پیش بینی وضعیت هوا

برای دریافت توصیه های کشاورزی اینجا کلیک فرمایید.

پیام های ترویجی 1397/03/20

1-بازديد منظم از مزارع گندم و جو در صورت نياز مبارزه با آفت پوره سن ،زنگ زرد گندم و پاخوره .

2-پا بيل باغات به منظور كنترل زنجره مو .

3-پايش آفت مينوز گوجه فرنگي و خودداري از انتقال نشاء خزانه هاي آلوده به مزارع.

4-كنترل آفات و بيماري هاي درختان ميوه با مشورت كارشناسان مانند شته ،كرم سيب ،خوشه خوار انگور و آتشك .

5-برداشت به موقع جو و كلزا به منظور پيشگيري از ريزش .

 


به گزارش رئيس اداره ترويج جهاد كشاورزي شهرستان اراك ، در روز سه شنبه مورخه نهم مرداد ماه سال جاري ،همايش نقش مشاغل خانگي در اقتصاد خانواده با حضور فرماندار شهرستان اراك ، رئيس صدور مجوز هاي مشاغل خرد در جهاد كشاورزي استان ، بخشدار بخش ساروق ، دهياران و شوراي هاي اسلامي بخش ساروق ، جمعي از مسئولين شهرستان و زنان روستايي منطقه در روستاي علي بلاغي برگزار شد.


سعيد فتحعليان گفت : در اين همايش كه با هماهنگي  بخشداري بخش ساروق صورت گرفته بود، آقاي خدادادي معاون تنظيم بازار و رئيس صدور مجوزهاي مشاغل خانگي گفت: به دليل شرايط مساعد و مزاياي فعاليت در بخش مشاغل خانگي از قبيل: عدم نياز به سرمايه گذاري كلان ، عدم نياز به تغيير كاربري اراضي ، عدم نياز به مجوزهاي آب ،برق و گاز، فعاليت دركنار خانواده و مشاركت ديگر اعضاء، توليد و گسترش مشاغل خانگي رونق زيادي پيدا كرده است. طوريكه با وجود 53 رشته مشاغل خرد و خانگي در بخش كشاورزي، سازمان جهاد كشاورزي آمادگي لازم براي صدور مجوز و ساير موارد  در اين زمينه را دارد.
در ادامه آقاي اميني بخشدار ساروق ضمن تشويق زنان روستايي به فعاليت بيشتر در مشاغل خانگي اظهار داشت: برگزاري جلسات و بازديد  دهياران و زنان روستايي منطقه از مركز رشد و ترويج زنان كار آفريني جهاد كشاورزي باعث تشويق آنها براي اشتغال در مشاغل خانگي شد و در اين مورد مهم بايد گام اول را متقاضيان و خود زنان روستايي بردارند و  پيگيري مسئولين محترم را جهت اخذ تسهيلات و مساعدت بيشتر با متقاضيان  خواستار شد.
همچنين فرماندار محترم شهر اراك نيز ضمن تشويق حاضرين در فعاليت اقتصاد خانگي ابراز داشت: ايجاد مشاغل خرد و خانگي باعث ميگردد تا نگراني در خانه و روستا و شهركاهش يابد و مسئولين نيز بايد موارد را با جديت و كارشناسي و فني پيگيري نمايند و زنان روستايي مي توانند توليدات خود را در نمايشگاههاي موجود در سطح شهر  به فروش برسانند.

 

 

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری