پیش بینی وضعیت هوا

برای دریافت توصیه های کشاورزی اینجا کلیک فرمایید.

پیام های ترویجی 1397/03/20

1-بازديد منظم از مزارع گندم و جو در صورت نياز مبارزه با آفت پوره سن ،زنگ زرد گندم و پاخوره .

2-پا بيل باغات به منظور كنترل زنجره مو .

3-پايش آفت مينوز گوجه فرنگي و خودداري از انتقال نشاء خزانه هاي آلوده به مزارع.

4-كنترل آفات و بيماري هاي درختان ميوه با مشورت كارشناسان مانند شته ،كرم سيب ،خوشه خوار انگور و آتشك .

5-برداشت به موقع جو و كلزا به منظور پيشگيري از ريزش .

 

مراسم انتقال یافته های تحقیقاتی منابع طبیعی با حضور 50 نفر از کارشناسان، مروجان و بهره برداران عرصه منابع طبيعي ، روز چهارشنبه 23 اسفند ماه سالجاري در سالن امام علي (ع) سازمان جهاد  کشاورزی استان برگزار شد.

در اين مراسم 5 نفر از اعضاء هيات علمي مركز تحقيقات ، آموزش كشاورزي و منابع طبيعي آخرين يافته هاي تحقيقاتي خود را در زمينه منابع طبيعي در اختيار شركت كنندگان در مراسم قرار دادند .

 

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری