پیام های ترویجی 1397/9/18

1-تنظيم دما و تهويه در گلخانه ها و سالن هاي پرورش قارچ و پرورش طيور با توجه به روند كاهش دما .

2-تخليه آب خطوط  آبياري تحت فشار و افزودن ضد يخ به رادياتور ماشين آلات كشاورزي و نگهداري ادوات ماشين آلات در محل پوشيده و مسقف .

3-كنترل و تنظيم دما و رطوبت انبارهاي نگهداري محصولات كشاورزي .

4-پوشش تنه درختان ميوه با گوني و كارتن به منظور كاهش خسارت جوندگان و سرما و آفات .

5-محافظت از كندوهاي زنبور عسل در مقابل كاهش  دما و بارش و انتقال آنها و انجام تغذيه تكميلي.

6-بهداشت عمومي باغات ميوه و جمع آوري شاخه ها و ميوه هاي آلوده و انهدام آنها خارج از باغ .

7-جمع آوري بقاياي گياهي مزارع به ويژه صيفي جات و شخم زدن آنها براي از بين بردن كانون هاي  زمستان گذراني آفات .

8-مبارزه مكانيكي با كرم خراط و پوشاندن سوراخ ها و دالان هاي كرم با خمير زئوزران .

9-انجام عمليات يخ آب در مناطق سردسير استان براي مبارزه فيزيكي با آفات خاكزي .


به  گزارش رئيس اداره ترويج شهرستان اراك در تاريخ 1 مهرماه سالجاري و با هماهنگي اداره پشتيباني ترويج سازمان واداره ترويج جهاد كشاورزي شهرستان اراك روز مزرعه با موضوع كشت گندم با حضور 40 نفر از كارشناسان و مسئولين پهنه هاي 4 شهرستان اراك،شازند،خنداب و فراهان در محل مزرعه مركز آموزش و تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان مركزي برگزار شد.


فتحعليان گفت در كارگاه آموزشي كه با تدريس محققين مركز آموزش وتحقيقات آقايان بابائي ، بهشتي نژاد و هدايتي پور صورت گرفت، مطالب بسيار ارزنده و كاربردي در خصوص تهيه بستر بذر، انجام خاكورزي حفاظتي،تغذيه گياهي،معرفي ارقام گندم آبي(ميهن،حيدري،اروم) و ارقام ديم(سرداري، آذر 2،اوحدي،هشت رود و رقم باران) و مديريت مزرعه و رعايت  تاريخ كاشت و همچنين در خصوص كاليبراسيون بذركارها و مراحل تهيه بذر گواهي شده، توسط محققين به حاضرين ارائه شد.

 

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری