پیش بینی وضعیت هوا

برای دریافت توصیه های کشاورزی اینجا کلیک فرمایید.

پیام های ترویجی 1398/3/1

1-بازديد از مزارع غلات بويژه گندم به منظور بررسي وضعيت نرم پوره سن غلات جهت كنترل آفت با توجه به افزايش دما در چند روز آينده .

2-كنترل لارو پروانه بيد پشت الماسي در مزارع كلزا با سموم مناسب با مشورت كارشناسان .

3-ادامه عمليات كاشت محصولات بهاره و آماده سازي بستر بذر ساير محصولات بهاره .

4-كنترل آفات و بيماريها و علف هاي هرز در باغات و درختان ميوه .

5-توجه ويژه به دما و رطوبت در گلخانه ها به منظور بررسي وضعيت زنگ زرد و به محض مشاهده نسبت به كانون كوبي و جلوگيري از اپيدمي شدن بيماري اقدام شود .


به گفته رئيس مركز جهاد كشاورزي ايبك آباد در ادامه كلاسهاي آموزشي بهره برداران ، روز چهارشنبه بيست و دوم شهريور ماه سالجاري  كلاس و كارگاه  آموزشي ترويجي با عنوان كاليبراسيون كارنده ها در شهرستان اراك در اراضي روستاي ساروق با تدريس  آقاي هدايتي پور و حضور جمعي از بهره برداران وكارشناسان ، برگزار شد.


آقاي ولي اله اناري در ادامه اضافه نمود : در اين دوره آموزشي  درخصوص اهميت تنظيم و كاليبره كردن كارنده ها مطالبي مطرح شد و در ادامه به صورت عملي و كاربردي كاليبره كردن به بهره برداران آموزش داده شد.

 

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری