پیام های ترویجی 1397/9/18

1-تنظيم دما و تهويه در گلخانه ها و سالن هاي پرورش قارچ و پرورش طيور با توجه به روند كاهش دما .

2-تخليه آب خطوط  آبياري تحت فشار و افزودن ضد يخ به رادياتور ماشين آلات كشاورزي و نگهداري ادوات ماشين آلات در محل پوشيده و مسقف .

3-كنترل و تنظيم دما و رطوبت انبارهاي نگهداري محصولات كشاورزي .

4-پوشش تنه درختان ميوه با گوني و كارتن به منظور كاهش خسارت جوندگان و سرما و آفات .

5-محافظت از كندوهاي زنبور عسل در مقابل كاهش  دما و بارش و انتقال آنها و انجام تغذيه تكميلي.

6-بهداشت عمومي باغات ميوه و جمع آوري شاخه ها و ميوه هاي آلوده و انهدام آنها خارج از باغ .

7-جمع آوري بقاياي گياهي مزارع به ويژه صيفي جات و شخم زدن آنها براي از بين بردن كانون هاي  زمستان گذراني آفات .

8-مبارزه مكانيكي با كرم خراط و پوشاندن سوراخ ها و دالان هاي كرم با خمير زئوزران .

9-انجام عمليات يخ آب در مناطق سردسير استان براي مبارزه فيزيكي با آفات خاكزي .

كلاس آموزشی کشت کلزا با حضور مدیر زراعت سازمان ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خمین ، مسئولین مراکز جهاد کشاورزی ،کارشناسان پهنه و با حضور 35 نفر از بهره برداران بخش کشاورزی روز شنبه 7 شهريور ماه سالجاري در محل نماز خانه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خمین برگزار  شد  .


در این كلاس آموزشی،خدرایی مدیر  زراعت سازمان به بیان کامل نکات فنی در خصوص کشت کلزا پرداختند و اظهار نمودند حداکثر تا 15 مهر ماه امکان کشت دانه روغنی کلزا وجود دارد و کشاورزان باید بذر مصرفی را در عمق 1-2 سانتی متر کشت نموده و سریعا اقدام به آبیاری مزرعه کشت شده  نمایند. ضمنا جهت رشد مطلوب بوته های سبز شده کود سرک ازته بعد از سبز شدن گیاه سریعا مصرف گردد.


 در ادامه  تعدادی از کشاورزان پیشرو مسائل و مشکلات مربوط به کشت کلزا را بیان نموده و مدير زراعت سازمان توضيحات لازم را ارئه نمودند .


  همچنین مقرر گردید اداره تولیدات گیاهی به همراه مسئولین مراکز در فرصت باقی مانده بر سر مزارع بهره برداران حاضر و توصیه های فنی لازم را ارائه نمایند.

 

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری