پیش بینی وضعیت هوا

برای دریافت توصیه های کشاورزی اینجا کلیک فرمایید.

پیام های ترویجی 1397/5/21

1-كشاورزان نسبت به انجام عمليات داشت محصولات بهاره مانند وجين علف هاي هرز ،كنترل آفات ،بيماريها ،تغذيه و خاكدهي پاي بوته ها در زراعت هاي بهاره اقدام كنند.

2-كشاورزان در اولين فرصت نسبت به برداشت گندم آبي و ديم اقدام نموده و در هيچ شرايطي اقدام به آتش زدن بقاياي محصول ننمايند.

3-برداشت محصولات باغي ،جاليزي ،سبزي و صيفي در ساعات خنك روز انجام و باغداران نسبت به مبارزه با علف هاي هرز كف باغ و حذف پاجوش ها و شاخه هاي خشك و آلوده و همچنين تنظيم دور آبياري اقدام نمايند.

4-مبارزه با آفات و بيماريهاي باغات و تاكستان ها با مشورت و توجيه كارشناسان.

 


به گفته رئيس مركز جهاد كشاورزي ايبك آباد در ادامه كلاسهاي آموزشي بهره برداران ، روز چهارشنبه بيست و دوم شهريور ماه سالجاري  كلاس و كارگاه  آموزشي ترويجي با عنوان كاليبراسيون كارنده ها در شهرستان اراك در اراضي روستاي ساروق با تدريس  آقاي هدايتي پور و حضور جمعي از بهره برداران وكارشناسان ، برگزار شد.


آقاي ولي اله اناري در ادامه اضافه نمود : در اين دوره آموزشي  درخصوص اهميت تنظيم و كاليبره كردن كارنده ها مطالبي مطرح شد و در ادامه به صورت عملي و كاربردي كاليبره كردن به بهره برداران آموزش داده شد.

 

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری