پیش بینی وضعیت هوا

برای دریافت توصیه های کشاورزی اینجا کلیک فرمایید.

پیام های ترویجی 1397/5/21

1-كشاورزان نسبت به انجام عمليات داشت محصولات بهاره مانند وجين علف هاي هرز ،كنترل آفات ،بيماريها ،تغذيه و خاكدهي پاي بوته ها در زراعت هاي بهاره اقدام كنند.

2-كشاورزان در اولين فرصت نسبت به برداشت گندم آبي و ديم اقدام نموده و در هيچ شرايطي اقدام به آتش زدن بقاياي محصول ننمايند.

3-برداشت محصولات باغي ،جاليزي ،سبزي و صيفي در ساعات خنك روز انجام و باغداران نسبت به مبارزه با علف هاي هرز كف باغ و حذف پاجوش ها و شاخه هاي خشك و آلوده و همچنين تنظيم دور آبياري اقدام نمايند.

4-مبارزه با آفات و بيماريهاي باغات و تاكستان ها با مشورت و توجيه كارشناسان.

 

دوره آموزشي مهارتي 3 روزه كشت پاييزه چغندر با حضور 50 نفر از بهره برداران استان هاي مركزي - كهكليويه و احمد -اصفهان -خراسان جنوبي - خراسان شمالي - خوزستان -فارس و خراسان رضوي در شهرستان محلات استان مركزي از تاريخ سوم  تا پنجم مهر ماه سال جاري برگزار شد .


مربيان اين دوره آموزشي آقايان دكتر محمديان -مهندس نوشاد - مهندس اوراضي زاد و مهندس سرهنگي از اساتيد كشوري موسسه تحقيقات چغندر قند به عهده داشتند . در اين دوره علاوه بر آموزش عملي اصول كشت پاييزه چغندر ، فراگيران با مرحله داشت چغندر از جمله آبياري صحيح كشت ، مبارزه با آفات و بيماريهاي كشت و برداشت محصول آشنا شدند  و از مزرعه آقاي عليخاني در اين شهرستان بازديد نمودند.

 

 

 

 

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری