پیام های ترویجی 1398/3/1

1-بازديد از مزارع غلات بويژه گندم به منظور بررسي وضعيت نرم پوره سن غلات جهت كنترل آفت با توجه به افزايش دما در چند روز آينده .

2-كنترل لارو پروانه بيد پشت الماسي در مزارع كلزا با سموم مناسب با مشورت كارشناسان .

3-ادامه عمليات كاشت محصولات بهاره و آماده سازي بستر بذر ساير محصولات بهاره .

4-كنترل آفات و بيماريها و علف هاي هرز در باغات و درختان ميوه .

5-توجه ويژه به دما و رطوبت در گلخانه ها به منظور بررسي وضعيت زنگ زرد و به محض مشاهده نسبت به كانون كوبي و جلوگيري از اپيدمي شدن بيماري اقدام شود .

نياز سنجي

مقدمه

اولين گام در طراحي هر برنامه، شناسايي نيازهاست. بدون انجام يک نيازسنجي درست، امکان تنظيم درست اهداف برنامه، تخصيص منابع لازم و ارائه ديدگاه ها و روش هاي مناسب براي رفع اين نيازها وجود ندارد. با نيازسنجي مشخص مي شود که مشکل در کجاست و کدام بخش از مشکل نياز به کدام نوع مداخله دارد. يکي از مهارت هاي اساسي که لازم است فعالان حوزه تحقيقات ،آموزش ، ترويج  و آموزش دهندگان بخش آن را کسب کنند، نحوه طراحي و اجراي نيازسنجي است 

گروه هدف

گروه هدف در اين برنامه عوامل شبكه ترويج مستقر در پهنه سايت الگويي مورد نظر مي باشند كه فرايند نياز سنجي با كمك و همراهي آن ها برگزار مي گردد اين عناصر عبارتند از

- كشاورزان پيشرو ، خبره و رهبران محلي در محصول يا موضوع مورد نظر

- مددكاران ترويجي  وتسهيلگران روستايي

- تشكل هاي موجود در محدوده جغرافيايي سايت شامل: تعاوني هاي توليد ، تعاوني هاي كشاورزي و روستايي ، اتحاديه ها ، صنوف ، شركت هاي خدمات مشاوره اي و ....

- سربازان سازندگي و مهندسين ناظر

روش اجراي نياز سنجي

نياز سنجي به صورت كارگاه و در طي يك روز انجام شده و محل اجرا بسته به نوع سايت ومحدوده جغرافيايي آن و امكانات شهرستان مي تواند در مزرعه ، فارم ، روستا ، مركز خدمات ، محل دفاتر تشكل ها و يا حتي در شهرستان برگزار گردد تكنيك مورد استفاده  بر قراري ارتباط با افراد كليدي و مرتبط است ضمن اينكه در مواردي از مصاحبه  جمعي و مشاهده مستقيم نيز مي توان بهره جست . در روش اول با تعدادي از افراد آگاه و مطلع كه داراي افكار و عقايد مختلفي هستند گفت و گو مي شود و در روش دوم افراد حاضر گروه بندي شده و هر گروه با كمك تسهيلگر به بحث پيرامون موضوع تشويق مي شوند هنر تسهيلگر در اين است كه بتواند از بحث هاي پيش آمده استفاده و مسايل و مشكلات را احصا و مشخص نمايد.

اعضاي تيم نياز سنجي

از آنجائيكه هدف اصلي نياز سنجي و مسالع يابي تعيين سه گروه اصلي نياز هاي آموزشي ترويجي ، تحقيقاتي و مسايل پشتيباني و حمايتي است لذا حضور گروه هاي اصلي  آموزش وترويج ، تحقيق و بخش هاي تخصصي ذيربط در طي فرايند نياز سنجي الزامي است .

همان طوري كه پيشتر نيز ذكر شد با توجه به ماهيت نياز ها و مسايل موجود در بخش اعضاي تيم نياز سنجي عبارتند از :

- كارشناس ترويج ، به عنوان تسهيلگرو جهت احصا و جمعبندي نياز هاي ترويجي

- كارشناس بخش تخصصي جهت احصا و جمعبندي مسايل حمايتي و پشتيباني

- محقق مربوطه  جهت احصا و جمعبندي نياز هاي تحقيقاتي

- كارشناس آموزش جهت احصا و جمعبندي نياز هاي آموزشي

 

 

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری