كارگاه  آموزشی هرس درختان میوه دانه دار  19  اسفند ماه سالجاري در شهرستان آشتيان برگزار شد .

 

موارد مطرح شده در اين كارگاه آموزشي :
-آشنایی با انواع هرس و روش های مختلف آن.
-آشنایی با هرس تخصصی چند نوع از درختان مانند بادام و انگور.

-آموزش عملی هرس درختان در باغ الگویی  و آموزش عملی چالکود در حاشیه کلاس.