به گزارش كارشناس اداره ترويج  شهرستان اراك جلسه اي به منظور هماهنگي در اجراي طرح نظام نوين ترويج راس ساعت 8 صبح روز شنبه مورخه 13 آبان ماه سالجاري در محل سالن امام حسین (ع) سازمان با حضور مدير شهرستان، محققين و مسئولين پهنه ها و روساي ادارات شهرستان اراك تشکیل گردید.


به گزارش كارشناس اداره ترويج شهرستان اراك در ابتدای جلسه مسئول اداره ترویج شهرستان , ضمن عرض خيرمقدم به حاضرین جلسه ، کلیات و اهداف جلسه توضیحاتی ارائه نمودند و نامه و ابلاغيه وزير محترم جهاد كشاورزي مبني بر ثبت بهنگام و دقيق اطلاعات بهره برداران در سامانه جامع پهنه بندي و مديريت داده هاي كشاورزي راقرائت نمودند. درادامه محققين معین مرکز تحقیقات جناب آقایان مهندس لک و عزیزی از اجرای طرح نظام نوین ترویج ابراز خرسندی نمودند و نسبت به اجرای طرح در راستای حل مشکلات بهره برداران و پژوهش دراین راستا قول همکاری دادند.سپس مسئولین واحدهای اجرایی مدیریت به بیان مسائل و موارد موجود در سامانه نظام نوین پرداخته و در خصوص آموزش مرحله ای مروجین پهنه ها ، رفع نواقص مربوط به سامانه نظام نوین توضیحاتی ارائه نمودند.


در پایان جلسه جناب آقای مهندس قائم مقامی مدیر شهرستان به جمعبندی مطالب پرداخته و ادامه دادند كه کشاورزی بایستی برنامه محور بوده و علمی پیش رود و لذا وجود اطلاعات پایه جهت دستیابی به این منظور بسیار حائز اهمیت بوده و مروجین پهنه ها بعنوان بازوان اصلی جهادکشاورزی در مراکز اجرایی بایستی نسبت به مساله یابی اقدام نموده واسطه ارتباط کشاورز و تحقیقات باشند.ایشان عنوان نمودند در صورتیکه اطلاعات سامانه نظام نوین ترویج بدرستی اعمال شود میتواند پاسخ گوی تمام نیازهای بخش کشاورزی باشد و در این راستا ثبت اطلاعات بهره بردار، اجرای کلاس آموزشی ویژه مروجین,مشخص نمودن اطلاعات به روزکلیه واحدهای اجرایی مدیریت و ارتباط کارشناسان محقق معین مرکز تحقیقات با مراکز اجرایی مدیریت بسیار اهمیت  دارد.