پیام های ترویجی 1398/3/1

1-بازديد از مزارع غلات بويژه گندم به منظور بررسي وضعيت نرم پوره سن غلات جهت كنترل آفت با توجه به افزايش دما در چند روز آينده .

2-كنترل لارو پروانه بيد پشت الماسي در مزارع كلزا با سموم مناسب با مشورت كارشناسان .

3-ادامه عمليات كاشت محصولات بهاره و آماده سازي بستر بذر ساير محصولات بهاره .

4-كنترل آفات و بيماريها و علف هاي هرز در باغات و درختان ميوه .

5-توجه ويژه به دما و رطوبت در گلخانه ها به منظور بررسي وضعيت زنگ زرد و به محض مشاهده نسبت به كانون كوبي و جلوگيري از اپيدمي شدن بيماري اقدام شود .

 

رديف

عنوان

زمان (دقيقه)

1

mcf

10

2

آب

52

3

آب .آبياري.كدام روش آبياري

44

4

آب مايه حيات

15

5

آب و خاك

32

6

آب وخاك در اينترنت

 

7

آبخيزداري

35

8

آبخيزها در طبيعت

16

9

آبشخور و آخور اصطبل گاوها

12

10

آبفشان دوار

23

11

آبياري باراني(پيام كوتاه)

2

12

آبياري تحت فشار

27

13

آبياري تحت فشار

22

14

آبياري تحت فشار .مزايا و روشها

7

15

آبياري در باغ هاي چاي

28

16

آبياري در باغ هاي چاي

30

17

آبياري قطره اي

19

18

آبياري قطره اي (پيام كوتاه)

2

19

آبياري و زهكشي (1)

 

20

آبياري و زهكشي (2)

 

21

آبياري و زهكشي (3)

 

22

آبياري و زهكشي (4)

 

23

آبياري و زهكشي(5)

 

24

آبيساري قطره اي

4

25

آرتيميا

32

26

آزمون خاك

 

27

آزولا

26

28

آزولا

24

29

آشپزي با قارچ هاي صدفي

63

30

آشنايي با آفات پسته و مبارزه با آن

15

31

آشنايي با آفات و بيماري هاي درخت گردو

 

32

آشنايي با برنامه هاي توليد مثل در گاو شيري

13

33

آشنايي با بيماري درخت پسته و كشت پسته

 

34

آشنايي با بيماري لوك آمريكايي (بيماري زنبور عسل)

28

35

آشنايي با دستگاه آبفشان قرقره اي و كاربرد آن

9

36

آشنايي با روش آبياري باراني كلاسيك و كاربرد آن

8

37

آشنايي با روش صحيح توليدخيار گلخانه اي

8

38

آشنايي با كشاورزي و دامپروري ايران

 

39

آشنايي با كمباين و تنظيمات آن

14

40

آشنايي با گياهان دارويي

30

41

آشنايي با ماشين آلات كشاورزي

70

42

آشنايي با ماشين آلات كشاورزي و كاربرد آن

70

43

آفات – بيماري ها و علف هاي هرز پسته

 

44

آفات – بيماري ها و علف هاي هرز حبوبات

 

45

آفات – بيماري ها و علف هاي هرز يونجه

 

46

آفات .بيماري ها و علف هاي هرز كلزا

8

47

آفات چغندر قند وي سي دي

 

48

آفات درختان گردو

10

49

آفات درختان ميوه سرد سيري(مولتي مديا)

 

50

آفات درختان ميوه سردسيري "مولتي مديا"

 

51

آفات سبزي و صيفي در ايران "مولتي مديا"

 

52

آفات گندم

 

53

آفات مهم گياهان زراعي (1)گندم-جو- برنج- ذرت- و نيشكر

 

54

آفات مهم گياهان زراعي(2) چغندر قند- پنبه- گياهان زراعي حبوبات و توتون

 

55

آفات و بيماري ها و تغذيه در مزارع گندم ايران

 

56

آفات و بيماري ها و علف هاي هرز پنبه

 

57

آفات و بيماري ها و علف هاي هرز چغندر قند

 

58

آفات و بيماري ها و علف هاي هرز سيب "مولتي مديا"

 

59

آفات و بيماري ها و غلف هاي هرزسيب زميني

 

60

آفات و بيماري ها وعلف هاي هرز سيب زميني

 

61

آفات و بيماري هاي برنج وي سي دي

 

62

آفات و بيماري هاي پنبه

 

63

آفات و بيماري هاي پنبه وي سي دي

 

64

آفات و بيماري هاي تغذيه در گندم

 

65

آفات و بيماري هاي خيار گلخانه اي

116

66

آفات و بيماري هاي ذرت

 

67

آفات و بيماري هاي ذرت "مولتي مديا"

 

68

آفات و بيماري هاي سيب "مولتي مديا "

 

69

آفات و بيماري هاي علف هاي هرز چغندر قند

 

70

آفات و بيماري هاي علف هاي هرز سيب زميني" مولتي مديا "

 

71

آفات و بيماري هاي غلات گندم

28

72

آفات و بيماري هاي غلات وي سي دي

 

73

آفات و بيماري هاي گياهي

 

74

آفات و بيماري هاي لوبيا

15

75

آفات و بيماري هاي لوبيا

15

76

آفات يونجه

 

77

آفات يونجه وي سي دي

 

78

آفت كرم ميوه خوار گوجه فرنگي

8

79

آفت مگس زيتون

 

80

آفتاب دهي خاك

7

81

آماده سازي زمين

20

82

آموزش قاليبافي- انواع گره متقارن

41

83

آموزش قاليبافي- انواع گره نا متقارن

30

84

آموزش كشت فلفل هاي رنگي در گلخانه

27

85

آموزش ورمي كمپوست

 

86

آمون

50

87

آميخته گري كنترل شده(هيبربدويگور)

23

88

آنسوي حصار

30

89

آنغوزه(داروهاي گياهي)

21

90

آنفولانزاي پرندگان

25

91

آنفولانزاي حاد پرندگان

 

92

اجزا حرام حيوانات حلال گوشت

10

93

احداث باغ كيوي

11

94

احداث سيب پا كوتاه

27

95

احداث گلخانه و كشت خاكي خيارو گوجه فرنگي

48

96

احداث گلخانه و كشت خيار و گوجه فرنگي "مولتي مديا "

 

97

احيا علفزار(چيني)

18

98

احيا مراتع سنگلاخي(چيني)

15

99

ادوات تجهيزات و ساختمانهادر گلخانه ها

 

100

ارزن و اسپرس

 

101

ارقام برنج "مولتي مديا"

 

102

ارقام توصيه شده بادام

12

103

ارقام مهم لوبيا

8

104

از گل تا كندو

16

105

اسب

25

106

اسپرم گيري در گاو(چيني)

22

107

استخرهاي پرورش ماهي- تغذيه ماهي ها (قسمت اول)

11

108

استخرهاي پرورش ماهي– تغذيه ماهي ها(قسمت دوم)

20

109

استخرهاي پرورش ماهي-تغذيه ماهي ها (قسمت سوم)

20

110

استفاده از كودهاي شيميايي آبي براي افزايش گندم ديم

7

111

استفاده بهينه از آب كشاورزي

 

112

استفاده بي رويه از كود شيميايي و سموم دفع آفات

20

113

اشتر

35

114

اصلاح سيستم آبياري در باغات

22

115

اصلاح نژاد دام با تلقيح مصنوعي

12

116

اصلاح و تهيه ارقام متناسب با  نيازهاي زراعت چغندرقند در كشور

 

117

اصول انبارداري سيب زميني

15

118

اصول انبارداري سيب زميني

10

119

اصول انبارداري سيب زميني

14

120

اصول انبارداري سيب زميني (پيلم كوتاه)

2

121

اصول بهداشت جايگاه دام

30

122

اصول بهداشت ميوه و سبزي جات

7

123

اصول تهيه مواد خوراكي در منزل "قسمت اول" شامل:تهيه رب و سس گوجه فرنگي 2-تهيه مرباي هويج

8

124

اصول تهيه مواد خوراكي در منزل "قسمت دوم" شامل:1- تهيه خيارشور 2- تهيه ترشي مخلوط

8

125

اصول صحيح احداث باغ

23

126

اصول صحيح تغذيه دام

14

127

اصول صحيح ساخت استخر پرورش ماهي

16

128

اصول صحيح سيلو كردن علوفه

15

129

اصول صحيح مرتعداري

7

130

اطلس بيماري هاي گاو

 

131

اطلس رنگي كمبود عناصر غذايي در گياهان زراعي

 

132

افزايش توليد ماهي در حوضچه هاي پرورش

6

133

افزايش كيفيت و انبارهاي سيب

14

134

اقتصاد خانواده روستايي

17

135

اميد

44

136

انار

10

137

انبار داري سيب زميني

14

138

انبارداري سيب زميني

 

139

انتخاب بذر مناسب"بذر خيار"

33

140

انگلهاي داخلي دام

11

141

انواع گلخانه تاسيسات و مزاياي توليد محصول

6

142

اهميت ساب سويلرزني در زمين هاي كشاورزي

14

143

اهميت مراتع (پيام كوتاه)

2

144

ايران را سبز مي كنيم

 

145

با روش آبياري قطره اي آشنا شويم

8

146

با روش صحيح نمونه برداري از خاك مزرعه و باغ آشنا شويم

 

147

بادمجان در روغن

14

148

باريجه (گياهان دارويي)

19

149

بازگشت

20

150

بازگشت به طبيعت

19

151

بذر سيب زميني

13

152

بذر گيري يونجه

11

153

برداشت برنج

26

154

برداشت و فرآوري زعفران

10

155

برداشت و فرآوري زعفران

 

156

بزرگترين مزرعه هايدروپونيك در ايران

46

157

بزگترين مزرعه هايدروپونيك

44

158

بلمي به سوي ساحل

60

159

بماني

44

160

بوجاري بذور

26

161

بوجاري گندم(پيام كوتاه)

2

162

به زراعي .به نژادي در باغهاي چاي

31

163

به زراعي سيب زميني

15

164

بهبود تغذيه دام

27

165

بهبود كيفيت شير

21

166

بهبود كيفيت شير

13

167

بهداشت خانواده روستايي

24

168

بهداشت دام

15

169

بهداشت زايمان گاو

22

170

بهداشت سم و سم چيني

20

171

بهداشت شير

10

172

بهداشت شير

10

173

بهداشت شير

10

174

بهداشت شير (پيام كوتاه)

2

175

بهداشت شير از توليد تا مصرف

8

176

بهداشت فرآورده هاي دامي

15

177

بهداشت فرآورده هاي دامي

16

178

بهداشت فردي كارگران در دامداري ها

17

179

بهداشت فردي كارگران در دامداري ها

 

180

بهداشت قاليبافخانه

18

181

بهداشت كارگاه قاليبافي

21

182

بهداشت مواد پروتئيني خام

7

183

بهداشت ميگو

21

184

بهداشت و بيماري هاي ماهيان گرم آبي

 

185

بهزراعي برنج ق  1 – آموزش و توسعه كشاورزي

20

186

بهزراعي برنج ق 2  - تهيه بذر مناسب

17

187

بهزراعي برنج ق 3 – تهيه خزانه و آماده نمودن زمين

20

188

بهزراعي برنج ق 4 – كشت يا نشا برنج

19

189

بهزراعي برنج ق 5 –آبياري و كوددهي

19

190

بهسازي و بازسازي جايگاه دام(قسمت اول)

10

191

بهسازي و بازسازي جلايگاه دام (قسمت دوم)

8

192

بي بي گل بانو

47

193

بيد سيب زميني

27

194

بيلر

18

195

بيماري آتشك روي درختان سيب و گلابي وي سي دي

 

196

بيماري آنترو توكسي

13

197

بيماري باكتريايي آتشك در درختان ميوه

 

198

بيماري پژمردگي (بوته ميري خوزايومي طالبي)

22

199

بيماري تيلريوز(زردي)

7

200

بيماري جاروك يونجه

 

201

بيماري شاربن (تله تئاتر)

15

202

بيماري قارچي در گلخانه هاي خيار

23

203

بيماري كدوئيان

 

204

بيماري نيوكاسل در طيور سنتي

23

205

بيماري واگيردار

23

206

بيماري ها و آفات چغندر قند

 

207

بيماري هاري در گاو و گوسفند

11

208

بيماري هاي آبزيان در اينترنت

 

209

بيماري هاي درختان مبوه

 

210

بيماري هاي ذرت وي سي دي

 

211

بيماري هاي طيور

 

212

بيماري هاي گندم در ايران

21

213

بيماري هلو (پيام كوتاه)

2

214

بيماري يونجه وي سي دي

 

215

بيماريهاي چغندر قند وي سي دي

 

216

بيوتكنولوژي كشاورزي در اينترنت

 

217

پاكسازي و ضدعفوني سالن هاي مرغداري

16

218

پراكندگي جغرافيايي ريگ زارهاي ايران

 

219

پروار

32

220

پروار بندي گوساله

21

221

پرواربندي

28

222

پروانه برگ خوار غلات

 

223

پرورش آبزيان

15

224

پرورش بچه ماهي

10

225

پرورش بلدرچين

24

226

پرورش بوقلمون

20

227

پرورش بوقلمون

14

228

پرورش بوقلمون صنعتي

53

229

پرورش زنبور عسل

41

230

پرورش زنبور عسل

17

231

پرورش زنبور عسل

 

232

پرورش زنبور عسل

 

233

پرورش زنبور عسل "كنه وار "(چيني)

17

234

پرورش زنبور عسل (قسمت اول )- ابزار آلات زنبورداري

10

235

پرورش زنبور عسل (قسمت دوم)- ابزار آلات تهيه موم و گرده

8

236

پرورش شتر مرغ

15

237

پرورش شتر مرغ

16

238

پرورش شتر مرغ

 

239

پرورش قارچ (شي تا كه ) در محيط باز و معمولي روي كنده درخت

56

240

پرورش قارچ خوراكي

30

241

پرورش قارچ دكمه اي

 

242

پرورش قارچ صدفي

16

243

پرورش قارچ صدفي

25

244

پرورش كرم ابريشم

 

245

پرورش كفشدوزك كريپتولموس

18

2462

پرورش گوساله

20

247

پرورش گوساله شيري

25

248

پرورش گوسفند گوشتي

10

249

پرورش ماهي با غذاي كنسانتره

14

250

پرورش ماهي در آبهاي روان

19

251

پرورش ماهي در استخرهاي ذخيره آب كشاورزي

 

252

پرورش ماهي در محيط هاي محصور(چيني)

12

253

پرورش ماهي در مظهر قنوات

10

245

پرورش ماهي درمظهر  قنوات

14

255

پرورش ماهي قزل آلا

16

256

پرورش ماهي قزل آلا در استخر

 

257

پرورش مدرنيزه مرغ(چيني)

14

258

پرورش مرغ تخم گذار(چيني)

24

259

پرورش مرغ گوشتي(چيني)

21

260

پرورش ملكه زنبور عسل

17

261

پرورش نوغان وي سي دي

 

262

پروژه توسعه كشاورزي پايدار در شرليط كم آبي به روش تالاب سيلان گلي

 

263

پروژه هاي سبز در بيابان(چيني)

19

264

پسته

20

265

پسته بركت كوير

20

266

پسته در اينترنت

 

267

پسته قسمت اول

20

268

پسته قسمت دوم

28

269

پنبه در اينترنت

 

270

پيوند در باغباني

40

271

پيوند درختان گردو

 

272

پيوند زدن و انواع آن

 

273

پيوند گردو

23

274

پيوند گردو –پيوند انار –آفات انباري – بهداشت باغ ها

 

275

پيوند مركبات

18

276

پيوندو گردو

23

277

تانسيومتر و مزاياي استفاده از آن

18

278

تانسيومترو مزاياي استفاده از آن

9

279

تب برفكي

 

280

تب مالت

29

281

تب مالت

20

282

تب مالت

19

283

تبديل كندوهاي سنتي به صنعتي

11

284

تبديل كندوهاي سنتي به صنعتي (چيني)

28

285

تجربه شيرين (داستاني)

50

286

تجهيزات گلخانه + كشت هايدروپونيك

52

287

تخريب مراتع(پيام كوتاه)

2

288

تراكتور نيو هلند و ادوات دنباله آن

 

289

تراكتور نيو هلند و ادوات دنباله آن

 

290

تراكتور نيو هلند و ادوات دنباله آن

 

291

تراكتور نيو هلند وادات دنباله آن

 

292

ترستيزاي مركبات و بيماري مركبات

53

293

ترويج بهينه مديريت سوخت در مزارع ها

14

294

ترويج مصرف بهينه آب در كشاورزي

14

295

تسطيع كننده كششي(ماله)

20

296

تعادل دام ومرتع

10

297

تغذيا آبزيان

14

298

تغذيه بهينه باغ

25

299

تغذيه دام

30

300

تغذيه دام و طيور

 

301

تغذيه درختان ميوه

14

302

تغذيه شتر

7

303

تغذيه گاو شيري "قسمت دوم"(چيني)

15

304

تغذيه گاوشيري"قسمت اول"(چيني)

20

305

تغذيه گاوهاي شيري در دوره خشكسالي

14

306

تغذيه گندم

19

307

تغذيه و پرورش قارچ خوراكي

14

308

تفكر مغز

29

309

تقويت كلني هاي ضعيف

21

310

تكثير ماهي قزال آلا رنگين كمان

23

311

تكثير ماهي قزل آلاي رنگين كمان

43

312

تكثير مصنوعي كلني زنبور عسل

6

313

تكثير ميگو قسمت دوم

20

314

تكثير و پرورش ماهيان سرد آبي

 

315

تكثير و پرورش ماهيان سرد آبي وي سي دي

 

316

تكثير و پرورش ماهيان گرم آبي

 

317

تكثير و پرورش ماهيان گرم آبي وي سي دي

 

318

تكثير و پرورش و عمل آوري ميگو

17

319

تكنيك هاي آبياري

35

320

تلفات گندم در هنگام برداشت

4

321

تلقيح مصنوعي

20

322

تلقيح مصنوعي

03

323

تليسه سي دي 1

68

324

تليسه سي دي 2

26

325

تليسه هاي شيري 1 و 2

 

326

تنظيم كارنده ها

25

327

توانمنديهاي استان در بخش كشاورزي

 

328

توت فرنگي وي سي دي

 

329

توسعه مكانيزاسيون

10

330

توليد بچه ماهي قزل آلا

 

331

توليد بذر قارچ

13

332

توليد بذر گندم

18

333

توليد حشرات مفيد

9

334

توليد سيب زميني از طريق بذر حقيقي

9

335

توليد قارچ صدفي

16

336

توليد قارچ صدفي

 

337

توليد قارچ هاي خوراكي صدفي

70

338

توليد گوشت مرغ

16

339

توليد مثل در گاو شيري

15

340

توليد مثل در گاو شيري

16

341

توليد و پرورش قارچ خوراكي

30

342

توليد و پرورش قارچ دكمه اي و صدفي

50

343

تهيه پشم "قسمت دوم" چيدن پشم

22

344

تهيه پشم (قسمت اول) شستشوي پشم

30

345

تهيه سس گوجه

15

346

تهيه فرآورده هاي لبني

15

347

تهيه كود كمپوست از بقاياي گياهي و مواد آلي

7

348

تيلريوز

30

349

جاروك يونجه

18

350

جايگاه دام

30

351

جشنواره اروميه 5 و 6 تير 1384

 

352

جلوگيري از فرسايش خاك از طريق چپرسازي و شمع كوبي

16

353

جنگل در اينترنت

 

354

جوجه كشي ماشيني

20

355

جوجه كشي ماشيني

30

356

چاپر

17

357

چال كود (پيام كوتاه)

2

358

چغندر قند

31

359

چغندر قند (پيام كوتاه)

2

360

چگونگي مديريت مراتع در زمان خشكسالي

14

361

چگونه ماهيهاي خوب براي پرورش انتخاب كنيم؟

14

362

چله كشي قالي

46

363

حذف شاخ در گوساله

23

364

حشرات و آفات

 

365

حشره شناسي مقدماتي "مولتي مديا"

 

366

حفاظت آب و خاك

15

367

حفاظت محيط زيست روستا

20

368

حمام ضدكنه

3

369

حمام ضدكنه

10

370

حمل ماهي

4

371

حمل ونقل صحيح جوجه يك روزه

27

372

حمل ونقل صحيح جوجه يك روزه

10

373

حيات

22

374

خاك ورزي حفاظتي

 

375

خاك ورزي هاي ثانويه

 

376

خاكورزي حفاظتي

7

377

خبرنامه شماره 69-68-67 بسيج مهندسين

 

378

خرما ميوه گرمسيري

43

379

خطي كاري غلات

26

380

خواص و كاربرد گياهان دارويي "زبان اصلي"

 

381

خون آشام

26

382

خون آشام

25

383

دائره المعارف گياهان دارويي

 

384

داشت – برداشت پنبه

 

385

دام پزشكي آبزيان در اينترنت

 

386

دام در اينترنت

 

387

دانه هاي دوستي "زيتون "

27

388

در قلمرو آبخيزداري (پوشش گياهي )

20

389

در قلمرو آبخيزداري (ويراني خاك)

18

390

در قلمرو آبخيزذاري (مرگ طبيعت)

18

391

در نيمه هاي راه

38

392

درو گرها " شانه اي بشقابي استوانه اي "

16

393

دستگاه آبفشان غلطان را بهتر بشناسيم

8

394

دستگاه پشم چيني ليستر

45

395

دستگاه سنگ جمع كن

9

396

دستورالعمل توليد نشا مكانيزه سبزي و صيفي

 

397

دستورالعمل كشت و كار انار

 

398

ديسك هاي سبك و سنگين

16

399

ديسك هاي سبك وسنگين

 

400

ديم زارهاي كم بازده (مستند)

26

401

ديم كاري گندم

49

402

ديو كهن

29

403

ذرت در اينترنت

 

404

ذرت و گياهان علوفه اي

 

405

راز حرمت آب

15

406

راندمان آبياري باراني

3

407

راهنماي احداث گلخانه و كاشت خاكي خيار و گوجه فرنگي گلخانه اي

 

408

رطوبت در گلخانه

31

409

رقص آبپاش ها

49

410

رنگرزي شيميايي

13

411

رنگرزي گياهي

30

412

روستاي پاكل

15

413

روسيمي كردن انگور

 

414

روش استفاده از كودهاي شيميايي و آلي براي افزايش توليد گندم ديم

7

415

روش استفاده درست از كودهاي شيميايي و آلي براي افزايش توليد گندم آبي

 

416

روش تبديل كندوهاي بومي به مدرن

30

417

روش تبديل كندوهاي سنتي به صنعتي

30

418

روش شناخت عسل طبيعي از غير طبيعي

 

418

روش كاليبراسيون سمپاش 400 ليتري بوم دار

43

419

روش هاي پيشگيري و كنترل علف هاي هرز سن

21

420

روش هاي عمل آوري

13

421

روش هاي مبارزه با كنه ي واروا (مستند)

28

422

روشهاي تغذيه و پخش سيلاب

14

423

روشهاي صحيح شيردوشي

27

424

روشهاي غير شيميايي مبارزه با آفات كدامند؟

20

425

روشهاي ياد گيري

12

426

ريزش در توليد گندم

12

427

ريزش در توليد گندم

 

428

ريزوبيوم وي سي دي

 

429

ريسندگي پشم

15

430

زراعت چغندر قند

 

431

زراعت چغندر قند در كشور

 

432

زراعت چغندر قند(كاشت. داشت و برداشت)

60

433

زراعت چغندرقند

 

434

زراعت سويا

 

435

زراعت گندم "كمباين و سم پاشي "

15/1

436

زراعت گياهان معطر دارويي "مولتي مديا "

 

437

زراعت لوبيا

35

438

زراعت لوبيا

20

439

زراعت لوبيا

32

440

زراعت يونجه

19

441

زرد آلو و فرآورده هاي آن

16

442

زعفران

31

443

زعفران

35

444

زعفران

31

445

زعفران

35

446

زمين هاي تشنه "يكپارچه سازي اراضي "

24

447

زن. روستا . زندگي

23

448

زنبور تريكو گراما

30

449

زنبور داري در ايران

34

450

زنبور عسل از گل تا كندو

15

451

زنبور عسل در اينترنت

 

452

زنبور عسل و توليد آن

26

453

زنبور عسل و نقش آن در سلامت

7

454

زيبا سازي باغ و زمين(مزرعه)

 

455

زيبا سازي باغ و مزرعه

 

456

زيتون "كاشت – داشت – برداشت و عمل آوري "

 

457

زيتون (قسمت اول)

25

458

زيتون (قسمت دوم)

31

459

زيتون درخت مقدس وي سي دي

 

460

ژله رويال

19

461

ژله رويال

18

462

ژنتيك و اصلاح نژاد دام كنگره ششم

 

463

ساختمان بدن طيور

18

464

سبز تا سبز

27

465

سبزه كوه

42

466

سرويس و نگهداري تراكتور

 

467

سرويس و نگهداري فر گوسن

20

468

سريش (داروهاي گياهي )

21

469

سس طبيعي سيب

7

470

سقز (گياهان دارويي )

22

471

سل

27

472

سم پاشها

28

473

سم پاشي به وسيله هواپيما بر عليه سن گندم

54

474

سن گندم

31

475

سن گندم

25

476

سنگ خورد كن

50

477

سورگوم

16

478

سورگوم

 

479

سويا

26

480

سياهك گندم

15

481

سياهك گندم (پيام كوتاه)

2

482

سيب پا كوتاه

20

483

سيستم آبياري تحت فشار

 

484

سيستم مدار بسته پرورش قزل آلا

18

485

سيستم مدار بسته پرورش ماهي قزل آلا

 

486

سيستم هاي حرارتي و تهويه در گلخانه

 

487

سيلو كردن ذرت

16

488

سيلو كردن ذرت

 

489

سيلوي ذرت

25

490

سيلوي علوفه

29

491

شاخ سوزي در گوساله

8

492

شاربن

22

493

شبدر

 

494

شپشك ريشه گندم

23

495

شتر مرغ

23

496

شكر باران (1)

28

497

شكر باران (2)

28

498

شكر باران (3)

74

499

شناخت مراتع ايران

15

500

شناخت و مبارزه با سرخرطومي يونجه

13

501

شناخنت و كاربرد دستگاه آبفشان دوار مركزي

8

502

شناسايي انواع قارچ ها

 

503

شير سنگي (سي دي 1)

65

504

شير سنگي (سي دي 2)

25

505

شير و فرآورده هاي لبني وي سي دي

 

506

شيرين بيان (داروهاي گياهي)

22

507

شيوه هاي ازدياد درخت زيتون

28

508

صداي پاي آب

40

509

صنايع تبديلي كشاورزي نراق

 

510

صنايع غذايي در اينترنت

 

511

صنعت مرغداري سه قسمت

40

512

صيد مولدين ماهي آزاد

 

513

صيد ميگو

17

514

ضايعات برنج

31

515

ضد عفوني سالنهاي مرغداري

27

516

ضدعفوني سالنهاي مرغداري

11

517

طاعون گاوي (مستند)

17

518

طراحي دولوكس

 

519

طراحي دولوكس 2003

 

520

طراحي زمين و مزرعه1999

 

521

طراحي زمينه 2001

 

522

طراحي زمينه2001

 

523

طرح ارزشيابي جامع نظام ترويج كتاب ارزيابي تاثير پروژه

 

524

طرح بقا

23

525

طرح طوبي

18

526

طرز تهيه رنگهاي گياهي

8

527

طرز تهيه و نگهداري خوراك طيور

24

528

طيور در اينترنت

 

529

عتف هاي هرز كلزا (شناخت.كنترل .مبارزه)

13

530

عكو اياز

55

531

علائم كمبود عناصر غذايي در مركبات .پسته . توتون و چغندر قند

 

532

علائم كمبود عناصرغذايي در 30 گياه زراغي و باغي

 

533

علف هاي هرز

22

534

علف هاي هرز ايران

 

535

علف هاي هرز مزارع برنج

 

536

علف هاي هرز مزارع گندم

 

537

علف هاي هرز وي سي دي

 

538

علفزار

22

539

علفهاي هرز رايج در ايران

 

540

علل تخريب مراتع

14

541

عمل آوري بهداشتي پسته و پيشگيري از ابتلا به آفلاتوكسين

 

542

عمل آوري ميوه و سبزيجات(مقدمه)

15

543

عمليات آبخيزداري

14

544

عمليات داشت پسته

 

545

عنايت غيبي

33

546

عوامل تخريب جنگل

15

547

غذاي اول "قسمت اول"- تهيه فرآورده هاي لبني

26

548

غذاي اول "قسمت دوم"- تهيه فر آورده هاي لبني

25

549

غذاي زنده در اينترنت

 

550

غني سازي كاه

26

551

غني سازي كاه با اوره

17

552

فرآورده هاي محصولات كشاورزي از طريق دستگاه خشك كن خورشيدي

34

553

فرآورده هاي محصولات گوشتي

23

554

فرآوري و نگهداري مواد غذايي با شيوه هاي سنتي

40

555

فرش در بستر تعاون

37

556

فعاليت زنان و فرآوري آلبالو

23

557

فعاليتهاي كلي .تهيه مواد غذايي

10

558

فلفل شيرين در روغن

10

559

فلور علفهاي هرز استان تهران

 

560

فندق

21

561

قرق

15

562

قوچ برتر

13

563

قوچ برتر

13

564

كار اساسي

36

565

كارگاه آموزش قارچ صدفي (شماره 1)

60

566

كارگاه آموزش قارچ صدفي (شماره 2)

60

567

كارگاه پرورش قارچ صدفي (برش روز سوم و شوك نوري)

57

568

كارگاه پرورش قارچ صدفي (شوك نوري و تزريق اوره)

27

569

كارگاه عملي پرورش قارچ صدفي

70

570

كارگاه كشت قارچ صدفي "شماره 1" (عملي)

50

571

كارگاه كشت قارچ صدفي "شماره2"(عملي)

43

572

كارنده خطي كار

20

573

كارنده رديف كار پنوماتيكي

28

574

كارنده هاي رديف كار مكانيكي

21

575

كاشت – داشت – و برداشت زيتون

 

576

كاشت – داشت و برداشت انار

 

577

كاشت – داشت و برداشت انگور

 

578

كاشت – داشت و برداشت بادام

 

579

كاشت – داشت و برداشت پسته

 

580

كاشت – داشت و برداشت توت فرنگي

23

581

كاشت – داشت و برداشت خرما

 

582

كاشت – داشت و برداشت ذرت

 

583

كاشت – داشت و برداشت زعفران

 

584

كاشت – داشت و برداشت سيب زميني

 

585

كاشت – داشت و برداشت كلزا

 

586

كاشت – داشت و برداشت گردو

 

587

كاشت – داشت و برداشت لوبيا

 

588

كاشت . داشت و برداشت پسته "مولتي مديا"

 

589

كاشت . داشت و برداشت نيشكر "مولتي مديا"

 

590

كاشت .داشت و برداشت برنج وي سي دي

 

591

كاشت .داشت. برداشت گندم

64

592

كاشت آفتابگردان

16

593

كاشت پسته

24/8

594

كاشت پنبه

 

595

كاشت- داشت و برداشت پسته

 

596

كاشت ريز مغذي ها در رشد گياهان

 

597

كاشت سيب زميني

24

598

كاشت كلزا

32

599

كاشت گندم ديم

18

600

كاشت گندم ديم

17

601

كاشت و آماده سازي گندم آبي

16

602

كاشت و ازدياد زيتون

 

603

كاليبراسيون سم پاشها

42

604

كاليبراسيون سم پاشهاي رايج در ايران

 

605

كاليبراسيون سمپاش پشت تراكتوري

17

606

كاهش بار ميكروبي شير

16

607

كپلك (مستند)

15

608

كتابچه طرح جامع مديريت پيشگيري و اطفا حريق

 

609

كتيرا(گياهان دارويي)

24

610

كرم خراط درختان

18

611

كرم سيب

18

612

كرم سيب

8

613

كرم سيب

8

614

كرم گلوگاه انار (توليد استان)

15

615

كرم گلوگاه انار(توليد استان)

10

616

كشت ارگانيك در گلخانه

25

617

كشت خربزه

31

618

كشت خيار به روش آبكشت

17

619

كشت خيار در گلخانه

17

620

كشت خيار در گلخانه (قسمت اول )

32

621

كشت خيار در گلخانه (قسمت دوم)

22

622

كشت خيار گلخانه اي (تركي )

19

623

كشت در اراضي شيب دار

22

624

كشت در خزانه

13

625

كشت فلفل رنگي در گلخانه

34

626

كشت قارچ صدفي

 

627

كشت كلزا

31

628

كشت كلزا (پيام كوتاه)

2

629

كشت گلخانه اي

18

630

كشت گلخانه اي (خيار و گوجه فرنگي )

35

631

كشت گوجه فرنگي به صورت گلخانه اي و بيماري هاي گوجه فرنگي

39

632

كشت گوجه فرنگي در گلخانه و بيماري هاي آن

47

633

كشت نشا برنج در سيني

23

634

كشت و برداشت ذرت

20

635

كشت و پرورش قارچ دكمه اي سفيد

70

636

كشت و كار برنج ق (1)"9/15"

 

637

كشت وكار برنج ق (2)"14/10"

 

638

كشت وكار برنج ق (3)"32/10"

 

639

كشتار بهداشتي دام

21

640

كشتارگاه بهداشتي طيور

 

641

كشتارگاه طيور پرطلايي

43

642

كشمش

30

643

كلزا

28

644

كلزا (قسمت اول)

30

645

كلزا (قسمت دوم )

30

646

كلزا.علف هاي هرز- بيماري ها "مولتي مديا"

 

647

كمباين

27

648

كمباين (1)

 

649

كمباين 1و2

 

650

كمباين و تنظيمات آن

 

651

كمباين(2)

 

652

كمبود آهن در درختان ميوه

26

653

كمپوت هلو

11

654

كموز درختان پسته

 

655

كنترل آفات و بيماري هاي گوجه فرنگي در گلخانه

 

656

كنترل آفات و بيماري هاي گوجه فرنگي در گلخانه

 

657

كنترل دما در گلخانه

30

658

كنسانتره و اهميت آن (پيام كوتاه)

2

659

كنسانتره و اهميت آن در دامداري ها

 

660

كنسانتره و اهميت آن درتغذيه  دام

24

661

كنسانتره و اهميت ٱن در تغذيه دام

25

662

كنف گياه فراموش شده

28

663

كنه دو نقطه اي

6

664

كنه واروا

19

665

كنه واروا (بيماري زنبور عسل)

16

666

كود آلي

23

667

كود پاش

19

668

كولتيواتور "كودكار"

15

669

كولتيواتور "ميان رديف "

17

670

كولتيواتور" علف كن "

15

671

كيست هيداتيك

22

672

كيمياي سبز ( قسمت دهم ) " فرهنگ مصرف گياهان دارويي "

30

673

كيمياي سبز (قسمت پنجم) "جمع آوري گياهان دارويي "

30

674

كيمياي سبز (قسمت دوم) "توليد گياهان دارويي"

30

675

كيمياي سبز (قسمت سوم)"اشتغال زا بودن گياهان دارويي"

30

676

كيمياي سبز (قسمت ششم ) "بهره برداري از گياهان دارويي"

30

677

كيمياي سبز (قسمت نهم )" بهره برداري از گياهان دارويي"

30

678

كيمياي سبز (قسمت هشتم)"تحقيق. آموزش وترويج گياهان دارويي "

30

679

كيمياي سبز (قسمت هفتم )"تحقيق آموزش و ترويج گياهان دارويي"

30

680

كيمياي سبز(قسمت اول)"خواص و درمان گياهان دارويي"

30

681

كيمياي سبز(قسمت چهارم)"بسته بندي گياهان دارويي و اسانس گيري"

30

682

گاو آهن برگردان دار

27

683

گاو آهن برگرداندار سه خيش

52

684

گاوي كه شير نميدهد

10

685

گزانكبين

17

686

گل گاو زبان

9

687

گل محمدي و گلاب گيري

23

688

گلبافت"داستاني"

33

689

گلخانه ها در دنيا " زبان اصلي "

57

690

گليم بافي

27

691

گندم از كاشت تا برداشت

15

692

گندم در اينترنت

 

693

گوسفند بلوچي

16

694

گوسفند پشمي

8

695

گوسفند فراهاني

18

696

گوهري در تارو پود

27

697

گياهان دارويي

 

698

گياهان دارويي و عسل

42

699

گياهان دارويي هربال مدي سن

 

700

گياهان معطر دارويي "مولتي مديا"

 

701

لوبيا.كاشت .داشت و برداشت

 

702

لي فارمينگ يا تناوب غله و مرتع

21

703

ما وخاك

48

704

مار مالاد در هويج وليمو

7

705

ماشين آلات كشاورزي

14

706

ماشين هاي برداشت علوفه خشك كردني "دروگرها"

 

707

ماشين هاي برداشت علوفه خشك كردني 2 شانه ها و بسته بندها

 

708

ماشين هاي خاك ورزي اوليه

 

709

ماشين هاي خاك ورزي ثانويه

 

710

ماشين هاي كاشت رديف كارها وي سي دي

 

711

ماشين هاي كاشت غلات (خطي كاري )

31

712

ماشينهاي كشاورزي "زبان اصلي "

71

713

ماهي دار كردن آبگيرهاي داخلي

11

714

ماهي غذاي سلامتي

14

715

ماهي غذاي سلامتي" طبخ آبزيان"

130

716

ماهيان تزئيني در اينترنت

 

717

ماهيان روغني در اينترنت

 

718

ماهيان زينتي خليج فارس و درياي عمان

 

719

مبارزه با آفات ملخ

14

720

مبارزه با آفات ملخ

 

721

مبارزه با آفات ميوه

22

722

مبارزه با انگلهاي خارجي دام (مستند)

23

723

مبارزه با علفهاي هرز گندم

 

724

مبارزه با غلفهاي هرز كلزا

 

725

مبارزه بيولوژيك

20

726

مبارزه بيولوژيك با آفات گياهي

 

727

مبارزه غير شيميايي با آفات پسته

25

728

مبيارزه تلفيقي با آفات گلخانه اي

30

729

محيط زيست و تغذيه

44

730

مخاطرات بهداشتي و ايمني در كار كشاورزي

12

731

مخلوط سبزيجات در سركه

15

732

مدرسه در مزرعه گندم

 

733

مديريت برداشت عسل

20

734

مديريت پرورش ماهيان سرد آبي

30

735

مديريت توليد مرغ هاي گوشتي

17

736

مديريت در مرغداري

 

737

مديريت گلخانه

15

738

مديريت گله هاي گاو شيري

 

739

مديريت مشاركتي آب گرگان

 

740

مراحل تهيه كنسرو محصولات باغباني

 

741

مرباي شاتوت

10

742

مرتع (دو قسمت)

30

743

مرتع- ديروز - امروز

30

744

مرتع و عشاير

15

745

مركبات در اينترنت

 

746

مرمت فرش

26

747

مصرف به موقع سم در سمپاشي

4

748

معاجه التهاب پستان گاو شيري "چيني"

10

749

معرفي اروات كشاورزي (شركت تاكا)

 

750

مكانيزاسيون در باغهاي چاي

35

751

ملكه در ميان  زنبوران

16

752

ملكه در ميان زنبوران

17

753

مهمترين علف هاي هرز رايج نازك برگ در ايران "مولتي مديا "

 

754

مهمترين علفهاي هرز رايج پهن برگ در ايران "مولتي مديا"

 

755

ميگو

40

756

نحوه صحيح رنگرزي گياهي

11

757

نخود  پاييزه - زمستانه

21

758

نرم افزار هربال

 

759

نظام هاي بهزراعي ق 1 – بهره برداري از زمين

25

760

نظام هاي بهزراعي ق 2 – يك پارچه سازي اراضي

24

761

نظام هاي بهزراعي ق 3- (شركت سهامي زراعي –شركت كشت و صنعت )

21

7+62

نظام هاي بهزراعي ق 4- (شركت هتي تعاوني – توليد و مشاع )

22

763

نظام هاي بهزراعي ق 5 – (نظام فن آوري – محصولات كشاورزي )

24

764

نظام هاي بهزراعي ق 6- (نظام هاي بهره برداري از جنگل و مراتع )

21

765

نفخ شكمبه و راه هاي پيشگيري

8

766

نفخ شكمبه و راه هاي پيشگيري و درمان آن

8

767

نقش خشكسالي در مراتع

14

768

نقش دامپزشكي در بهداشت عمومي

14

769

نقش مروجان كشاورزي در ژاپن

20

770

نقش مشاركت زنان در پيشبرد اهداف ترويجي

21

771

نكتار هلو

8

772

نگهداري مناسب سيب زميني

9

773

نگهداري و مراقبت تز درختان سيب پايه مالينگ

15

774

نماتد سيستمي چغندر قند

12

775

نماتد گال زاي گندم

24

776

نماتد گال زاي گندم

24

777

نوزما (بيماري زنبور عسل بالغ)

25

778

نهال شناسه دار

17

779

واكسن و واكسيناسيون در طيور

48

780

واكسيناسيون دام سنگين

13

781

واكسيناسيون طيور

21

782

واكسيناسيون طيور با استفاده از واكسن زنده

21

783

واكسيناسيون طيورتوسط واكسنهاي روغني

21

784

واي اگر اين خاك بميرد

36

785

وداع با توليد

5

786

ورم پستان "قسمت اول "

9

787

ورم پستان "قسمت دوم"

7

788

ورمي كمپوست

 

789

ورني

16

790

وشا

22

791

هاري

30

792

هرس بوته خيار در گلخانه

15

793

هرس درختان

8

794

هرس درختان

8

795

هرس درختان

8

796

هرس درختان انگور

25

797

هرس درختان زيتون وي سي دي

 

798

هرس درختان سيب(پايه بذري)

17

799

هرس سبز مو

11

800

هرس علمي و عملي درختان زيتون

 

801

هرس"تدريس در مزرعه"

 

802

هيلاج

53

803

يكي بود يكي نبود

 

804

يونجه

 

     
 
رديف عنوان
1 شناخت گياهان دارويي و معطر(2)
2 گياهان معطر دارويي
3

پرورش بوقلمون

4

شناخت گياهان دارويي و معطر(1)

5

احداث گلخانه (كشت خاكي خيار و گوجه)

6

مديريت منابع آب و خاك

7

پايه هاي رويشي ( درختان ميوه دانه دار)

8

احداث باغ

9

مهمترين علفهاي هرز رايج پهن برگ در ايران

10

آفات، بيماريها و علفهاي هرز سيب زميني

11

كاشت، داشت ، برداشت و فرآوري انار

12

پرورش گاو شيري

13

استفاده از عناصر كم مصرف در كشاورزي

14

كاشت، داشت و برداشت پسته

 15

آفات، بيماريها و علفهاي هرز كلزا

16

كاشت، داشت و برداشت سيب زميني

17

هرس علمي و عملي درختان زيتون

18

مقاله نامه دانش بومي توسعه پايدار كشاورزي ، روستايي و عشايري

19

آفات سبزي و صيفي در ايران

20

حشره شناسي مقدماتي

21

علايم كمبود و بيش بود عناصر غذايي پر مصرف در گياهان باغي

22

سازگاري با خشكسالي

23

پرورش قارچ صدفي

24

روش هاي آبياري تحت فشار

25

مديريت گلخانه

26

توت فرنگي

27

زنبور عسل و توليدات آن

28

ذرت در اينترنت

29

كاشت، داشت و برداشت لوبيا (63)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری