پیش بینی وضعیت هوا

برای دریافت توصیه های کشاورزی اینجا کلیک فرمایید.

پیام های ترویجی 1397/5/21

1-كشاورزان نسبت به انجام عمليات داشت محصولات بهاره مانند وجين علف هاي هرز ،كنترل آفات ،بيماريها ،تغذيه و خاكدهي پاي بوته ها در زراعت هاي بهاره اقدام كنند.

2-كشاورزان در اولين فرصت نسبت به برداشت گندم آبي و ديم اقدام نموده و در هيچ شرايطي اقدام به آتش زدن بقاياي محصول ننمايند.

3-برداشت محصولات باغي ،جاليزي ،سبزي و صيفي در ساعات خنك روز انجام و باغداران نسبت به مبارزه با علف هاي هرز كف باغ و حذف پاجوش ها و شاخه هاي خشك و آلوده و همچنين تنظيم دور آبياري اقدام نمايند.

4-مبارزه با آفات و بيماريهاي باغات و تاكستان ها با مشورت و توجيه كارشناسان.

 


 کارگاه آموزشی سیستم های آبیاری و انتقال آب  ، روز يكشنبه 14 مرداد ماه سالجاري، ویژه کارشناسان مسئول پهنه شهرستان های فراهان ، تفرش و آشتیان برگزار شد.


در ابتدای این دوره آموزشی آقای خالقی مدرس دوره ضمن اشاره بر اهمیت بهره وری آب و معرفی روشهای مختلف آبیاری بر دقت نظر بیشتر کارشناسان در این زمینه تاکید نمودند .


در ادامه کارشناسان ضمن بازدید از مزرعه آقای داودی جم کشاورز روستای عزیزآباد شهرستان فراهان ، با برخی از سیستم های آبیاری آشنا شده و در مورد مزایا و معایب هرکدام به بحث و بررسی پرداختند .

 

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری