پیش بینی وضعیت هوا

برای دریافت توصیه های کشاورزی اینجا کلیک فرمایید.

پیام های ترویجی 1397/5/21

1-كشاورزان نسبت به انجام عمليات داشت محصولات بهاره مانند وجين علف هاي هرز ،كنترل آفات ،بيماريها ،تغذيه و خاكدهي پاي بوته ها در زراعت هاي بهاره اقدام كنند.

2-كشاورزان در اولين فرصت نسبت به برداشت گندم آبي و ديم اقدام نموده و در هيچ شرايطي اقدام به آتش زدن بقاياي محصول ننمايند.

3-برداشت محصولات باغي ،جاليزي ،سبزي و صيفي در ساعات خنك روز انجام و باغداران نسبت به مبارزه با علف هاي هرز كف باغ و حذف پاجوش ها و شاخه هاي خشك و آلوده و همچنين تنظيم دور آبياري اقدام نمايند.

4-مبارزه با آفات و بيماريهاي باغات و تاكستان ها با مشورت و توجيه كارشناسان.

 


کارگاه آموزشی آفات و بیماریهای درختان میوه با حضور کارشناسان پهنه ها و مروجین شهرستان اراک در تاریخ 31 مرداد ماه سال جاری در سالن جلسات شهرستان اراك برگزار شد.


در این کارگاه آموزشی خانم ساجدی کارشناس حفظ نباتات سازمان، در خصوص  شناسایی آفت ،کنترل آفت،مبارزه غیر شیمیایی ، مکانیکی و مبارزه تلفیقی آفاتی از قبیل :زنجره مو،کرم سیب و بيماري لکه سیاه سیب مطالب آموزشی را ارائه و سپس با بازدید عملي از باغ توضیحات لازم در خصوص راههای مقابله و پیشگیری از آفات درختان میوه را به کارشناسان پهنه شهرستان اراک آموزش دادند.


  وي در ادامه  رعایت اصول اولیه باغبانی در کاشت، داشت، تغذیه و بهداشت و آبیاری صحیح را مهمترین عوامل سالم ماندن و پر محصول بودن باغ مطرح کرد.

 

 

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری