پیام های ترویجی 1398/02/25

1-ادامه عمليات كنترل سن مادر در مزارعي كه به نرم مبارزه رسيده است .

2-مبارزه با آفات درختان به ويژه شته ها ،تريپس ها ،ليسه ها و پسيل ها با سموم .

3-ادامه عمليات كشت هاي بهاره از جمله چغندر ،گوجه فرنگي ، پياز ،صيفي جات و.... .

4-پايش مزارع گندم آبي و ديم به منظور بررسي وضعيت زنگ زرد در صورت مشاهده نسبت به كانون كوبي اقدام شود .

5-كنترل پروانه مينوز گوجه فرنگي (توتا )در خزانه ها و نشاكاري ها قبل از انتقال به مزارع .

6-كنترل دما و رطوبت گلخانه ها جهت جلوگيري از طغيان آفات و بيماريها .

 

 

اراك

آشتيان

تفرش

خنداب

خمين

محلات

فراهان

كميجان

زرنديه

شازند

دليجان

ساوه

جمع

كلاس آموزشي

(شركت )

3

1

4

3

3

3

-

1

-

2

2

1

 

كلاس آموزشي

10

2

3

2

2

2

1

2

2

4

3

3

 

كلاس آموزشي

(ناظرين)

2

2

1

1

1

1

1

2

2

31

-

-

 

جلسه ترويجي

(بهره برداران و ناظرين)

2

-

3

2

2

3

3

3

3

2

3

2

 

گردهمايي ترويجي

(فرمانداري شورا و..)

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

توزيع تك برگ و اطلاعيه(برگ)

350

200

200

100

1000

600

430

400

120

700

75

200

 

 

نصب بنر :18 مورد

اطلاع رساني در نشريه دهكده :2 شماره

ضمنا دركليه كلاسهاي آموزشي ويژه زراعت پائيزه نيز مبحث بيمه به طور جداگانه مورد بحث و بررسي قرار گرفته است

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری