پیش بینی وضعیت هوا

برای دریافت توصیه های کشاورزی اینجا کلیک فرمایید.

پیام های ترویجی 1398/3/1

1-بازديد از مزارع غلات بويژه گندم به منظور بررسي وضعيت نرم پوره سن غلات جهت كنترل آفت با توجه به افزايش دما در چند روز آينده .

2-كنترل لارو پروانه بيد پشت الماسي در مزارع كلزا با سموم مناسب با مشورت كارشناسان .

3-ادامه عمليات كاشت محصولات بهاره و آماده سازي بستر بذر ساير محصولات بهاره .

4-كنترل آفات و بيماريها و علف هاي هرز در باغات و درختان ميوه .

5-توجه ويژه به دما و رطوبت در گلخانه ها به منظور بررسي وضعيت زنگ زرد و به محض مشاهده نسبت به كانون كوبي و جلوگيري از اپيدمي شدن بيماري اقدام شود .

برنامه انتقال یافته های تحقیقاتی منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی و روز مزرعه صنوبر کاری روز سه شنبه  بيست و يكم اسفند ماه سالجاري با حضور 27 نفر از مروجین مسئول پهنه های کشاورزی، کارشناسان منابع طبیعی و آبخیزداری و محققین منابع طبیعی و آبخیزداری و گیاهان دارویی برگزار شد .

 برنامه انتقال یافته های تحقیقاتی منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی و روز مزرعه صنوبر کاری با موضوعات 1_ اثر کوتاه مدت آتش سوزی بر تغییرات پوشش گیاهی و خاک در مراتع استان مرکزی 2_ استفاده از سطوح آبگیر باران در احداث باغات دیم 3_ معرفی 2 گونه گیاه دارویی جنس آویشن سازگار با اقلیم استان مرکزی برگزار شد و محققین موضوعی یافته های جدید خود در این مورد را به مروجین و کارشناسان حاضر در برنامه ارائه نمودند و در پایان از مزرعه تحقیقی کشت ارقام مختلف صنوبر با آبیاری نواری نیز بازدید نمودند.

 

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری