پیش بینی وضعیت هوا

برای دریافت توصیه های کشاورزی اینجا کلیک فرمایید.

پیام های ترویجی 1397/5/21

1-كشاورزان نسبت به انجام عمليات داشت محصولات بهاره مانند وجين علف هاي هرز ،كنترل آفات ،بيماريها ،تغذيه و خاكدهي پاي بوته ها در زراعت هاي بهاره اقدام كنند.

2-كشاورزان در اولين فرصت نسبت به برداشت گندم آبي و ديم اقدام نموده و در هيچ شرايطي اقدام به آتش زدن بقاياي محصول ننمايند.

3-برداشت محصولات باغي ،جاليزي ،سبزي و صيفي در ساعات خنك روز انجام و باغداران نسبت به مبارزه با علف هاي هرز كف باغ و حذف پاجوش ها و شاخه هاي خشك و آلوده و همچنين تنظيم دور آبياري اقدام نمايند.

4-مبارزه با آفات و بيماريهاي باغات و تاكستان ها با مشورت و توجيه كارشناسان.

 


به گزارش کارشناس امور زنان روستایی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اراک  ، جلسه هماهنگی طرح توانمند سازی زنان روستایی شهرستان  ، به ریاست آقاي زارعی معاون سیاسی واجتماعی فرمانداری و با حضور نمایندگان امور بانوان دستگاههای اجرایی و جمعی از شوراهای اسلامی ودهیاران شهرستان صبح روز هشتم مرداد ماه سال جاری  در فرمانداری برگزار شد.

طرح توانمند سازي زنان روستايي با هدف خود اشتغالی و ایجاد فرصت اشتغال پایدار در روستاها برای زنان  ، ایجاد بازار کار ، ایجاد نشاط اجتماعی برای زنان روستایی، پرکردن اوقات فراغت به نحو مطلوب ، مشارکت دادن تمام زنان روستایی و تلفیق دانش سنتی با دانش نوین  برای جامعه هدف دررده سنی 15تا50سال  دنبال می شود که متولی اصلی عملیات اجرایی طرح درسطح روستاها دهیاران می باشند که کار شناسایی و نیازسنجی ، مسأله یابی در روستا و ثبت نام ازمتقاضیان را  بعهده خواهند داشت و همچنین مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نیز بعنوان دبیر اجرایی این طرح میباشد .
 لازم بذکر است این طرح در 3 روستای شهرستان اراک شامل روستاهای مشهدالکوبه ،امرآباد،ابراهیم آباد بصورت پایلوت درسالجاری اجرا خواهد شد.

 

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری