تهيه ترازنامه سالانه و تنظيم، مدارك وام، پرداخت وام

-نظارت بر نحوه بازپرداخت و گزارش به مدير صندوق براي پيگيري

ج)منشي

-ثبت صورتجلسات

-تشكيل پرونده براي اعضاء

-مكاتبات اداره و بايگاني

-پيگيري قوانين صندوق در مورد پرداخت وام و ضوابط آن

 

2)تشكيل گروه

گروه يكي از اساسي ترين امكان برنامه­هاي اعتبار پس انداز است، اين گروهها در اندازه­هاي 5 تا 7 نفر تشكيل مي­شوند، داراي جلسات منظم هفتگي و يا دو هفته بكار مي­باشند. گروه محلي براي برخورد آراء است و زنان براي پيدا كردن راه حل مسائلشان با يكديگر به بحث مي­پردازند و براي انجام فعاليت­هاي مختلف، سازماندهي مي­شوند. اين گروهها براي مديريت و نظارت منابع توليد، آموزش، ايجاد درآمد و ارزيابي وام و ... ايجاد مي­گردند. به طور كلي گروه داراي 2 كاركرد مالي و ظرفيت سازي اجتماعي است. كاركردهاي مالي گروه را مي­توان، احساس مسئوليت بيشتر زنان در بازپرداخت وام، در دسترس بودن آنان براي تشكيل گروه، ارزان بودن خدمات آنان در برنامه­هاي فوق وجود فرصت اشتغال با هزينه­هاي سرمايه گذاري پائين نام برد.

 

3)آموزش:

آموزش به عنوان مكمل اعتبار، پس انداز از اهميت خاصي برخوردار است و انواع خاصي دارد. منافع سرمايه گذاري در آموزش، بلند مدت است و سود جامع از آن در مقايسه با سرمايه گذاري در زمينه طرح­هاي اعتبارات توليدي، آني نبوده و قابل اندازه گيري نيست، اما هيچ طرح مبتني بر اعتبار، بدون يك زيربناي محكم آموزشي، در زمينه مهارت­ها، خاص مديريت و فني كاربردي و همچنين كنترل اعتبار و حسابداري نمي­تواند در واقع خودگران و مستقل باشد. در واحدهاي اعتباري (صندوقها) بيشتر آموزش روي مسايل مالي (آموزش تخصصي حسابداري) آموزش حرفه­اي (آموزش در زمينه به آموزي توليدات روستایی وعشایری) مانند پرورش طيور و بيماريهاي آن و ... مي­باشد.

 

4)تزريق سرمايه به صندوق از طريق واحد امور زنان روستایی وعشایری:

محيط­هاي روستایی وعشایری فاقد سرمايه كلان مالي هستند. بيشتر روستایی وعشایری از درآمد ناچيزي بهره­مندند معمولاً مشاركت مالي آنها در امور مختلف به صورت مبالغ اندك و سرمايه­هاي مختصر انجام مي­شود. به لحاظ اهميتي كه سرمايه در گردش كار و توليد در صندوق فوق دارد، كمبود توان مالي در نزد روستایی وعشایری و خصوصاً زنان از نظر كسب درآمد، ميزان مشاركت و كمك زنان در تشكل­هاي مربوطه را كاهش مي­دهد و از اين رو واحد  امور زنان روستایی وعشایری تسهيلات اعتباري (چهار ميليون تومان) را جهت افزايش سرمايه صندوق به مدت 4 سال براي صندوق فوق و براي استان بصورت بلاعوض اهدا مي­كند. تا استان بعد از 4 سال مبلغ فوق را براي منطقه ديگري سرمايه گذاري كند زيرا تجربه ثابت كرده وابستگي مالي تشكل­ها به نهادهاي دولتي، امكان بازپرداخت وام­ها در زمانهاي تعيين شدن را پديد نمي­آورد و تشكل­ها همواره در انتظار و جستجوي وام­هايي با بهره اندك و زمان پرداخت طولاني هستند.

 

5)پرداخت وام

وام­هاي پرداختي بدون وثيقه و سفته است گروهي كه، وام گيرنده در آن عضو مي­باشد مي­بايد فرد وام گيرنده را جهت دريافت وام ضمانت كنند (البته اين امر بصورت زنجيره­اي مي­باشد، يعني اينكه اگر بقيه اعضاء گروه نيز بخواهند وام دريافت دارند او نيز موظف به ضمانت ايشان مي­باشد) زمان پرداخت وام به اعضاء 6 ماه پس از تشكيل و تجهيز پس انداز توسط اعضاء و نيز بعد از تزريق سرمايه از سوي واحد  امور زنان روستایی وعشایری مي­باشد.

 

6)نحوه ضمانت

جايگزيني وثيقه يا ضمانت گروهي و برنامه­هاي قرض دهي مرحله­اي يكي از موفقترين راهكارهايي كه جهت ضمانت وام­ها براي زنان مورد استفاده قرار مي­گيرد و با شرايط كشور مناسب­تر مي­باشد. استقراض مي­تواند به صورت گروهي يا فردي باشد ولي فرم وام گيرنده جهت دريافت وام مستلزم مي­شود كه گروهش او را به صورت زنجيره­اي ضمانت كنند و او نيز موظف است، هم گروه­هايش را جهت دريافت وام ضمانت كند و در صورت عدم بازپرداخت فرد وام گيرنده پس انداز گروه به نفع سرمايه صندوق ضبط مي­شود و در اين روش گروه به طور جمعي بازپرداخت وام را تضمين مي­كنند. كه در اين راستا اعضاء صندوق  با تسهيلگري كارشناس مربوطه اقدام به طراحي دو فرم، فرم تقاضاي وام و فرم تعهد جمعي براي دريافت وام داشته­اند كه در اينجا آورده شده است.

 

7)كارمزد

نرخ كارمزد بين 10-7  درصد است اين نرخ پائين­تر از نرخ كارمزد در وام­هاي پرداختي بانكها مي­باشد و محاسبه آن براي هيئت مديره آسان­تر مي­باشد اين كارمزد ماهانه و بر اساس روش يكسان دريافت مي­شود قابل ذكر است كارمزد به عنوان مهمترين منبع درآمدي صندوق است.

 

8)ايجاد اشتغال براي خانواده­هاي روستایی وعشایری خصوصاً زنان:

از ديگر مسايلي كه سرمايه و سرمايه گذاري منجر به ايجاد آن مي­شود، ايجاد اشتغال براي جمعيت يك منطقه است، مشكلي نيست كه تأمين مالي زنان نقش بسيار بالايي در ايجاد اشتغال، به خصوص براي زنان مناطق روستایی وعشایری خواهد داشت، تحقيقات نشان مي­دهد كه زنان فعال و كارآفرين روستایی وعشایری  به محض به دست آوردن سرمايه­هاي اندك آن را در راه فعاليت­هاي توليدي و خدماتي به كار مي­گيرند. ايجاد كارگاه­هاي كوچك خانگي مثل قالي بافي، صنايع دستي پرورش طيور و دام هر چند به تعداد اندك و ... به طور عمده توسط زنان روستایی وعشایری اداره مي­شوند.

در اين راستا صندوقهاي اعتبارات خرد زنان روستایی وعشایری براي ايجاد و گسترش فعاليت­هاي درآمدزا، كارآفرينان فقير را به عنوان هدف انتخاب و با ارائه خدمات مالي و آموزشي به آنان شرايط مناسب فعاليت اقتصادي را براي آنان فراهم مي­كنند. كارآفرينان فقير در اصطلاح به كساني گفته مي­شود كه توانايي ايجاد كار را دارند، اما به دليل عدم دسترسي به منابع اعتباري قادر به فعاليت اقتصادي نيستند. از جمله اين فعاليتها مي­توان به زنبورداري، پرورش كرم ابريشم، پرورش قارچ و ... اشاره كرد.

 

9)واگذاري مديريت برنامه­هاي اعتباري به روستا

واگذاري مديريت برنامه-هاي اعتباري به زنان روستایی وعشایری مرحله ديگر از برنامه­هاي صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی وعشایری مي­باشد اگرچه وجود يك مركزيت منسجم در جهت حمايت از برنامه­ها و پروژه­هاي اين صندوقها، پشتوانه مناسبي براي گسترش اين فعاليتها مي­باشد. اما مي­بايد فرآيند اجراي پروژه­ها به نحوي باشد كه مردم محلي با پروژه درگير شده و خود آنها مديريت پروژه و تداوم فعاليتهاي توسعه را به عهده گيرند.

بنابراين واحد  امور زنان روستایی وعشایری نقش مشاور و حمايت كننده مالي و مسئوليت معرفي پروژه­هاي جديد دارا مي­باشد و پس از راه اندازي پروژه و سپردن آن به زنان روستایی وعشایری نقش ناظر را ايفا مي­نمايند. بنابراين طراحي و معرفي پروژه آموزش كارهاي گروهي و نظارت در كوتاه مدت به عهده واحد فوق مي­باشد و فرآيند واگذاري مديريت برنامه­ها به مردم، برنامه­اي بلند مدت است.

 

 

مراحل تأسيس صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي دریک نگاه

 

 

 

 

 

1-انتخاب منطقه

-تصميم­گيري در مورد معيارهاي انتخاب (از جمله زيرساختها – پتانسيلهاي توليدي، اقتصادي، فقر – تركيب اجتماعي

-منطقه روستایی وعشایری داراي جمعيت بين 200- 150

-روستایی وعشایری فقير باشند.

-امكان ايجاد اشتغال خانگي فراهم باشد

-مشاركت روستایی وعشایری منطقه بالا باشد

-نبودن نهادهاي مالي رقيب

 

 

 

1-1-مطالعات اقتصادي و اجتماعي و ...

-جمع آوري اطلاعات به روش PRA

-تعيين سطح رفاه و منابع مالي در روستایی وعشایری

-شناخت منابع طبيعي پتانسيل توليد در روستایی وعشایری

-تقويم فصلي

-زمينه­هاي مشاركت روستایی وعشایری  (زنان)

-شناخت وضعيت اجتماعي و فرهنگي در روستایی وعشایری

 

 

2-بررسي امكان يابي تأسيس صندوق

-برگزاري جلسات توجيهي براي زنان روستایی وعشایری جهت ايجاد صندوق

-برگزاري جلسات توجيهي براي شوراهاي اسلامي

-برگزاري جلسات توجيهي براي مروجان زن روستایی وعشایری

-محل گردشي و دعوت از گروه كم درآمد خانوارهاي روستایی وعشایری

 

 

 

 

 

 

 

3-مرحله تأسيس صندوق

-درخواست معيارهاي لازم براي ايجاد يك صندوق

-عضوگيري

-تعداد اعضاء حداقل 30 حداكثر 50 نفر

-از هر خانوار تنها يك نفر عضو صندوق مي­شود

-اولويت عضويت در صندوق با خانوارهاي كم درآمد مي­باشد

-سن اعضاء را حداقل 15 و حداكثر 60 سال مي­باشد.

-اعضاء بايد ساكن همان منطقه باشند.

-اعضاء بايد متعهد به شركت در جلسات باشند.

-تجهيز پس انداز

-هر يك از اعضاء در هر جلسه مي­بايد مبلغي را به عنوان پس انداز بياورد

-حداقل پس انداز توسط اعضاء در جلسه اول تعيين خواهد شد. (حداقل مبلغ سرمايه بسته به شرايط مالي و توافق آنها معين خواهد شد)

-اعضاء مي­توانند پس انداز بيشتري را انجام دهند. اما پس انداز بيشتر سقف وام براي يك عضو را افزايش نمي­دهد.

-افزايش پس انداز در يك گروه مي­تواند سقف وام گروه را افزايش دهد.

-به پس انداز اعضاء كه وام استفاده كرده­اند، كارمزدي پرداخت نمي­شود.

-به پس انداز اعضائي كه از وام استفاده نمي كنند با تصويب هيئت مديره مي­توان كارمزدي حداكثر برابر نرخ سود پس انداز كوتاه مدت نظام بانكي پرداخت نمود.

-در صورت انصراف اعضاء از عضويت چنانچه وام دريافت كرده باشد، پس انداز وي تا يك دوره كامل دهي نزد صندوق خواهد ماند.

-در صورت انصراف اعضاء از عضويت چنانچه وام دريافت نكرده باشد، با موافقت هيئت مديره قابل پرداخت است.

-مشخص شدن مقررات جلسات

-مشخص شدن (روز و ساعت) جلسات و گردهمايي زنان

-مشخص شدن تعداد غيبتهاي موجه در جلسات متشكله در طي سال

-مشخص شدن مقدار تأخير در حضور جلسات

-مشخص شدن جريمه ديركرد در پرداخت وام

بطور كلي در اين بخش آئين نامه داخلي توسط اعضاء تصويب مي­شود.

-تشكيل هيئت مديره

-مشخص شدن كانديدهاي از بين اعضاء كه از حسن شهرت و توانايي جهت همكاري آماده­اند

-رأي گيري توسط اعضاء

-مشخص شدن اعضاء هيئت مديره (مدير – خزانه دار – منشي)

-مشخص شدن وظايف هر يك جهت اداره منظم و منسجم جلسات توسط ايشان

-تشكيل گروه

1-اعضاء به گروههاي 5 تا 7 نفر بر اساس فعاليتهايي كه مي­خواهند انجام دهند و براي آن وام دريافت دارند تقسيم مي­شود.

2-انتخاب سرگروه و مشخص شدن وظايف آن توسط گروه

1-2-سرگروه از بين اعضاء انتخاب مي­شود.

2-2-سرگروه مي­بايد از نظر فعاليت توليدي تجربه و موفقيت بيشتري از ساير اعضاء داشته باشد.

3-2-تمايل به فعاليت اجتماعي و شركت در برنامه­هاي آموزشي در صندوق داشته باشد.

4-2-سرگروه وظيفه جمع­آوري پس انداز و اقساط و تحويل آن به حسابدار را دارد.

5-2-ارزيابي و تأييد فرم تقاضاي وام اعضاء گروه

6-2-انتقال تجارب تخصصي به اعضاء گروه

7-2-همفكري با اعضاء گروه براي استفاده بهتر از وام­هاي صندوق

4-تأسيس مجموعه اداري – مالي صندوق

-انتخاب محل تأسيس صندوق (مشخص شدن مكان نشستها، اكثراً مكانهاي عمومي منطقه از قبيل حسينيه – كتابخانه و ...

-تهيه لوازم و وسايل اداري (تهيه دفتر معين – كل – دفترچه حساب پس انداز و ...)

-تجهيزات

-ساعات كار (ماهيانه – هفته اي و ...)

 

 

5-آموزش مورد نياز اعضاء صندوق

-آموزشهاي مورد نياز اعضاء صندوقها

-آموزشهاي مشاركتي

-آموزشهاي كارآفريني

-آموزشهاي بازاريابي

-آموزشهاي حسابداري پايه

6-تزريق سرمايه به صندوق

-تزريق سرمايه به صندوق از طريق واحد امور زنان روستایی وعشایری

 

 

 

 

 

7-پرداخت وام (مراحل اجرائي و عمليات صندوق وام­دهي و تجديد منابع مالي)

6مرحله ذكر شده قبل در طي 6 ماه صورت مي­گيرد.

از مرحله 7 به بعد در شش ماهه دوم صورت مي­گيرد.

-درخواست و تقاضا وام از سوي اعضاء در راستاي درآمدزايي

-بررسي وامهاي درخواستي توسط اعضاء گروه – سرگروه و هيئت مديره

-پرداخت وام

-ضمانت وام گيرنده توسط اعضاء گروه

-دوره بازپرداخت 10 ماهه

-كارمزد بازپرداختي بين 7 تا 10 درصد

(بازپرداخت كامل و به موقع وام­ها درخواست موثر براي وامهاي بعدي است

-بر اساس بازپرداخت وام­هاي دريافتي اعضاء از صندوق سرمايه­اي اضافي بر اساس عملكرد مطلوب تعداد وام­هاي مرحله بعدي افزايش مي­يابد.

 

 

8-مرحله نظارت

-نظارت در نحوه عملكرد اعضاء (در مورد وام گرفتن وام – بازپرداخت هزينه كرد در توليد توسط هيئت مديره

-نظارت و تصويب نهايي توسط مديريت پروژه واحد مركزي در سال اول تأسيس صندوق

-انتقال مسئوليت نظارت از مركز (سازمان) به استان و شهرستان در سال دوم

-انتقال مسئوليت نظارت و پيگيري از استان به هيئت مديره صندوق و اعضاء آن در سال سوم

  

 

  ((  فرم تقاضاي وام  ))

 

1-مشخصات متقاضي وام:

نام و نام­خانوادگي:                                                                                              نام پدر:                  شماره شناسنامه:                                    تاريخ تولد:

شماره دفترچه:

2-مبلغ وام درخواستي

3-نوع فعاليت

4-هزينه­هاي فعاليتي كه مي­خواهيد با وام دريافت شده انجام دهيد:

1-

2-

3-

4-

5-

5-دوره فعاليت به ماه

 

6-درآمدي كه از وام مي­توانيد بدست آوريد؟

 

7-چگونه مي­توانيد وام را پرداخت كنيد؟

 

اظهار نظر مسئول گروه:

 

اظهار نظر كارشناس صندوق:

 

((  فرم تعهد جمعي براي دريافت وام  ))

 

مشخصات وام گيرنده:

نام و نام­خانوادگي:                                                                                                  نام پدر:                          شماره شناسنامه:                                             تاريخ تولد:

 

مشخصات وام:

شماره وام:                                                                                                          تاريخ تقاضا:                      تاريخ تصويب:                                                   تاريخ پرداخت:

 

تعهدات گروه در مقابل عدم بازپرداخت وام:

1)-امضاء كنندگان زير متعهد مي­شوند، در صورتيكه وام گيرنده، اقساط وام خود را بيش از 4 جلسه به تأخير اندازد، صندوق از پس انداز گروه معادل مبلغ مانده بدهي وام گيرنده به نفع صندوق برداشت كند.

 

2)-در صورتيكه عدم بازپرداخت وام هر يك از اعضاء گروه قطعي شد، اعضاء گروه حق استفاده از وام را نخواهد داشت. شرط دريافت وام، تصفيه بدهي گروه با نظر مثبت مديره صندوق مي­باشد.

 

امضاء اعضاء گروه:

1)نام و نام خانوادگي

2) نام و نام خانوادگي

3) نام و نام خانوادگي

4) نام و نام خانوادگي

5) نام و نام خانوادگي

 

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری