پیام های ترویجی 97/7/22

1-جمع آوري محصولات بهاره مانند ذرت - لوبيا -چغندر قند - سيب زميني، ....  و انتقال به انبار مناسب در اولين فرصت .

2-برداشت محصولات باغي و انتقال به انبار و سرد خانه هاي استاندارد در اولين فرصت .

3-تامين و تجهيز و تنظيم وسايل و ادوات گرمايشي مناسب در گلخانه ها و سالنهاي پرورش قارچ و طيور .

4-حفاظت از بارگاههاي تهيه كشمش از بارش .

5-كشت به موقع محصولات پاييزه و تامين به موقع بذر گواهي شده از مراكز مجاز با رعايت كليه توصيه هاي فني .

6-برداشت به موقع و امحاء بقاياي محصول گوجه فرنگي پس از برداشت محصول به منظور كنترل مينوز .

7-برداشت محصول پسته و انار در اولين فرصت و انتقال به ترمينال و انبار .

كلاس آموزشی کشت کلزا با حضور مدیر زراعت سازمان ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خمین ، مسئولین مراکز جهاد کشاورزی ،کارشناسان پهنه و با حضور 35 نفر از بهره برداران بخش کشاورزی روز شنبه 7 شهريور ماه سالجاري در محل نماز خانه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خمین برگزار  شد  .


در این كلاس آموزشی،خدرایی مدیر  زراعت سازمان به بیان کامل نکات فنی در خصوص کشت کلزا پرداختند و اظهار نمودند حداکثر تا 15 مهر ماه امکان کشت دانه روغنی کلزا وجود دارد و کشاورزان باید بذر مصرفی را در عمق 1-2 سانتی متر کشت نموده و سریعا اقدام به آبیاری مزرعه کشت شده  نمایند. ضمنا جهت رشد مطلوب بوته های سبز شده کود سرک ازته بعد از سبز شدن گیاه سریعا مصرف گردد.


 در ادامه  تعدادی از کشاورزان پیشرو مسائل و مشکلات مربوط به کشت کلزا را بیان نموده و مدير زراعت سازمان توضيحات لازم را ارئه نمودند .


  همچنین مقرر گردید اداره تولیدات گیاهی به همراه مسئولین مراکز در فرصت باقی مانده بر سر مزارع بهره برداران حاضر و توصیه های فنی لازم را ارائه نمایند.

 

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری