پیام های ترویجی 1398/3/1

1-بازديد از مزارع غلات بويژه گندم به منظور بررسي وضعيت نرم پوره سن غلات جهت كنترل آفت با توجه به افزايش دما در چند روز آينده .

2-كنترل لارو پروانه بيد پشت الماسي در مزارع كلزا با سموم مناسب با مشورت كارشناسان .

3-ادامه عمليات كاشت محصولات بهاره و آماده سازي بستر بذر ساير محصولات بهاره .

4-كنترل آفات و بيماريها و علف هاي هرز در باغات و درختان ميوه .

5-توجه ويژه به دما و رطوبت در گلخانه ها به منظور بررسي وضعيت زنگ زرد و به محض مشاهده نسبت به كانون كوبي و جلوگيري از اپيدمي شدن بيماري اقدام شود .

در راستاي اجراي طرح راهبرد نظامند كسب و كارهاي خرد زنان روستايي و براساس الگوي (INSIE) دوره اول سه روزه با موضوع آموزش مهارت هاي زندگي شغلي از تاريخ 20 لغايت 22 آبانماه سالجاري در محل مركز رشد و ترويج كارآفريني شهرستان اراك برگزار شد .

اين دوره با حضور كارشناسان امور زنان روستايي ،كارشناسان پهنه ،تسهيلگران و مديران عامل صندوق هاي اعتبارات خرد زنان روستايي واجد شرايط دهستان و شهرستانهاي استان با تدريس آقاي دكتر فرهودي مشاور و مجري طرح  و با هدف تربيت مربي و مشاور كسب و كار و كارآفريني برگزار شد .

 

 

 

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری