پیام های ترویجی 1398/3/1

1-بازديد از مزارع غلات بويژه گندم به منظور بررسي وضعيت نرم پوره سن غلات جهت كنترل آفت با توجه به افزايش دما در چند روز آينده .

2-كنترل لارو پروانه بيد پشت الماسي در مزارع كلزا با سموم مناسب با مشورت كارشناسان .

3-ادامه عمليات كاشت محصولات بهاره و آماده سازي بستر بذر ساير محصولات بهاره .

4-كنترل آفات و بيماريها و علف هاي هرز در باغات و درختان ميوه .

5-توجه ويژه به دما و رطوبت در گلخانه ها به منظور بررسي وضعيت زنگ زرد و به محض مشاهده نسبت به كانون كوبي و جلوگيري از اپيدمي شدن بيماري اقدام شود .

كلاس آموزشی کشت کلزا با حضور مدیر زراعت سازمان ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خمین ، مسئولین مراکز جهاد کشاورزی ،کارشناسان پهنه و با حضور 35 نفر از بهره برداران بخش کشاورزی روز شنبه 7 شهريور ماه سالجاري در محل نماز خانه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خمین برگزار  شد  .


در این كلاس آموزشی،خدرایی مدیر  زراعت سازمان به بیان کامل نکات فنی در خصوص کشت کلزا پرداختند و اظهار نمودند حداکثر تا 15 مهر ماه امکان کشت دانه روغنی کلزا وجود دارد و کشاورزان باید بذر مصرفی را در عمق 1-2 سانتی متر کشت نموده و سریعا اقدام به آبیاری مزرعه کشت شده  نمایند. ضمنا جهت رشد مطلوب بوته های سبز شده کود سرک ازته بعد از سبز شدن گیاه سریعا مصرف گردد.


 در ادامه  تعدادی از کشاورزان پیشرو مسائل و مشکلات مربوط به کشت کلزا را بیان نموده و مدير زراعت سازمان توضيحات لازم را ارئه نمودند .


  همچنین مقرر گردید اداره تولیدات گیاهی به همراه مسئولین مراکز در فرصت باقی مانده بر سر مزارع بهره برداران حاضر و توصیه های فنی لازم را ارائه نمایند.

 

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری