پیش بینی وضعیت هوا

برای دریافت توصیه های کشاورزی اینجا کلیک فرمایید.

پیام های ترویجی 1397/5/21

1-كشاورزان نسبت به انجام عمليات داشت محصولات بهاره مانند وجين علف هاي هرز ،كنترل آفات ،بيماريها ،تغذيه و خاكدهي پاي بوته ها در زراعت هاي بهاره اقدام كنند.

2-كشاورزان در اولين فرصت نسبت به برداشت گندم آبي و ديم اقدام نموده و در هيچ شرايطي اقدام به آتش زدن بقاياي محصول ننمايند.

3-برداشت محصولات باغي ،جاليزي ،سبزي و صيفي در ساعات خنك روز انجام و باغداران نسبت به مبارزه با علف هاي هرز كف باغ و حذف پاجوش ها و شاخه هاي خشك و آلوده و همچنين تنظيم دور آبياري اقدام نمايند.

4-مبارزه با آفات و بيماريهاي باغات و تاكستان ها با مشورت و توجيه كارشناسان.

 به گفته كارشناس ترويج جهاد كشاورزي شهرستان اراك يك دوره آموزش بره برداران با موضوع تغذيه گياهي و كنترل بيماريهاي گياهي در تاريخ بيست و دوم شهريور  ماه سالجاري با همكاري شركت آرمان سبز آدينه در مركز رشد و فناوري جهاد كشاورزي اراك برگزار شد.


آقاي ميرزايي افزود : در اين كلاس و كارگاه آموزشي كه با حضور تعدادي از توليدكنندگان گلخانه اي برگزار شد  ابتدا رئيس اداره آموزش و ترويج شهرستان اراك گفت:  جهاد كشاورزي آمادگي دارد با تمامي شركتهاي مرتبط با توليدات كشاورزي، همكاري لازم جهت اجرا و ارائه پروژه هاي مرتبط با كشاورزي را داشته باشد.در ادامه سعيد فتحعليان در خصوص ارتباط تغذيه گياهي با كنترل افات و بيماريها مطالبي ارائه نمودندو اشاره داشتند كه تحقيقات صورت گرفته نشان ميدهد كه تغذيه گياهي و بسترمناسب كشت باعث كنترل بيماريها ميگردد كه اين امردر توليد محصول سالم بسيار حائز اهميت ميباشد.
كارشناس ترويج جهاد كشاورزي شهرستان اراك گفت: در ادامه برگزاري كلاس و كارگاه فوق، كارشناسان فني شركت آرمان سبز آدينه مطالب بسيار كاربردي و فني بر اساس تحقيقات صورت گرفته در خصوص تغذيه گياهي و كنترل افات و بيماريها را براي حاضرين عنوان نمودند ودر پايان ضمن معرفي بعضي ازعناصر و علائم كمبود عناصر و محركهاي رشد و محصولاتي در زمينه كنترل بيماريهاي قارچي مانند فوزاريوم، لكه برگي ،سفيدكهاي سطحي ، پودري و...مواردي را اشاره داشتند ودر پايان به سولات حاضرين پاسخ دادند.

 

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری