پیش بینی وضعیت هوا

برای دریافت توصیه های کشاورزی اینجا کلیک فرمایید.

پیام های ترویجی 1398/3/1

1-بازديد از مزارع غلات بويژه گندم به منظور بررسي وضعيت نرم پوره سن غلات جهت كنترل آفت با توجه به افزايش دما در چند روز آينده .

2-كنترل لارو پروانه بيد پشت الماسي در مزارع كلزا با سموم مناسب با مشورت كارشناسان .

3-ادامه عمليات كاشت محصولات بهاره و آماده سازي بستر بذر ساير محصولات بهاره .

4-كنترل آفات و بيماريها و علف هاي هرز در باغات و درختان ميوه .

5-توجه ويژه به دما و رطوبت در گلخانه ها به منظور بررسي وضعيت زنگ زرد و به محض مشاهده نسبت به كانون كوبي و جلوگيري از اپيدمي شدن بيماري اقدام شود .

با توجه به روند رو به رشد جمعیت کشور  و متعاقب آن مشکلات کم آبی محسوس(مقدار بارندگی ایران یک سوم میانگین جهانی است ) در اکثر استانها ، استفاده بهینه از منابع آبی و قابل دسترس که حدود 90% آبها قابل  شرب بود ه و به مصرف بخش کشاورزی میرسد؛  میتواند با استفاده درست موجب تقویت بیشتر  بنیه اقتصادی و معیشتی کشاورزان شود و در نهایت محصولات تولیدی کشور را نیز افزایش دهد . منابع آبی کشاورزی شامل چاهها ، چشمه ها ، قنوات و رودخانه ها می باشد که  بعضا بصورت سهمیه ای ( حجمی ) و هفتگی در دسترس کشاورزان قرار میگیرد بنابراین با توجه به تجمع و نگهداری آب در استخرهای ذخیره کشاورزی و به سبب افزایش دمای آب در فصول بهار و تابستان میتواند در امر پرورش ماهی مورد استفاده دو منظوره قرار گیرد . لذا درگزینش آبزیان برای پرورش  در این قبیل آبها چند فاکتور بشرح ذیل بسیار مهم و دخیل میباشند که عبارتند از : انتخاب ماهی گرما دوست در دمای بالاتراز 18 درجه سانتیگراد ، مقاوم در برابر عوامل بیماریزا ، مقاوم در برابر استرسها و نوسانات حرارتی ، پرورش آسان با روشهای مختلف ( سنتی ، نیمه متراکم ، متراکم ) ، هزینه پایین پرورش  و توجیه اقتصادی بالا . بدیهی است که این گزینش میتواند ماهی کپور باشد. با عنایت به خصوصیات زیستی این ماهی ، هرچه دمای آب به 25 - 23 درجه نزدیکتر باشد رشد ماهی سریعتر خواهد بود . البته در دماهای بالاتر و پایین تر رشد دارد ولی ایده آل نخواهد بود .
 
استان مرکزی از نظر شرایط اقلیمی دارای آب و هوای معتدل تا گرم میباشد و لذا باید دقت نمود که وزن رها سازی بچه ماهی در این قبیل آب و هوا بایستی بیش از 50 گرم در اوایل بهار در نظر گرفته شود تا در فصل پاییز به وزن فروش در بازار رسیده باشد ( 1 – 0.75 کیلو گرم ) . در فصل زمستان بدلیل کاهش شدید دمای آب ، این ماهی قادر به تغذیه مطلوب نبوده و در ثانی هیچگونه رشدی را  نخواهد داشت .
مدیریت تغذیه : مدیریت تغذیه در روند رشد ماهی یک اصل محسوب میگردد . استفاده از غذای با کیفیت و ترکیب استاندارد غذا ( پلیت زیر آبی و یا اکسترودر رو آبی ) موجب تسریع در رشد ماهی می شود .بنابراین  باید دقت نمود که چهار عامل در مدیریت تغذیه همواره بایستی مد نظر قرار گیرد : کیفیت غذا ، زمان ثابت غذا دهی ، مکان ثابت غذا دهی ، کمیت (میزان و جیره) غذایی روزانه . برای تعیین جیره غذایی در هر پانزده روز یکبار وزن ماهیان جوان مورد سنجش قرار میگیرند تا بتوان وزن متوسط ماهیان موجود در استخر را محاسبه نمود ولذا بر طبق درجه حرارت و وزن ماهی ، جیره غذایی روزانه را میتوان مشخص نمود .

این ماهی در طول دوره پرورش بطور متوسط روزانه حدود 2 – 1.5 درصد وزن بدن تا بازار سایز نیاز به تغذیه دارد . ضریب تبدیل غذایی این ماهی حدود 3 میباشد ( در ازای مصرف 3 کیلو غذا حدود یک کیلو وزن میدهد ) . تغذیه این ماهی در استخرهای سیمانی کاملا دستی و سیستم پرورش بصورت تک گونه ای میباشد .  
طرح تیپ استخر : اشکال هندسی استخرهای ذخیره آب کشاورزی اکثرا بصورت مربع و یا مستطیل از نوع سازه بتونی میباشد که میبایستی خروجی آب در کف قرار داشته باشد ولی چنانچه خروجی آب در دیواره قرار داشت و یا اینکه آب بصورت پمپاژ خارج میشد در اینصورت حتما بایستی از جاروبهای برقی کف کش و تمیز کننده بستر بخصوص در کنجهای استخر وهفته ای یک مرتبه استفاده نمود تا از انباشته شدن پس مانده های غذایی و فضولات و نیز از افزایش گازهای سمی و مضر پیشگیری نمود . چنانچه استخر ذخیره در حال ساخت باشد؛ در اینصورت بهتر است سازه آن طوری طراحی گردد که خروجی آب و فضولات به راحتی انجام شود . لذا بهترین شکل هندسی استخر از نوع سازه سیمانی و هشت وجهی میباشد که خروجی آن در وسط قرار داشته باشد و شیب بستر استخر حدود 5 – 3 درصد با عمق 3 متردر نظر گرفته شود . ایجاد حوضچه آرامش و برج هواده در کنار استخر بدلیل فعال نمودن پمپ برگشت آب در هنگام قطع آب و ریزش بر روی برج هواده بمنظور کاهش برخی گازهای سمی و هوادهی مجدد آب امری است بسیار ضروری . بدیهی است که سر ریز آب در حوضچه آرامش به سمت استخر ذخیره هدایت میشود.

ملاحظات پرورش : در طول دوره پرورش همواره چهار فاکتور اصلی بعنوان نیازهای زیستی در پرورش کپور مطرح میباشد که بایستی مورد بررسی قرار گیرد یعنی اکسیژن محلول ، درجه حرارت آب ، اسیدیته و سختی آب .
پیش از شروع دوره پرورش بایستی استخر ذخیره ، آلات و ادوات و تجهیزات پرورش و دریچه های ورود و خروج آب بخوبی ضد عفونی گردند . برای ضد عفونی معمولا از آهک ، فرمالین و یا کلر استفاده میشود ولی برای ماهیان گرم آبی بطور معمول از آهک استفاده می شود. معمولا در ازای هر متر مربع حدود 200 گرم آهک بصورت پودر و یا مایع در دیواره ها و بستر استخر استفاده می شود. میزان ماندگاری آهک بایستی حدودا 15 روز در نظر گرفته شود . قبل از آبگیری استخر بایستی آهکها با آب بهداشتی شسته شوند .
اسیدیته آب بایستی بین 8 – 7 در نظر گرفته شود . اکسیژن محلول در آب بایستی حدود 5 میلی گرم در لیتر باشد ولی حد بحرانی آن 3 میلی گرم در لیتر است . سختی آب برای پرورش ماهی کپور حدود 300 – 100 میلی گرم بر حسب کربنات کلسیم میباشد . میزان شوری آب در حد 2 – 1 گرم در لیتر برای پرورش ماهی کپور ایده آل خواهد بود .
تراکم پرورش : با توجه به نوع سازه استخر سیمانی ، چنانچه استانداردهای مورد نظر شیلات را رعایت کرده باشد ، تراکم پرورش بصورت سنتی و معمولی و بدون تجهیزات حدود 3 – 2 قطعه در هر متر مربع میباشد .                     پرورش بصورت نیمه متراکم با استفاده از تجهیزاتی نظیر برق ، دستگاه هوا دهی( ایرجت ، کامپوجت ، اسپلاش ) ، پمپ برگشت آب  و درام فیلتر حدود 20 قطعه در متر مربع  می باشد.                                                                                                   

پرورش بصورت متراکم و کاملا مکانیزه با استفاده از برق سه فاز ، دستگاههای هوادهی ، پمپ برگشت آب ، اکسیژن دهی ، درام فیلتر و فیلتر بیولوژیک ( جهت حذف آمونیاک آب ) حدود 50 – 40 قطعه در متر مکعب  خواهد بود. در این شرایط گردش آب بایستی همیشه حدود 15 – 10 لیتر بر ثانیه مد نظر قرار گیرد .
صید : در فصل پاییز چنانچه وزن ماهی به 750 گرم تا یک کیلو گرم رسیده باشد؛ بایستی عملیات صید انجام گیرد که با باز نمودن فلکه خروجی میتوان آب استخر را تخلیه و خشک نمود . ماهیها بر روی سکوی صید پس از شستشو با آب بهداشتی در سبدهای محتوی یخ خرد شده قرار گرفته و سپس به بازار فروش حمل خواهند شد .

 

مهرداد ابو * سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی ، مدیریت شیلات و امور آبزیان ، بهمن ماه 1395

 

 

رسانه های ترویجی

دستورالعمل و بخش نامه ها

پیشنهادات

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری