پیام های ترویجی 1398/02/25

1-ادامه عمليات كنترل سن مادر در مزارعي كه به نرم مبارزه رسيده است .

2-مبارزه با آفات درختان به ويژه شته ها ،تريپس ها ،ليسه ها و پسيل ها با سموم .

3-ادامه عمليات كشت هاي بهاره از جمله چغندر ،گوجه فرنگي ، پياز ،صيفي جات و.... .

4-پايش مزارع گندم آبي و ديم به منظور بررسي وضعيت زنگ زرد در صورت مشاهده نسبت به كانون كوبي اقدام شود .

5-كنترل پروانه مينوز گوجه فرنگي (توتا )در خزانه ها و نشاكاري ها قبل از انتقال به مزارع .

6-كنترل دما و رطوبت گلخانه ها جهت جلوگيري از طغيان آفات و بيماريها .

برنامه انتقال یافته های تحقیقاتی منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی و روز مزرعه صنوبر کاری روز سه شنبه  بيست و يكم اسفند ماه سالجاري با حضور 27 نفر از مروجین مسئول پهنه های کشاورزی، کارشناسان منابع طبیعی و آبخیزداری و محققین منابع طبیعی و آبخیزداری و گیاهان دارویی برگزار شد .

 برنامه انتقال یافته های تحقیقاتی منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی و روز مزرعه صنوبر کاری با موضوعات 1_ اثر کوتاه مدت آتش سوزی بر تغییرات پوشش گیاهی و خاک در مراتع استان مرکزی 2_ استفاده از سطوح آبگیر باران در احداث باغات دیم 3_ معرفی 2 گونه گیاه دارویی جنس آویشن سازگار با اقلیم استان مرکزی برگزار شد و محققین موضوعی یافته های جدید خود در این مورد را به مروجین و کارشناسان حاضر در برنامه ارائه نمودند و در پایان از مزرعه تحقیقی کشت ارقام مختلف صنوبر با آبیاری نواری نیز بازدید نمودند.

 

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری