پیش بینی وضعیت هوا

برای دریافت توصیه های کشاورزی اینجا کلیک فرمایید.

پیام های ترویجی 1397/03/20

1-بازديد منظم از مزارع گندم و جو در صورت نياز مبارزه با آفت پوره سن ،زنگ زرد گندم و پاخوره .

2-پا بيل باغات به منظور كنترل زنجره مو .

3-پايش آفت مينوز گوجه فرنگي و خودداري از انتقال نشاء خزانه هاي آلوده به مزارع.

4-كنترل آفات و بيماري هاي درختان ميوه با مشورت كارشناسان مانند شته ،كرم سيب ،خوشه خوار انگور و آتشك .

5-برداشت به موقع جو و كلزا به منظور پيشگيري از ريزش .

 


به گفته رئيس مركز جهاد كشاورزي ايبك آباد در ادامه كلاسهاي آموزشي بهره برداران ، روز چهارشنبه بيست و دوم شهريور ماه سالجاري  كلاس و كارگاه  آموزشي ترويجي با عنوان كاليبراسيون كارنده ها در شهرستان اراك در اراضي روستاي ساروق با تدريس  آقاي هدايتي پور و حضور جمعي از بهره برداران وكارشناسان ، برگزار شد.


آقاي ولي اله اناري در ادامه اضافه نمود : در اين دوره آموزشي  درخصوص اهميت تنظيم و كاليبره كردن كارنده ها مطالبي مطرح شد و در ادامه به صورت عملي و كاربردي كاليبره كردن به بهره برداران آموزش داده شد.

 

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری