پیام های ترویجی 1398/3/1

1-بازديد از مزارع غلات بويژه گندم به منظور بررسي وضعيت نرم پوره سن غلات جهت كنترل آفت با توجه به افزايش دما در چند روز آينده .

2-كنترل لارو پروانه بيد پشت الماسي در مزارع كلزا با سموم مناسب با مشورت كارشناسان .

3-ادامه عمليات كاشت محصولات بهاره و آماده سازي بستر بذر ساير محصولات بهاره .

4-كنترل آفات و بيماريها و علف هاي هرز در باغات و درختان ميوه .

5-توجه ويژه به دما و رطوبت در گلخانه ها به منظور بررسي وضعيت زنگ زرد و به محض مشاهده نسبت به كانون كوبي و جلوگيري از اپيدمي شدن بيماري اقدام شود .


به  گزارش رئيس اداره ترويج شهرستان اراك در تاريخ 1 مهرماه سالجاري و با هماهنگي اداره پشتيباني ترويج سازمان واداره ترويج جهاد كشاورزي شهرستان اراك روز مزرعه با موضوع كشت گندم با حضور 40 نفر از كارشناسان و مسئولين پهنه هاي 4 شهرستان اراك،شازند،خنداب و فراهان در محل مزرعه مركز آموزش و تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان مركزي برگزار شد.


فتحعليان گفت در كارگاه آموزشي كه با تدريس محققين مركز آموزش وتحقيقات آقايان بابائي ، بهشتي نژاد و هدايتي پور صورت گرفت، مطالب بسيار ارزنده و كاربردي در خصوص تهيه بستر بذر، انجام خاكورزي حفاظتي،تغذيه گياهي،معرفي ارقام گندم آبي(ميهن،حيدري،اروم) و ارقام ديم(سرداري، آذر 2،اوحدي،هشت رود و رقم باران) و مديريت مزرعه و رعايت  تاريخ كاشت و همچنين در خصوص كاليبراسيون بذركارها و مراحل تهيه بذر گواهي شده، توسط محققين به حاضرين ارائه شد.

 

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری