پیش بینی وضعیت هوا

برای دریافت توصیه های کشاورزی اینجا کلیک فرمایید.

پیام های ترویجی 1397/5/21

1-كشاورزان نسبت به انجام عمليات داشت محصولات بهاره مانند وجين علف هاي هرز ،كنترل آفات ،بيماريها ،تغذيه و خاكدهي پاي بوته ها در زراعت هاي بهاره اقدام كنند.

2-كشاورزان در اولين فرصت نسبت به برداشت گندم آبي و ديم اقدام نموده و در هيچ شرايطي اقدام به آتش زدن بقاياي محصول ننمايند.

3-برداشت محصولات باغي ،جاليزي ،سبزي و صيفي در ساعات خنك روز انجام و باغداران نسبت به مبارزه با علف هاي هرز كف باغ و حذف پاجوش ها و شاخه هاي خشك و آلوده و همچنين تنظيم دور آبياري اقدام نمايند.

4-مبارزه با آفات و بيماريهاي باغات و تاكستان ها با مشورت و توجيه كارشناسان.

 


جلسه هماهنگی پروژه های ترویجی و  انتخاب نمونه های بخش کشاورزی شهرستان اراک ، 25 مهر ماه با حضور رؤساي مراكز و مسئول ترويج مراكزو همچنين رؤساي ادارات شهرستان در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برگزار شد.


در این نشست ابتدا ریئس اداره ترویج شهرستان ،در خصوص پروژه های ترویجی و لزوم هماهنگی بخش های مختلف شهرستان در انجام وظایف محوله با ترویج تاکید کرد.


سعید فتحعلیان  در ادامه گزارشی از فعالیت های انجام شده در خصوص سایت های جامع تولیدی ترویجی و کانون های یادگیری مراکز  شامل عملیاتی نمودن برنامه های ترویجی و احداث مزارع نمایشی در محل  سایتهای زراعی عنوان کرد سپس توضیحاتی در خصوص سیاست ها ، اولویت ها و راهبرد های ترویجی در سال زراعی 96-97 ارائه نمود .


در ادامه فتحی پور ،کارشناس ترویج ، با بیان روند انتخاب نمونه های بخش کشاورزی در شهرستان به وجود مشکلاتی در نحوه انتخاب نمونه های این بخش اشاره کرد.سپس به ارائه گزارشی از انجام وظایف ترویج در راستای انتخاب نمونه های بخش کشاورزی پرداخت.


در این جلسه موضوعات و مسائل مختلف نظام نوین ترویج  به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و مقرر گردید که مرکزجهاد کشاورزی مشک آباد اطلاعات کارشناسان پهنه ها را  تنظیم  و برای دیگر مراکز شهرستان اجرا نماید.


همچنین در این جلسه سایر برنامه های ترویج شامل فعالیت سربازان سازندگی ، تكميل دفاتر مسئولین پهنه ها ، احداث مزارع نمايشي، تكميل ثبت بهره برداران، برگزاري كلاسهاي آموزشي در مراكز و انتخاب توليدكنندگان نمونه  مورد بحث و بررسی قرار گرفت .


در پايان آقاي زاهدي معاون فنی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان  ضمن ارائه راهكارهایي در زمينه پيشبرد پروژه ها ،تاكيداتي در زمينه انتخاب نمونه ها و ثبت بهره برداران سامانه جامع پهنه بندي ارائه نمود.

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری