پیش بینی وضعیت هوا

برای دریافت توصیه های کشاورزی اینجا کلیک فرمایید.

پیام های ترویجی 1397/5/21

1-كشاورزان نسبت به انجام عمليات داشت محصولات بهاره مانند وجين علف هاي هرز ،كنترل آفات ،بيماريها ،تغذيه و خاكدهي پاي بوته ها در زراعت هاي بهاره اقدام كنند.

2-كشاورزان در اولين فرصت نسبت به برداشت گندم آبي و ديم اقدام نموده و در هيچ شرايطي اقدام به آتش زدن بقاياي محصول ننمايند.

3-برداشت محصولات باغي ،جاليزي ،سبزي و صيفي در ساعات خنك روز انجام و باغداران نسبت به مبارزه با علف هاي هرز كف باغ و حذف پاجوش ها و شاخه هاي خشك و آلوده و همچنين تنظيم دور آبياري اقدام نمايند.

4-مبارزه با آفات و بيماريهاي باغات و تاكستان ها با مشورت و توجيه كارشناسان.

 


به گزارش كارشناس امور زنان مديريت جهاد كشاورزي اراك ، اولين نشست توجيهي طرح توانمندسازي دختران روستايي در روستاي مشهدالكوبه اين شهرستان با حضور بخشدار محترم ساروق ،نماينده فرمانداري، نمايندگان دستگاههاي مرتبط با طرح و زنان روستايي روز چهارشنبه 1 شهريور ماه سال جاري در  مسجد حضرت ابوالفضل(ع) اين روستا  برگزار شد.


فتحعلي اظهار داشت : در نشست توجيهي طرح توانمند سازي ،آقاي اميني بخشدار ساروق به اولین گام برای توانمند سازی كه افزایش علم ودانش است اشاره كرد و گفت: با توجه به فرهنگ بومی منطقه ونیاز هر جامعه باید توانمندی سازی انجام گیرد.همچنين اشتغالزايي ، تنها راه برون رفت از مشكلات روستايي است و در الگوي توسعه روستايي ،ايجاد كار آفريني ،اشتغال و توانمند كردن خانواده ها از اهميت بالايي برخوردار است.
كارشناس امور زنان مديريت جهاد كشاورزي اراك در ادامه گفت: بعد از شناسايي وضعيت موجود(امكانات ،پتانسيلها،مهارتها،دانش بومي و ...در روستا) مسائل و مشكلات زنان روستايي و اولويت بندي آنها و راهكارهاي اجرايي با حضور زنان روستايي و كارشناسان تيم اجرايي (نماينده دستگاهها) بررسي شد و  نماينده دستگاههاي اجرايي به تبيين فعاليتها در حوزه كاري خود پرداختند .همچنين خوشه ها ي بهداشت ، روانشناسي و مشاوره ،كشاورزي ،كسب و كار ،اكوتوريسم روستايي تشكيل شد و سرگروه براي خوشه ها از بين 50نفر حاضر در جلسه انتخاب گرديد.همچنين يك نفر بعنوان تسهيلگر از بين زنان روستايي با انتخاب خود آنها مشخص شد.
در ادامه  مقررشد برنامه عملياتي و تقويم زماني براي هريك از خوشه ها با مشاركت اعضا ،دهياري و كارشناسان مرتبط تهيه گردد.
لازم بذكرست اولين كلاس آموزشي طرح ، با موضوع كار آفريني روز شنبه 4شهريور ماه ساعت 11-9 صبح در روستا  برگزار خواهد شد.

 

 

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری