پیش بینی وضعیت هوا

برای دریافت توصیه های کشاورزی اینجا کلیک فرمایید.

پیام های ترویجی 1397/04/24

1-كشاورزان و روستائيان از ايجاد آتش در حاشيه مزارع و مراتع اكيدا خودداري نمايند .

2-باغداران نسبت به آبياري منظم باغات و در صورت امكان آبياري در شب و ساعات خنك روز اقدام نمايند .

3-گلخانه داران نسبت به تنظيم دما و تهويه و سايه دهي گلخانه ها و مبارزه با كنه ها اقدام نمايند .

4-آبزي پروران با توجه به شروع قطعي برق در سطح استان از سلامت و آماده به كار بودن ژنراتور مولد برق مزرعه خود در فصل تابستان اطمينان حاصل نمايند .

5-باغداران با توجه به اطلاعيه هاي پيش آگاهي مديريت هاي جهاد كشاورزي و مراكز جهاد كشاورزي نسبت به كنترل كرم سيب و خوشه خوار انگور و سفيدك اقدام كنند.

6-كشاورزان نسبت به برداشت به موقع گندم اقدام كنند .


آلودگی پسته به سم آفلا توکسین یکی از جدی ترین چالش های فرا روی باغداران و فرآوری کنندگان و صادرکنندگان می باشد که طی سال های اخیر تلاش های گسترده ای جهت کاهش آن در محصول پسته صورت گرفته و در این زمینه موفقیت های زیادی حاصل گردیده است . با این وجود تثبیت بازار های فعلی و توسعه بازار های جدید صادراتی مستلزم توجه بیشتر در زمینه کنترل این سم در فرآیند تولید و عرضه پسته می باشد با توجه به اینکه باغ می تواند نقطه شروع آلودگی به قارچ آسپرژِلوس فلا ووس باشد ، لذا با کنترل عوامل موثر در حین زنجیره تولید می توان به میزان بسیار زیادی مقدار آلودگی را کاهش داد.
بروز عارضه زود خندانی در باغ و احتمال آلودگی پسته های زود خندان به آفلا توکسین و افزایش تعداد پسته های زود خندان با تاخیر در برداشت محصول فرصت بیشتری برای رشد قارچ اسپر زیلوس فلاووس در پسته های زود خندان فراهم آورده و به تبع آن مقدار سم آفلاتوکسین دار آن ها افزایش می یابد بنابراین برداشت به موقع محصول در زودترين زمان ممکن؛ زمانی که 80-70 درصد پوست رویی میوه به راحتی از پوست سخت استخوانی جدا شود و کنترل  فرآیند های برداشت ، حمل و نقل پسته تر ، فرآوری به موقع و بدون تاخیر  ، سورتینگ دانه های مشکوک به آلودگی و انبار داری مطلوب موجود کاهش میزان آلودگی خواهد شد.
با توجه به نوسانات دمایی شدید در اوایل بهار و تنش های گرمایی در تابستان سال جاری پیش بینی می گردد میزان میوه های پسته زود خندان و ترک خورده در باغات افزایش یابد ، لذا توصیه می گردد باغداران عزیز به منظور کاهش آلودگی نسبت به برداشت به موقع پسته اقدام نمایند .
همچنین به تجار و خریداران پسته توصیه می گردد جهت خرید محصول علاوه بر خصوصیت فیزیکی به میزان آلودگی آفلاتوکسین نیز عنایت نمایند .

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری