پیام های ترویجی 1398/3/1

1-بازديد از مزارع غلات بويژه گندم به منظور بررسي وضعيت نرم پوره سن غلات جهت كنترل آفت با توجه به افزايش دما در چند روز آينده .

2-كنترل لارو پروانه بيد پشت الماسي در مزارع كلزا با سموم مناسب با مشورت كارشناسان .

3-ادامه عمليات كاشت محصولات بهاره و آماده سازي بستر بذر ساير محصولات بهاره .

4-كنترل آفات و بيماريها و علف هاي هرز در باغات و درختان ميوه .

5-توجه ويژه به دما و رطوبت در گلخانه ها به منظور بررسي وضعيت زنگ زرد و به محض مشاهده نسبت به كانون كوبي و جلوگيري از اپيدمي شدن بيماري اقدام شود .

شماره 1: اطلاعات مربوط به كشاورزان يا واحد هاي تحت پوشش برنامه IPM.FFS

رديف

استان

شهرستان

دهستان

مركز خدمات دهستان

روستا/منطقه

نام توليد كننده

محصول

مساحت تحت پوشش

سال شروع برنامه

شماره تماس

1

مركزي

زرنديه

خشكرود

حومه

خشكرود

محمدرضا زواره

انگور

هكتار1

1391

09124556346

2

مركزي

اراك

مركزي

حومه

هزاوه

حاج رحمت اله حسينخاني

انگور

20هكتار

1392

08633577310

3

مرکزی

خمین

خرمدشت

خرمدشت

کندها

غلام جهانشاهی

لوبیا

20 هکتار

1391

09181651329

4

مرکزی

خمین

آشناخور

حومه

فرج آباد

قاسم سرلک

خیار گلخانه ای

600 متر مربع

1390

09370910428

5

مرکزی

خمین

صالحان

شهابیه

شهابیه

مجتبی رضایی

خیار گلخانه ای

2000 متر مربع

1393

09189656165

6

مركزي

دليجان

نراق

نراق

نراق

شعبانعلي حسيني

انار

0.5 هكتار

1392

08644462807

7

مركزي

خنداب

اناج

اناج

جاورسيان

احمدگودرزي

گوجه فرنگي

0.8 هكتار

1392

09188483664

8

مركزي

تفرش

بازرجان

-

كهك

جعفر حيدري

سير

0.1 هكتار

1392

08658243181

9

مركزي

ساوه

حومه

حومه

آقدره

علي اكبر اسدي

انار

13 هكتار

1392

09121553198

10

مركزي

ساوه

حومه

حومه

آقدره

محسن مياهي

انار

2 هكتار

1392

09122561322

11

مركزي

ساوه

حومه

حومه

آقدره

عباس ومقي

انار

3 هكتار

1392

09181610453

12

مركزي

فراهان

فرمهين

فرمهين

كودزر

مصطفي كودزري

سيب زميني

4 هكتار

1393

09189625521

13

مركزي

محلات

مركزي

خورهه

خورهه

محمود اميري

انار

0.4 هكتار

1392

09137894467

14

مرکزی

کمیجان

میلاجرد

میلاجرد

میلاجرد

ابراهیم جوادی

یونجه

3

1392

09183649432

15

مركزي

شازند

پل دو آب

زاليان

خسبيجان

شركت رنگ روناس

سيب درختي

3 هكتار اصلي

91-92

-

16

مركزي

شازند

پل دو آب

زاليان

خسبيجان

حجت اله معصومي

سيب درختي

7 هكتار اصلي

92-93

09189622355

 

 

 

شماره 2: اطلاعات مربوط به كشاورزان يا واحد هاي داراي برند سالم (استاندارد تشويقي و GAP)

1

مركزي

ساوه

حومه

حومه

شهرك گلخانه اي

غلامرضا طالب حسني

گوجه فرنگي

0.5 هكتار

1392

تلاشگران ارتقا كيفيت تاك

 

 

 

شماره 3: اطلاعات مربوط به كشاورزان يا واحد هاي داراي برند ارگانيگ

رديف

استان

شهرستان

دهستان

مركز خدمات دهستان

روستا/منطقه

نام حقيقي يا حقوقي توليد كننده

محصول

مساحت تحت پوشش

سال شروع برنامه

نوع و مرجع صدور گواهي

1

مركزي

زرنديه

خشكرود

رود شور

سلطان احمدلو

محمود باراني

پسته

111 هكتار

2009

BCS المان

2

مركزي

شازند

سربند

سربند

قرقيه

محمد حدادي

گيلاس

4هكتار

1390

بيوسان گواه

3

مركزي

ساوه

حومه

حومه

آقدره

حسين قرباني

انار

23 هكتار

1390

BCSآلمان , بيوسان گواه

4

مركزي

ساوه

حومه

حومه

علي آباد بند

يعقوب بابايي

انار

33 هكتار

1392

بيوسان گواه

5

مركزي

محلات

مركزي

خورهه

خورهه

وحيد اميري

انار

10 هكتار

1389

بيوسان گواه

 

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری