مقدمه : 

طرح بسیج سازندگی حاصل اندیشه والای رهبر معظم انقلاب اسلامی است که در تاریخ هفدهم اردیبهشت هزار و سیصدو هفتادو نه توسط معظم له به منظور هویت بخشیدن و شخصیت دادن به جوانان و برنامه ریزی جهت مشارکت دادن آنان در سازندگی و توسعه عرصه های عمرانی ، کشاورزی و منابع طبیعی روستاها و مناطق محروم با همکاری مشترک وزارت جهاد کشاورزی و نیروی مقاومت بسیج اعلام فرمودند .

این طرح با اهدافی چون بهره گیری از اوقات فراغت جوانان و فراهم کردن زمینه و عرصه مناسب جهت فعالیت آنان ، تسریع در اجرای فعالیتهای بخش کشاورزی ، آموزش و افزایش مهارت جوانان و دانش آموختگان این بخش و در نهایت افزایش تولید و درآمد روستائیان برنامه ریزی شده است که اثرات اقتصادی و اجتماعی ذیل حاصل این حرکت است .

- اجرای طرح از بعد اجتماعی باعث مشارکت عملی و نهادینه شدن فرهنگ مشارکت ، برقراری ارتباط شغلی و تحصیلی در طول دوره برگزاری ، ایجاد روحیه خلاقیت و مسئولیت پذیری در جوانان ، تقویت انگیزه های معنوی ، ایجاد محیطی سالم برای گذراندن اوقات فراغت ، توجه به جنبه های آموزشی و ارائه آموزش های تخصصی به صورت عملی و تقویت حس اعتماد به نفس در میان جوانان می گردد .

- اجرای این طرح از نظر اقتصادی باعث افزایش بهره وری نیروی کار ، تربیت نیروی انسانی ماهر ، ایجاد و تقویت فرصت های شغلی و زمینه سازی برای ایجاد شغل ، افزایش مهارت های شغلی افراد، توسعه بخش کشاورزی ، بهبود نظام اجرایی و اداری با توجه به سیاست های دولت و جهت گیری های برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ، بهبود تشکیلات دولتی و واگذاری امور به مردم، افزایش فعالیت های سازندگی ، توسعه پایدار کشاورزی و حفاظت از منابع طبیعی تجدید شونده ، صرفه جویی در هزینه های اجرایی طرح با استفاده از نیروهای بسیجی و در نهایت ایجاد درآمد هر چند ناچیز برای شرکت کنندگان در طرح می شود .

  تعریف طرح بسیج سازندگی

مقام معظم رهبری خطاب به ریاست جمهوری :

جناب آقای خاتمی ریاست محترم جمهوری :

- طرح بسیج سازندگی بمنظور استفاده از نیرو و نشاط جوانان برای سازندگی کشور در اوقات فراغت به درخواست اینجانب فراهم شده و جهاد سازندگی نیروی مقاومت همکاری خوبی در تهیه آن داشته اند .

- طرح بسیج سازندگی بمنظور هویت بخشیدن و شخصیت دادن به جوانان و مشارکت دادن آنان در عرصه های عمران و توسعه مناطق محروم روستایی ، کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه و فراهم ساختن زمینه های پایداری و توسعه منابع ملی با فرمان مقام معظم رهبری و با همکاری وزارت جهاد سازندگی و نیروی مقاومت بسیج طراحی و تدوین گردید .

با ادغام وزارتخانه های جهاد کشاورزی و کشاورزی عرصه کار گسترده گردید و فعالیتهای بخش کشاورزی هم به آن اضافه شد . وجود مشکلات عدیده بخش کشاورزی که مرتفع ساختن آنها نیازمند مشارکت مردمی بود و توان بالقوه طرح بسیج سازندگی باعث افزایش محدوده فعالیتهای طرح گردید .

 اهمیت و ضرورت :

با توجه به جوان بودن هرم سنی جمعیت کشور و با عنایت به رهنمودهای مقام معظم رهبری نسبت به توجه جوانان و کمک و رفع مشکلات و بحرانهای اجتماعی و فرهنگی که این قشر عظیم را به لحاظ شور و نشاط جوانی و روحیه و احساسات خاص ، تهدید می کند و تاکیدی که ایشان به استفاده از جوانان در عرصه های کار و تلاش و سازندگی ، جهت پر کردن اوقات فراغت و بیکاری آنان داشته و دارند می تواند کمک شایانی به بخشهای مختلف اجرایی کشور برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بنماید ، از طرفی استفاده عقلایی از مشارکت مردم بویژه جوانان در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کشور بعنوان یکی از مهمترین شاخصهای نوسازی اقتصادی ملی توسعه و عمرانی اجتماعی کشور مطرح و از طرف دیگر وجود زمینه کار و فعالیت فراوان در عرصه های مختلف بویژه پروژه های مرتبط با حوزه وظایف وزارت جهاد کشاورزی و کمک به اقشار آسیب دیده جامعه بویژه جامعه روستایی ، ضرورت و حضور جوانان در این عرصه ها بیش از پیش آشکار می سازد و باعث می گردد تا بر جذابیت طرح برنامه ها افزوده گردد .

 اهداف طرح

اهداف کلی :

استفاده بهینه از اوقات فراغت جوانان

فراهم کردن زمینه و عرصه مناسب برای فعالیت نیروهای داوطلب بخصوص جوانان

تسریع در روند اجرایی فعالیتهای بخش کشاورزی

تغییر نگرش در نیروی انسانی جوان نسبت به فعالیت در بخش کشاورزی

ایجاد زیر ساختهای مناسب برای تحول و توسعه در بخش کشاورزی

اهداف اختصاصی :

افزایش تولیدات در بخش کشاورزی از طریق مبارزه با آفات و بیماریها

اجرای فعالیتهایی که ماهیت ضربتی داشته و یا در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه نیاز به نیروی انسانی بیشتری دارد .

اجرای پروژه های عام المنفعه که در افزایش راندمان تولید بخش کشاورزی مؤثرند .

اجرای پروژه های موثر در فعالیتهای کشاورزی که در قالب برنامه پنجساله توسعه کشور در بخش کشاورزی دیده نشده است .

 زمینه های فعالیت طرح

وجود عرصه گسترده برای فعالیت نیروهای بسیج سازندگی از یک طرف و توان بالقوه طرح برای رفع بسیاری از مشکلات موجود در بخش ، مسئولین را بر آن داشت تا با تقسیم بندی فعالیتها به بخش های مختلف و انجام کارهای کارشناسی برای گنجاندن پروژه های قابل اجرا در قالب طرح بسیج سازندگی در هر یک از بخش های اجرایی ضمن افزایش بهره وری طرح موجبات افزایش کیفیت اجرای پروژه ها و عملیات تعریف شده را فراهم سازند که این بخشها عبارتند از :

الف : بخش منابع طبیعی ، آبخیزداری و آب و خاک

محور فعالیت های این بخش تولید نهال و جنگل کاری ، اصلاح و احیاء مراتع ، فعالیتهای مراقبتی و پرورشی در عرصه های جنگل ، مراتع ، حوزه های آبخیزداری و آب و خاک ، پروژه های آبخیزداری و آب و خاک می باشد.

ب : بخش امور دام و دامپزشکی آبزیان

محور فعالیتهای این حوزه را پروژه های رکود گیری شیر و اصلاح نژاد ، پلاک کوبی ، بهبود کیفیت شیر خام ، بهسازی جایگاه دام ، واکسیناسیون طیور و مبارزه با انگل های خارجی و داخلی دام تشکیل می دهد . همچنین شناسایی منابع آبی خرد در حوزه شیلات و آبزی پروری در این بخش اجرا می شود.

ج : بخش زراعت ، باغبانی و حفظ نباتات

محور فعالیت های این بخش را رفع مشکلات موجود به ویژه مبارزه با آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی تشکیل می دهد . مبارزه با آفات بیماریهای مختلف باغی و زراعی ، مدیریت کنترل
ماشین های برداشت ، مبارزه با علفهای هرز مزارع و باغات ، اصلاح ساختار باغات فعالیتهای مهم این بخش به شمار می رود .

د : ترویج کشاورزی ، عمران ، توسعه روستایی و توسعه تشکلها

به کارگیری نیروهای بسیج سازندگی در طرحهای ترویجی و نیز کمک به طرحهای عمرانی و پروژه های توسعه روستایی از فعالیتهای مهم این بخش به شمار می رود .

تبصره : در تعیین اجرای فعالیتها و پروژه ها اولویتهای زیر در نظر گرفته می شود .

طرحها و محصولات محوری وزارت جهاد کشاورزی که سالانه تعیین و اعلام می شود .

حوادث غیر مترقبه که نیاز به حضور سریع و گسترده نیروهای مردمی دارند ( زلزله ، حمله آفات و ... )

ویژگیها و نیازهای محلی و منطقه ای

ساختار و سازمان کار طرح

ستاد نظارت و هماهنگی

الف – ستاد هماهنگی و نظارت در سطح کشور

اعضای این ستاد عبارتند از :

وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده تام الاختیار

فرمانده نیروی مقاومت بسیج یا نماینده تام الاختیار

معاون ترویج و نظام بهره برداری وزارت جهاد کشاورزی

رئیس سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج

مدیر کل دفتر برنامه ریزی توسعه تشکلهای بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی

مدیر منابع طبیعی و کشاورزی سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج

نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

وظیفه این ستاد نظارت بر حسن اجرای طرحها و ایجاد هماهنگی بین بخشی و بین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بسیج سازندگی است .

ب – کمیته هماهنگی و نظارت در سطح استان

اعضای این کمیته عبارتند از :

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

فرمانده نیروی مقاومت بسیج استان

مدیر ترویج و نظام بهره برداری جهاد کشاورزی استان

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان

وظیفه این کمیته نظارت بر حسن اجرای طرح و ایجاد هماهنگی بین بخشی در سطح استان می باشد.

وظیفه قرارگاه بسیج سازندگی در شهرستانهای تابعه استان

ثبت نام نیروهای داوطلب در طرح بسیج سازندگی و سطح بندی آنها از نظر سطح سواد و رشته های تحصیلی و تهیه بانک اطلاعاتی از کلیه نیروهای مراجعه کننده در طرح و در نهایت بر اساس درخواست سازمان جهاد کشاورزی نیروهای مذکور را به این سازمان معرفی می نمایند .

اولویت ها : اولویت معرفی با کسانی است که اولین دوره در طرح شرکت کرده اند ، رشته های تخصصی در اولویت می باشند ، سن مراجعه کننده در طرح بین 29-15 می باشد .

مدت زمان طرح : زمان طرح بین 87-15 متغیر بود و نباید ماهیت کار و نوع آن متفاوت باشد . طرحهای ضربتی حدود 30-15 روز و طرح بلند مدت مثل مبارزه با سن 87 می باشد .

وظیفه سازمان جهاد کشاورزی استان و نحوه بکارگیری نیروهای طرح بسیج سازندگی

بر اساس عرصه های کار و محل فعالیت،مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستانهای تابعه و عرصه های استانی لیست نیروهای مورد نیاز خود را برای کار و فعالیت بر اساس فرمت خاص که نمونه آن روی سایت ترویج می باشد ( www.jkmt.ir ) به مدیریت ترویج استان ارسال می کنند . پس از جمعبندی نیاز نیروها از مدیریت و عرصه های مشخص و ثبت می گردد و لیست اعلام نیاز نیروها به سازمان بسیج سازندگی و قرارگاه بسیج سازندگی شهرستانها اعلام می گردد . که برادران بسیج بر اساس بانک اطلاعاتی و ثبت نام بعمل آمده نیروها را بنا به تخصص و رشته های تحصیلی به مدیریت ترویج معرفی می نمایند . و این مدیریت ( ترویج استان ) و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها نیروهای معرفی شده از طرف سازمان بسیج سازندگی و قرارگاه بسیج را به محل کار و عرصه های فعالیت معرفی می نمایند . که بنا بر نوع کار و عرصه فعالیت زمان بکارگیری بین 87-15 روز متغیر می باشد . زمان کم برای طرح ضربتی و زمان بیشتر برای طرح مدت دار بکار گرفته می شود. پس از اتمام دوره ماموریت گزارش عملکرد که نمونه آن روی سایت می باشد توسط محلهای فعالیت تکمیل و به مدیریت ترویج استان یا مدیریتهای شهرستانها ارسال می گردد . که پس از بررسی گزارش کار پایان کار تائید و به قرارگاههای بسیج اعلام می گردد .

همانطور که قبلاً از حق الزحمه یا دستمزد گفته شد مبلغی از طریق بسیج سازندگی ( 15000 ریال ) و مبلغی دیگر از طریق سازمان جهاد کشاورزی پرداخت می گردد ( 29000 ریال ) .

از نکات مهم طرح این است که نیروهای بسیج سازندگی در طول دوره ماموریت بیمه حوادث بصورت بی نام ( بیمه معلم ) بوده و در شرایط حوادث که منجر به خسارات فوت و نقص عضو و ... گردند
می توانند از غرامت های تعیین شده استفاده نمایند که تعهدات بیمه گر قبلاً به شهرستانها و محل های فعالیت استانی ارسال و اعلام شده است .

محل دفتر مرکزی بیمه معلم - شهرک بیمه معلم : تهران خیابان ولیعصر ، بالاتر از میدان ونک ، خیابان شریعتی پلاک 1/11 تلفن : 4-88782550

 محل های بکار گیری نیروهای طرح بسیج سازندگی

عرصه های استانی : مرکز آموزش شهید بابایی ، شرکت خدمات حمایتی استان ، منابع طبیعی و آبخیز داری استان ، مرکز رشد و کار آفرینی ، اداره کل دامپزشکی استان ، سازمان تعاون روستایی استان و اتحادیه تعاونی های تولید استان .

عرصه های شهرستانی : شرکتهای خدمات مشاوره ای ( در سایتهای طرح تسریع انتقال یافته ها ) 198 سایت منابع طبیعی شهرستانها ، اداره دامپزشکی شهرستانها .

نکته مهم : بکارگیری نیروهای طرح بسیج سازندگی در مراکز ستادی و اداری در سطح استان و شهرستان و همچنین جذب نیرو برای سایر دستگاهها و مراکز جهاد کشاورزی اکیداً ممنوع است .

رشته های تحصیلی مورد نیاز طرح بسیج سازندگی ( در سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیریت های شهرستانها )

1 ) رشته های تخصصی : زراعت ، زراعت و اصلاح نباتات ، باغبانی ، گل و گیاهان زینتی ، تولیدات گیاهی ،  گیاه پزشکی ، خاکشناسی ، ماشین آلات ، میکروبیولوژی ، آبیاری ، شیلات ، دامپروری ، دامپزشکی ، بیوتکنولوژی کشاورزی و ... .

2 ) رشته های غیر تخصصی : کامپیوتر ، حسابداری ، آمار ، کتابداری ، زبان ، شیمی و ... .

یکی از اهداف کلی طرح بسیج سازندگی استفاده بهینه از اوقات فراغت جوانان می باشد ، در این راستا رِنج سنی پذیرش بسیجی 29-15 سال است که شامل بسیج دانش آموزی ، بسیج دانشجویی، فارغ التحصیلان از مقطع ابتدایی تا عالیترین رتبه دانشگاهی را در بر می گیرد .

 « حق الزحمه نیروهای طرح بسیج سازندگی »

این طرح با همکاری و هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی و سازمان بسیج سازندگی برگزار می گردد و حق الزحمه نیروهای این طرح از دو محل پرداخت می گردد که به شرح ذیل می باشد :

مبلغ 15000 ریال از طریق سازمان بسیج سازندگی برای هر روز در نظر گرفته شده است و پرداخت می گردد .

مبلغ 29000 ریال از طریق سازمان جهاد کشاورزی تامین و پرداخت می گردد .

به دلیل تقاضای زیاد بعضاً حق الزحمه یکطرفه بوده یا از طریق سازمان جهاد کشاورزی و بر عکس از طریق سازمان بسیج سازندگی پرداخت می گردد .

ساعت کار نیروها از 7 صبح تا 15 عصر می باشد که از این مدت 5 ساعت کار در عرصه و مابقی به فعالیتهای فرهنگی اختصاص دارد .

وظیفه نیروهای طرح بسیج سازندگی در عرصه کاری و محل فعالیت

وظیفه نیروهای طرح بسیج در عرصه های طرحهای ضربتی : این نوع فعالیت همانطور که از نام آن مشخص است در زمانی کوتاه برای فعالیت خاص در نظر گرفته شده است که مدت زمان بکارگیری بین 30-15 روز می باشد مثل جمع آوری بادام های آلوده برای مبارزه مکانیکی و کرم مغز خوار بادام ، جمع آوری سن های خسارت زا ، برداشت محصول حساس مثل گیلاس ، کاشت درخت و نهال و غیره .

وظیفه نیروهای طرح بسیج در عرصه های طرحهای مدت دار فنی : این نوع فعالیت بیشتر با هدف آشنایی و شناخت نیروها و مدت زمان آن بین 87-30 روز بوده و در این زمان همانطور که قبلاً اشاره شد این طرح شناور و دو طرفه می باشد ، در این مدت نیرو ضمن یادگیری با توجه به پروژه ها و طرح تسریع انتقال و به عرصه فعالیت کمک فنی می کند . بطور مثال یک نیروی کارشناس زراعت در مرحله کاشت گندم در تمام مراحل از نزدیک و بصورت عملی با مرحله های خاکورزی و آماده سازی زمین و کاشت گندم آشنا و نکات مهم کار را یاد می گیرد و در صورت نیاز کمک فنی به طرح می کند ، حضور مستمر ، نظم کاری از موارد مورد تاکید می باشد.