پیام های ترویجی 97/7/22

1-جمع آوري محصولات بهاره مانند ذرت - لوبيا -چغندر قند - سيب زميني، ....  و انتقال به انبار مناسب در اولين فرصت .

2-برداشت محصولات باغي و انتقال به انبار و سرد خانه هاي استاندارد در اولين فرصت .

3-تامين و تجهيز و تنظيم وسايل و ادوات گرمايشي مناسب در گلخانه ها و سالنهاي پرورش قارچ و طيور .

4-حفاظت از بارگاههاي تهيه كشمش از بارش .

5-كشت به موقع محصولات پاييزه و تامين به موقع بذر گواهي شده از مراكز مجاز با رعايت كليه توصيه هاي فني .

6-برداشت به موقع و امحاء بقاياي محصول گوجه فرنگي پس از برداشت محصول به منظور كنترل مينوز .

7-برداشت محصول پسته و انار در اولين فرصت و انتقال به ترمينال و انبار .


به  گزارش رئيس اداره ترويج شهرستان اراك در تاريخ 1 مهرماه سالجاري و با هماهنگي اداره پشتيباني ترويج سازمان واداره ترويج جهاد كشاورزي شهرستان اراك روز مزرعه با موضوع كشت گندم با حضور 40 نفر از كارشناسان و مسئولين پهنه هاي 4 شهرستان اراك،شازند،خنداب و فراهان در محل مزرعه مركز آموزش و تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان مركزي برگزار شد.


فتحعليان گفت در كارگاه آموزشي كه با تدريس محققين مركز آموزش وتحقيقات آقايان بابائي ، بهشتي نژاد و هدايتي پور صورت گرفت، مطالب بسيار ارزنده و كاربردي در خصوص تهيه بستر بذر، انجام خاكورزي حفاظتي،تغذيه گياهي،معرفي ارقام گندم آبي(ميهن،حيدري،اروم) و ارقام ديم(سرداري، آذر 2،اوحدي،هشت رود و رقم باران) و مديريت مزرعه و رعايت  تاريخ كاشت و همچنين در خصوص كاليبراسيون بذركارها و مراحل تهيه بذر گواهي شده، توسط محققين به حاضرين ارائه شد.

 

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری