پیام های ترویجی 1398/3/1

1-بازديد از مزارع غلات بويژه گندم به منظور بررسي وضعيت نرم پوره سن غلات جهت كنترل آفت با توجه به افزايش دما در چند روز آينده .

2-كنترل لارو پروانه بيد پشت الماسي در مزارع كلزا با سموم مناسب با مشورت كارشناسان .

3-ادامه عمليات كاشت محصولات بهاره و آماده سازي بستر بذر ساير محصولات بهاره .

4-كنترل آفات و بيماريها و علف هاي هرز در باغات و درختان ميوه .

5-توجه ويژه به دما و رطوبت در گلخانه ها به منظور بررسي وضعيت زنگ زرد و به محض مشاهده نسبت به كانون كوبي و جلوگيري از اپيدمي شدن بيماري اقدام شود .

 

رديف

نام محصول

شهرستان

دهستان

مناطق تحت پوشش پهنه سايت

مساحت تحت پوشش(هكتار)

مساحت تحت پوشش كانون يادگيري(هكتار)

تعداد بهره برداران گروه هدف

واحد اصلي

واحد هاي تابعي

1

گندم آبی

خمین

گله زن

رباطمراد-قیدو-مزاین –شهرمیزان- یمن -جلماجرد

35

4

1

30

2

گندم آبی

خمین

خرمدشت

قورچی باشی- ده سفید- چهارطاق

91

-

2

26

3

گندم آبي

محلات

باقر آباد

دهستان باقر اباد

70

30

1

30

4

گندم آبي

خنداب

بخش مركزي(حصار)

حصار –خنداب –قلعه

60

-

2

25

5

گندم آبي

خنداب

بخش مركزي(بهارستان)

بهارستان –شاوه

50

-

1

20

6

گندم ديم

خنداب

بخش مركزي(روستا حسينيه)

حسينيه-قاليباف

50

15

1

25

7

گندم ديم

كميجان

اسفندان

فتح آباد – فضل آباد

125

15

1

25

8

گندم ديم

كميجان

اسفندان

سمقاور -روشنايي

150

-

1

35

9

گندم ديم

تفرش

كوهپناه

سفيداب

100

80

2

15

10

گندم آبي

تفرش

رودبار

ثمر دشت

70

-

1

10

11

گندم ديم

اراك

ايبك آباد

داودآباد،دهنمك ،خوشدون عباس آباد

2000

200

4

76

12

گندم آبي

اراك

مشك آباد

معصوميه،كارچان،قلعه نو

65

-

2

26

13

گندم آبي

اراك

ايبك آباد

مرادآباد،ميقان،مشهدميقان،آزادمرزآباد

85

-

3

30

14

گندم آبي

اراك

حومه

مرزيجران،گاوخانه،مهرآباد،شهرستانك

75

40

2

25

15

کندم دیم

آشتیان

سیاوشان

نوده – نجف آباد

1400

200

5

50

16

گندم آبي

دليجان

جوشق

خاوه – داران

39

-

1

16

17

کندم دیم

دليجان

دودهك

راوه - كهك

75

-

1

20

18

کندم دیم

ساوه

نوبران

گزل دره

2000

300

1

14

19

گندم آبي

ساوه

حومه

قره چاي

400

-

1

30

20

گندم آبي

ساوه

غرق آباد

دشت لويين

285

-

1

27

21

کندم دیم

زرنديه

عليشار

عليشار

1375

-

4

35

22

کندم دیم

زرنديه

دوزج

لار

625

130

2

30

23

گندم آبي

زرنديه

حكيم آباد

حكيم آباد

75

-

1

22

24

گندم ديم

فراهان

فرمهين

مجد آباد نو- مجد آباد كهنه - فرمهين

600

50

1

30

25

گندم آبي

فراهان

فرمهين

كود زر - دستجان

200

-

1

25

26

گندم ديم

شازند

سربند

لوزدر سفلي – عليا – خليفه بلاغي

1000

40

5

60

27

گندم آبي

شازند

حومه

عباس آباد

7

-

1

15

28

گندم آبي

شازند

حومه

علي آباد

29

-

1

16

29

گندم آبي

شازند

حومه

اكبر آباد

23

-

1

13

 

ضمنا" تعداد  كانون هاي يادگيري غلات در سطح استان به تعداد 12 مورد مي باشد و پروژه هاي پيش بيني شده در هر سايت كه با شروع فصل كشت آغاز و در حال اجرا مي باشد شامل مزرعه نمايشي(دومورد ) ، كلاس آموزشي (سه مورد )،كارگاه مزرعه اي (پنج مورد )و بازديد (چهار مورد ) در هر سايت مي باشد كه انشاالله با محقق شدن كامل تخصيص هاي استاني از همين محل قابل اجراست البته در صورت وجود اعتبار ملي  حجم زير پروژه ها قابل افزايش خواهد بود. تعداد طرح هاي تحقيقي ترويجي هم يك مورد است كه در دو تكرار در سايت الگويي گندم آبي شهرستان خمين و اراك در سال زراعي جاري اجرا مي شود(عنوان : مقايسه عملكرد لاين اميد بخش گندم آبي با دو رقم شاهد ميهن و بك كراس روشن در شرايط زارعين استان مركزي)

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری