به گزارش رئيس اداره ترويج جهاد كشاورزي شهرستان اراك ، سيزدهم دي ماه سالجاري با حضور 30 نفر از بهره برداران و مسئولين پهنه ها، كلاس آموزشي كاشت ،داشت و برداشت  گياهان داروئي در شهرستان اراك برگزار شد .


فتحعليان گفت: در اين كلاس آموزشي كه با تدريس مهندس حق شناس از مركز آموزش و تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي برگزار شد ، در خصوص اهميت كشت گياهان دارويي و سابقه كشت در شهرستان و استان و خصوصيات ويژه چند نوع گياه مانند اسطوخودوس، كدو طبي، گل گاوزبان، مريم گلي و...   براي حاضرين مطالبي عنوان شد .


حق شناس در خصوص گياه اسطوخودوس گفت: كاشت اين گياه در زمينهاي مرغوب و شخم زده و كود دار عملكرد مناسبي دارد و مراحل آماده سازي بستر كشت را: شخم مناسب، پنجه زني، ديسك و لولر و مصرف كود پوسيده حيوان هر هكتار20 تا 40 تن در هكتار عنوان نمود. بهترين روش تكثير اين گياه  از طريق قلمه مي باشد.


حق شناس در خصوص كشت كدو طبي نيز گفت:اين گياه داراي ارزش اقتصادي و درآمد خوبي براي كشاورز ميباشد و اشاره داشت كه اين گياه روز بلند و در طول روز  به نور و درجه حرارت بالا نياز دارد و اين گياه قادر است خشكي را نيز تحمل نمايد.